Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про право на отримання бюджетної дотації (лист ДФС від 09.11.2017 р. № 2566/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

Про право на отримання бюджетної дотації (лист ДФС від 09.11.2017 р. № 2566/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 09.11.2017 р. № 2566/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Про право на отримання бюджетної дотації

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо надання податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України та повідомляє наступне.

Товариство цікавить питання щодо права на отримання бюджетної дотації після подання товаровиробником уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок до податкової декларації з ПДВ (далі - декларації) за липень 2017 року.

Відповідно до пункту 161.1 статті 161 Закону України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Закон N 1877) сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 161.3 статті 161 Закону N 1877, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі - бюджетна дотація) після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Порядок розрахунку розміру бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам визначений постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року N 83 "Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році" (далі - Порядок N 83).

Відповідно до пункту 5 Порядку N 83 бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції та вимог пункту 4 Порядку N 83 пропорційно частці сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати податку на додану вартість за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

Якщо товаровиробник після отримання бюджетної дотації за відповідний звітний період (місяць) подав уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до зменшення суми податкових зобов'язань за звітний період, пропорційно яким здійснена бюджетна дотація за такий звітний період, на суму надміру виплаченої бюджетної дотації зменшується бюджетна дотація такого товаровиробника у наступних звітних періодах.

Пунктом 9 Порядку N 83 визначено, що ДФС визначає щомісяця протягом трьох робочих днів після граничного строку сплати ПДВ відповідно до Реєстру та поданої податкової звітності з ПДВ суму коштів для кожного отримувача із застосуванням коефіцієнтів пропорційності та таблиці відповідності кодів видів економічної діяльності згідно з КВЕД, визначених у статті 161 Закону N 1877, кодам товарів згідно з УКТ ЗЕД, наведеної у додатку до Порядку N 83.

Порядком N 83 не передбачено можливості перерахунку суми бюджетної дотації у випадку подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до збільшення суми податкового зобов’язання за минулі звітні періоди.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям