Подпишитесь!


  • Щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації у разі укладення об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельними кооперативами договорів про право доступу на платній основі до інфраструктури багатоквартирного житлового будинку (лист ДФС від 09.11.2018 р. № 4770/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації у разі укладення об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельними кооперативами договорів про право доступу на платній основі до інфраструктури багатоквартирного житлового будинку (лист ДФС від 09.11.2018 р. № 4770/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 09.11.2018 р. № 4770/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації у разі укладення об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельними кооперативами (далі - ОСББ та ЖБК) договорів про право доступу на платній основі до інфраструктури багатоквартирного житлового будинку та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації - це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу.

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Згідно з пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Наслідки недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу, та підстави для виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій встановлено підпунктами 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Перелік організацій, які можуть бути віднесені до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку на прибуток підприємств, визначено підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу.

До зазначеного переліку, зокрема, можуть бути віднесені у встановленому порядку ОСББ та ЖБК.

Закон України від 29 листопада 2001 року N 2866-ІІІ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" із змінами та доповненнями (далі - Закон N 2866-ІII) визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

Відповідно до ст. 1 Закону N 2866-ІІІ ОСББ - це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками (част. сьома ст. 4 Закону N 2866-ІII).

Права ОСББ визначено статтею 16 Закону N 2866-ІП, до яких, зокрема, віднесено укладення договорів, встановлення сервітутів, здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку.

Згідно зі ст. 21 Закону N 2866-ІII до складових коштів ОСББ, відносяться, зокрема, кошти, отримані об'єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку; кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання тощо.

Правовий статус ЖБК визначається Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року N 435-IV (із змінами та доповненнями) та Законом України від 10 липня 2003 року N 1087-IV "Про кооперацію" (із змінами та доповненнями).

Згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету з питань житлово- комунального господарства від 17.05.2005 р. N 76, ЖБК вважається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Примірний статут житлово-будівельного кооперативу затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року N 186 (із змінами та доповненнями).

Закон України від 07.02.2017 р. N 1834-VIII "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (далі - Закон N 1834-VIII) визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв'язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов'язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до част. першої ст. 16 Закону N 1834-VIII доступ до інфраструктури об'єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об'єкта доступу та замовником доступу до інфраструктури об'єкта доступу, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Таким чином, укладення ОСББ та ЖБК, які мають статус неприбуткової організації, договорів про право доступу на платній основі до інфраструктури багатоквартирного житлового будинку та їх виконання не є підставою для виключення таких організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, якщо дотримано норми законодавства, що регулюють діяльність відповідних неприбуткових організацій, п. 133.4 ст. 133 Кодексу, і отримані доходи від надання права доступу до інфраструктури багатоквартирного житлового будинку неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Щодо документального підтвердження операцій з надання права доступу на платній основі до інфраструктури багатоквартирного житлового будинку, то відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд