Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про перехід на спрощену систему оподаткування (лист ДФС від 13.04.2018 р. № 1575/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

Про перехід на спрощену систему оподаткування (лист ДФС від 13.04.2018 р. № 1575/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 13.04.2018 р. № 1575/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про перехід на спрощену систему оподаткування

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що знаходиться на загальній системі оподаткування та розглядає можливість переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (діла - спрощена система). У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) щодо Товариства не внесені зміни стосовно перейменування вулиці (вказано стару назву вулиці) та зазначено тільки один вид діяльності за КВЕД (96.02), хоча при переході на спрощену систему Товариство бажає вказати у заявці декілька видів діяльності, у т.ч. які не внесені до ЄДР.

Товариство запитує, (1) чи має право контролюючий орган відмовити в переводі Товариства на спрощену систему, якщо ним не будуть внесені зміни в частині перейменування вулиці до ЄДР (якщо так, то на підставі якого пункту Кодексу); якщо Товариство в наведеній ситуації буде подавати заяву про обрання спрощеної системи, то яку назву вулиці (стару чи нову) треба вказувати в заяві; (2) чи має право контролюючий орган відмовитись приймати заяву про обрання спрощеної системи, якщо в ній будуть вказані види діяльності за КВЕД, не внесені в ЄДР (якщо так, то на підставі якого пункту Кодексу); чи має право контролюючий орган не вказати в реєстрі платників єдиного податку види діяльності, вказані Товариством в заяві про обрання спрощеної системи, якщо в ЄДР таки види діяльності Товариства не вказані.

1. Відповідно до пп. 1, 4 ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до ЄДР, відкритого для загального ознайомлення. До ЄДР вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, у пакеті документів подається й установчий документ юридичної особи (у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа) (частина п’ята п. 1 ст. 17 Закону України від 15.05.2003 р. N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон N 755)).

Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до ЄДР, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою (п. 1 ст. 10 Закону N 755).

Пунктом 4 ст. 10 Закону N 755 визначено, що відомості, що містяться в ЄДР, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Відповідно пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Кодексу для обрання або переходу на спрощену систему суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

Реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку, у т.ч. записів щодо податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності (п. 299.1 ст. 299, п. 299.7 ст. 299 Кодексу).

Товариство наразі перебуває на загальній системі оподаткування, отже, знаходиться на обліку за основним місцем обліку у контролюючому органі. Відповідно до п. 3.2 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 р. за N 503/25280 (далі - Порядок), підставою для взяття на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі є надходження до цього органу відомостей з ЄДР про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Контролюючі органи здійснюють контроль за відомостями, які надійшли з ЄДР, у т.ч. в разі визнання помилковими (неповними) відомостей, що надійшли з ЄДР (п. 3.3 Порядку).

Інформація, зазначена у контролюючому органі у обліковій справі платника податків, має бути ідентичною інформації, що міститься у ЄДР стосовно такого платника.

Інформація, що зазначається у заяві про обрання спрощеної системи, має бути ідентичною інформації, зазначеній у обліковій справі.

Підстави для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку визначені п. 299.6 ст. 299 Кодексу. Такими підставами є:

1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим ст. 291 Кодексу (щодо умов перебування на спрощеній системі);

2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої рорганізації;

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Кодексу (щодо порядку подання заяви).

Враховуючи зазначене, у заяві про обрання спрощеної системи Товариство має вказати таку назву вулиці, яка зазначена у ЄДР та у обліковій справі у контролюючому органі на момент надання такої заяви до контролюючого органу.

У такому випадку в контексті п. 299.6 ст. 299 Кодексу у контролюючого органу підстав для відмови у реєстрації Товариства платником єдиного податку не виникає.

Водночас зазначаємо, що оскільки дані ЄДР мають бути актуальними, Законом N 755 передбачена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи. Для цього юридичною особою надається заява (частина перша п. 4 ст. 17 Закону N 755).

У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з Порядком, крім змін, які вносяться до ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік (п. 9.2 Порядку).

У разі зміни відомостей, що внесені до реєстру платників єдиного податку, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ст. 299 Кодексу).

2. Як зазначено вище, інформація, що вказана у заяві про обрання спрощеної системи, має бути ідентичною інформації, зазначеній у обліковій справі, та, відповідно, інформації, зазначеній у ЄДР.

В доповнення до вказаного у п.1 цієї консультації повідомляємо, що взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з ЄДР (п. 64.1 ст. 64 Кодексу).

У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування суб'єктом господарювання зазначаються обов'язкові відомості, у т.ч. обрані таким суб'єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 (п. 298.3 ст. 298 Кодексу).

Відомості про види господарської діяльності платника єдиного податку вносяться до реєстру платників єдиного (п. 299.7 ст. 299 Кодексу).

Таким чином, якщо у заяві про обрання спрощеної системи зазначені види діяльності, які не містяться у ЄДР, то в контексті п. 4 ст. 10 Закону N 755, та п. 64.1 ст. 64, п. 298.3 ст. 298, п. 299.7 ст. 299 Кодексу виникають підстави для відмови у прийнятті контролюючим органом заяви як такої, що не є достовірною.

Згідно п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться