Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо практичного застосування ст. 129 Кодексу стосовно порядку нарахування пені за наслідками проведення перевірки, її документальної фіксації та інформування платника податків про суми нарахованої пені (лист ДФС від 03.12.2018 р. № 5082/6/99-99-14-03-03-15/ІПК)

Щодо практичного застосування ст. 129 Кодексу стосовно порядку нарахування пені за наслідками проведення перевірки, її документальної фіксації та інформування платника податків про суми нарахованої пені (лист ДФС від 03.12.2018 р. № 5082/6/99-99-14-03-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.12.2018 р. № 5082/6/99-99-14-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист Товариства з обмеженою відповідальністю про надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування ст. 129 Кодексу стосовно порядку нарахування пені за наслідками проведення перевірки, її документальної фіксації та інформування платника податків про суми нарахованої пені, та повідомляє таке.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу визначено, що нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

Граничний строк сплати платником податків податкових зобов’язань визначено, зокрема, п. 57.1 ст. 57 Кодексу, а саме: платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації.

З урахуванням аналізу вищенаведених норм, граничним строком сплати податкового зобов’язання, починаючи з першого робочого дня, наступного за яким здійснюється нарахування пені, передбаченої пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу, є граничний строк сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного Кодексом по відповідній податковій декларації, по якій виявлено заниження (тобто з урахуванням дати, коли таке податкове зобов’язання повинно було бути сплачене за відповідний податковий період та за весь період такого заниження).

Порядок визначення дати закінчення нарахування пені передбачено п. 129.3 ст. 129 Кодексу.

Згідно з п. 129.4 ст. 129 Кодексу на суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.1 та 129.1.2 п. 129.1 цієї статті, у редакції, що діє з 01.01.2017 р., (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог цього Кодексу, коли її розмір не встановлений, пеня нараховується за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Що стосується порядку документальної фіксації нарахованої відповідно до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу пені на певну дату, а також необхідності її відображення у податкових повідомленнях-рішеннях, зокрема за формою "Р", що надсилаються платнику податків за результатами перевірки, відмічаємо наступне.

Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2016 р. за N 124/28254, зі змінами (далі - Порядок N 1204).

Порядком N 1204 визначено випадки, у яких контролюючий орган складає та надсилає (вручає) платнику податків податкові повідомлення- рішення, а також встановлені їх форми.

При цьому зазначеним Порядком N 1204 не передбачено відображення у податкових повідомленнях-рішеннях (у тому числі за формою "Р" та інших), які надсилаються платнику податків за наслідками перевірки, сум пені відповідно до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу, оскільки на момент їх надіслання (вручення) платникам податків відсутні всі необхідні дані для визначення її суми, зокрема, дата закінчення нарахування пені. Нарахування пені на суму грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевірки, здійснюється в інтегрованій картці платника засобами ІТС "Податковий блок".

Що стосується інформування платника податків про нарахування пені та її суми, то у відповідних формах податкових повідомлень-рішень (зокрема, за формою "Р"), які надсилаються платнику податків за наслідками перевірки міститься попередження про здійснення, у разі нарахування грошового зобов’язання контролюючим органом, нарахування пені у встановлені ст. 129 Кодексу порядку та строки.

Крім того, відповідно до статті 421 Кодексу функціонує інформаційно-телекомунікаційна система "Електронний кабінет" (далі - електронний кабінет), яка забезпечує можливість реалізації платниками податків визначених Кодексом прав та обов’язків шляхом перегляду даних інтегрованої картки платника в режимі реального часу. Така можливість реалізована у режимі "Стан розрахунків з бюджетом" особистої частини електронного кабінету. Інструкцію по користуванню зазначеним режимом розміщено в розділі "Допомога" (пункт "Стан розрахунків з бюджетом").

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться