<-- -->
Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації N П-2 (лист Держстату від 21.11.2016 р. № 09.4-12/307-16)

Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації N П-2 (лист Держстату від 21.11.2016 р. № 09.4-12/307-16)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.11.2016 р. № 09.4-12/307-16

Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації N П-2

На Ваш запит щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації N П-2 "Особова картка працівника" <...> у межах повноважень повідомляємо.

Держстат у своїй роботі керується Законом України "Про державну статистику", Положенням про Державну службу статистики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. N 481 (далі - Положення).

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення Держстат відповідно до покладених на нього завдань затверджує статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень, а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення.

Форми первинного обліку, зокрема форма N П-2 "Особова картка працівника" (далі - особова картка), містять стандартний уніфікований перелік показників, необхідних для складання респондентами форм державних статистичних спостережень із праці.

Формат особової картки передбачає як можливість доповнення даних про працівника в додаткових рядках, так і їх виправлення на підставі відповідних документів. Наприклад, зміна прізвища, місця проживання, паспортних даних тощо. Виправлення такого роду інформації не є порушенням ведення первинного обліку на підприємстві і не тягне за собою адміністративної відповідальності.

Водночас звертаємо увагу на те, що особова картка використовується не тільки для статистичного обліку, а й для інших цілей. Так, реквізит "Підпис працівника" у розділі IV особової картки введено з урахуванням положень пункту 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 <...>, зі змінами і доповненнями (далі - Інструкція).

Крім того, зауважуємо, що відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 р. N 390 (далі - наказ N 390) особові картки належать до документів, які перевіряють державні інспектори з питань праці під час проведення перевірок додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При здійсненні таких перевірок на підприємствах усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, значна увага приділяється, зокрема, належному оформленню трудових відносин із найманими працівниками.

Згідно з підпунктом 1.1.11 Акта перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом N 390, до питань, що підлягають перевірці, належить наявність підпису працівника в особовій картці про ознайомлення із записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення.

Роз'яснення з питань, що пов'язані із застосуванням Інструкції та наказу N 390, не належать до повноважень Держстату.

Ураховуючи вищезазначене та відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Ваш запит направлено для розгляду за належністю в межах повноважень до Міністерства соціальної політики України.

 

В. о. Голови

І. Жук

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления