Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про повернення надмірно сплаченої суми податку на додану вартість (лист ДФС від 18.08.2017 р. № 1677/5/99-99-12-02-01-16/ІПК)

Про повернення надмірно сплаченої суми податку на додану вартість (лист ДФС від 18.08.2017 р. № 1677/5/99-99-12-02-01-16/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.08.2017 р. № 1677/5/99-99-12-02-01-16/ІПК

Про повернення надмірно сплаченої суми податку на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо повернення надмірно сплаченої суми податку на додану вартість та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Платник податку цікавиться питанням щодо порядку повернення суми ПДВ, яка була сплачена ним до бюджету в 2008 році при постачанні нежитлових приміщень фізичній та юридичній особам, на підставі договорів купівлі-продажу, які згодом на підставі рішення суду були визнані недійсними та розірвані, за умови, що покупцям (фізичній та юридичній особам) було повернуто всю суму коштів, включаючи і суму податку на додану вартість, яка була ними сплачена при придбанні нежитлових приміщень.

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені визначені статтею 43 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Будь-яких інших процедур повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань Кодексом не передбачено.

Суми ПДВ, сплачені платником податку у ситуаціях, описаних у листі, не вважаються помилково та/або надміру сплаченими в розумінні норм Кодексу.

Стосовно можливості коригування податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих платником податку при постачанні нежитлових приміщень, повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

При цьому, згідно із підпунктом 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредиту зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.

Норма пункту 192.1 статті 192 не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду, в якому був проведений такий перерахунок.

Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Разом з цим слід приймати до уваги термін позовної давності, встановлений Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року N 435-IV зі змінами та доповненнями (далі - ЦКУ).

Так, відповідно до статті 256 ЦКУ під терміном "позовна давність" розуміється строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Статтею 257 ЦКУ встановлено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. При цьому, за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

Отже, нормами Кодексу не передбачене коригування податкових зобов'язань з ПДВ після закінчення терміну позовної давності (1095 днів), в тому числі і у випадку повернення покупцю коштів з одночасним отриманням товару.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям