Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Выполнение норматива по трудоустройству инвалидов

Выполнение норматива по трудоустройству инвалидов

Печатная Форма: Выполнение норматива по трудоустройству инвалидов

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.12.2009 р. N 1/6-608/06


   
   Комунальному підприємству "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Деснянської районної у місті Києві ради"
   
   Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) розглянув Вашого листа від 30.11.2009. N 08-391 та повідомляє.
   
   Порядок працевлаштування інвалідів передбачений Кодексом законів про працю України, Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" від 21.03.91 р. N 875-XII (далі - Закон України N 875-XII), постановою Кабінету Міністрів України "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 31.01.2007 р. N 70.
   
   Відповідно до Закону України N 875-XII, з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.
   
   Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда.
   
   Не допускається працевлаштування інвалідів, якщо за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів.
   Вимоги до особливостей організації робочого місця для інвалідів передбачено у ст. 18 Закону України N 875-XII.
   
   Крім того, суб'єкти господарювання, які працевлаштовують інваліда, зобов'язані створювати для них робочі місця, у тому числі і спеціальні робочі місця з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. Це означає, що інвалідів можна приймати як на звичайні робочі місця, так і на спеціальні (якщо це необхідно внаслідок захворювання такого інваліда і рекомендацій МСЕК).
   
   Відповідно до пункту 1 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. N 1434 (далі - Положення про Фонд), Фонд є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства праці та соціальної політики України та підпорядковується йому.
   
   До основних завдань Фонду віднесено, зокрема, здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів (пункт 3 Положення про Фонд). Тобто, тим самим Фонд здійснює контроль за своєчасним перерахуванням сум адміністративно-господарських санкцій, що надходять від підприємств, установ, організації, у тому числі підприємств, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю для забезпечення працевлаштування інвалідів (підпункт 3 пункту 4 Положення про Фонд).
   
   Однак, нагадуємо, що вказані вище державні органи не можуть безпосередньо здійснювати працевлаштування інвалідів на підприємствах, оскільки, згідно ст. 21 КзПП фактом працевлаштування є укладення трудового договору між працівником, в даному випадку інвалідом, та власником або уповноваженим органом підприємства.
   
   При цьому підприємства зобов'язані вживати всіх належних від них заходів для виконання встановленого нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів. Адміністративно-господарські санкції, відповідно до статті 20 Закону N 835-XII, роботодавці зобов'язані сплачувати незалежно від положень, викладених у статті 18 Закону N 835-XII.
   
   Із положень Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159, ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159". Зазначена Конвенція виходить з того, що органи державної влади повинні сприяти працевлаштуванню шляхом:
   
   - сприяння можливості зайнятості інвалідів на відкритому ринку праці (стаття 3);
   
   - проведення консультацій з представницькими організаціями підприємців і трудящих щодо здійснення зазначеної політики, в тому числі заходів, яких слід вжити з метою сприяння співробітництву та координації державних і приватних органів, що займаються професійною реабілітацією, консультацій з представницькими організаціями інвалідів і у справах інвалідів (стаття 5);
   
   - вжиття заходів з метою організації й оцінки служб професійної орієнтації, професійного навчання, працевлаштування, зайнятості, а також інших пов'язаних з ними служб, щоб інваліди мали можливість отримувати, зберігати роботу та просуватися по службі; наявні служби для трудящих в цілому використовувати там, де це можливо та доцільно, з потрібною адаптацією (стаття 7);
   
   - вжиття заходів для сприяння створенню та розвитку служб професійної реабілітації та зайнятості для інвалідів у сільських районах і окремих місцевостях (стаття 8).
   
   Виходячи з вищенаведеного, обов'язок по працевлаштуванню інвалідів відповідно до встановленого Законом нормативу покладається виключно на підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю.
   
   Крім того, Ваш лист було розміщено на дошці оголошень у Київському міському відділенні Фонду.
   
   Директор
   В. Малькін
   

фото автора В фокусе
Дмитрий Костюк Отчет по ЕСВ ФЛП — 2020: пример заполнения...
262517 292
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд