<-- -->
Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Про приймання та обробку звітності (лист ДФС від 04.11.2017 р. № 2516/Д/99-99-08-02-01-14/ІПК)

Про приймання та обробку звітності (лист ДФС від 04.11.2017 р. № 2516/Д/99-99-08-02-01-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.11.2017 р. № 2516/Д/99-99-08-02-01-14/ІПК

Про приймання та обробку звітності

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення від 06.10.2017 р. без номера (вх. ДФС N Д/3456 від 11.10.2017 р.) про приймання та обробку звітності з відомостями фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у разі отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (у формі картки) та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 413 "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" (далі - Постанова N 413) власники підприємств (установ, організацій тощо) забезпечують подання до контролюючих органів повідомлення про прийняття працівника на роботу, в якому, зокрема зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта працівника.

У зв’язку із запровадженням Державною міграційною службою України з січня 2016 року паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (у формі картки) при заповненні платником повідомлення (за формою згідно з додатком до Постанови N 413) для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, в реквізиті "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта працівника" може бути зазначено інформацію про номер паспорта громадянина, який складається з 9 цифр.

На сьогодні забезпечено приймання та обробка від платників повідомлень про прийняття працівника на роботу контролюючими органами, та передача їх у порядку інформаційної взаємодії до Пенсійного фонду України.

Водночас, пунктом 3 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280 визначено, що одним з основних завдань Пенсійного фонду України є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями (частина 2 статті 20 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування").

Згідно із спільним листом Міністерства доходів і зборів України та Пенсійного фонду України від 27.12.2013 р. N 21052/5/99-99-17-03-01-16, N 36398/05.10 "Про надання роз’яснень щодо єдиного внеску", який на сьогодні є чинним, консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 - 9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 р. N 454 "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 р. N 1628/24160, надають органи Пенсійного фонду України.

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 Кодексу всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

На сьогодні Ви зареєстровані в окремому реєстрі Державного реєстру як фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та повідомила про це відповідний контролюючий орган, і має відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления