Отключить рекламу

при подписке на рассылку
  • Щодо кодування діяльності з "майнінгу" криптовалют відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) (лист Держстату від 05.10.2018 р. № 14.4-09/435-18)

Щодо кодування діяльності з "майнінгу" криптовалют відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) (лист Держстату від 05.10.2018 р. № 14.4-09/435-18)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.10.2018 р. № 14.4-09/435-18

Держстат розглянув запит ... щодо кодування діяльності з "майнінгу" криптовалют відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) та в межах повноважень повідомляє.

Органи державної статистики здійснюють свою діяльність згідно із Законом України "Про державну статистику" (далі – Закон). Відповідно до статті 3 Закону, державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.

Класифікація видів економічної діяльності є національним класифікатором ДК 009:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (далі-КВЕД-2010).

КВЕД-2010 гармонізована на рівні розділу з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, rev. 4) та на рівні класу – з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, rev. 2) (затверджена Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 20.12.2006 № 1893/2006).

Питання щодо класифікації діяльності із "майнінгу" криптовалют відповідно до NACE неодноразово порушувалося і було предметом обговорення експертів Робочої групи статистичної організації Європейської Комісії (Євростат) з питань класифікацій. Наразі експерти рекомендують класифікувати діяльність із "майнінгу" та реалізації криптовалют у позиції 64.19 "Інші види грошового посередництва", торгівлі (обміну) криптовалютами – у позиції 66.19 "Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення".

Також зазначаємо, що КВЕД – це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків для них. Код виду діяльності не є критерієм для виконання умов, передбачених нормативними актами, і при застосуванні нормативних актів чи контрактів є припущенням, а не доказом. Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

Заступник Голови                          І. Жук

Отключить рекламу