Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про приймання та обробку звітності (лист ДФС від 04.11.2017 р. № 2516/Д/99-99-08-02-01-14/ІПК)

Про приймання та обробку звітності (лист ДФС від 04.11.2017 р. № 2516/Д/99-99-08-02-01-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.11.2017 р. № 2516/Д/99-99-08-02-01-14/ІПК

Про приймання та обробку звітності

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення від 06.10.2017 р. без номера (вх. ДФС N Д/3456 від 11.10.2017 р.) про приймання та обробку звітності з відомостями фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у разі отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (у формі картки) та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 413 "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" (далі - Постанова N 413) власники підприємств (установ, організацій тощо) забезпечують подання до контролюючих органів повідомлення про прийняття працівника на роботу, в якому, зокрема зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта працівника.

У зв’язку із запровадженням Державною міграційною службою України з січня 2016 року паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (у формі картки) при заповненні платником повідомлення (за формою згідно з додатком до Постанови N 413) для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, в реквізиті "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта працівника" може бути зазначено інформацію про номер паспорта громадянина, який складається з 9 цифр.

На сьогодні забезпечено приймання та обробка від платників повідомлень про прийняття працівника на роботу контролюючими органами, та передача їх у порядку інформаційної взаємодії до Пенсійного фонду України.

Водночас, пунктом 3 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280 визначено, що одним з основних завдань Пенсійного фонду України є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями (частина 2 статті 20 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування").

Згідно із спільним листом Міністерства доходів і зборів України та Пенсійного фонду України від 27.12.2013 р. N 21052/5/99-99-17-03-01-16, N 36398/05.10 "Про надання роз’яснень щодо єдиного внеску", який на сьогодні є чинним, консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 - 9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 р. N 454 "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 р. N 1628/24160, надають органи Пенсійного фонду України.

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 Кодексу всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

На сьогодні Ви зареєстровані в окремому реєстрі Державного реєстру як фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та повідомила про це відповідний контролюючий орган, і має відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям