Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Выполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов бюджетными организациями

Выполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов бюджетными организациями

Печатная Форма: Выполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов бюджетными организациями

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.05.2008 р. N 1/6-155/06


   
   О. Покровській
   Депутату Харківської обласної ради
   
   Шановна Олено Юріївно!
   
   Фонд соціального захисту інвалідів розглянув Ваше звернення від 24.04.2008 N 26-А та повідомляє.
   
   Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.
   
   Згідно частини 1 статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.
   
   Положення цієї частини не поширюються на підприємства, установи і організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
   
   Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).
   
   За змістом частини другої статті 19 Закону підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів, про що подають до відповідного територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів форму звітності N 10-ПІ "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів", затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.02.2007 N 42 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 13.02.2007 року за N 117/13384 (далі - Наказ N 42).
   
   Даний звіт подається або надсилається рекомендованим листом роботодавцями не пізніше 1 березня після звітного періоду (п. 2.1 Наказу N 42) до відповідних регіональних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, в яких вони зареєстровані.
   
   Так, стаття 19 Закону передбачає, що роботодавці, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням.
   
   Порядок реєстрації роботодавців визначений постановою N 70. Роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців.
   
   Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, що затверджена наказом Мінпраці від 14.03.2007 N 98, зареєстрованим у Мін'юсті від 29.03.2007 N 290/13557, та копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця (далі - свідоцтво).
   
   Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі - довідка).
   
   Новостворені роботодавці подають (надсилають) заяву, копії свідоцтва та довідки не пізніше ніж протягом десяти робочих днів після їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців.
   
   Роботодавець, у якого кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб або змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи - підприємця, подає заяву, копії свідоцтва та довідки у строк, визначений для новостворених роботодавців.
   
   Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи.
   
   Господарські об'єднання, утворені відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають:
   
   копію установчого договору та/або статуту господарського об'єднання;
   перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об'єднання;
   копії свідоцтв підприємств, що увійшли до складу господарського об'єднання.
   
   Оригінали документів пред'являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.
   
   Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у вищенаведеному абзаці цього Порядку, а у разі надсилання їх поштою - дата на поштовому штемпелі.
   
   Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.
   
   Реєстр роботодавців ведеться на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.
   
   Якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але приніс звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів, то він може перед подачею звіту зареєструватися.
   
   Документи, надіслані або надані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи - підприємця.
   
   Згідно частини другої статті 1881 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   
   У першому випадку штраф накладатиметься за невиконання нормативу на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю.
   
   У другому випадку - на посадову особу підприємства, зобов'язану подавати Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів N 10-ПІ.
   
   Статтею 255 зазначеного Кодексу визначено, що Міністерство праці та соціальної політики України та його органи при виявленні правопорушення складають протокол про адміністративне правопорушення, який є юридичною підставою для звернення до суду.
   
   Таким чином, бюджетні установи, що повністю утримуються за рахунок місцевих бюджетів, згідно частини першої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" не звільняються від виконання вимог цієї статті та повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, а у разі його невиконання на посадову особу, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичну особу, яка використовує найману працю, накладається адміністративний штраф.
   
   З повагою,
   
   Директор В. Малькін
   

фото автора В фокусе
Дмитрий Костюк Отчет по ЕСВ ФЛП — 2020: пример заполнения...
218411 242
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд