Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації N П-2 (лист Держстату від 21.11.2016 р. № 09.4-12/307-16)

Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації N П-2 (лист Держстату від 21.11.2016 р. № 09.4-12/307-16)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.11.2016 р. № 09.4-12/307-16

Щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації N П-2

На Ваш запит щодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації N П-2 "Особова картка працівника" <...> у межах повноважень повідомляємо.

Держстат у своїй роботі керується Законом України "Про державну статистику", Положенням про Державну службу статистики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. N 481 (далі - Положення).

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення Держстат відповідно до покладених на нього завдань затверджує статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень, а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення.

Форми первинного обліку, зокрема форма N П-2 "Особова картка працівника" (далі - особова картка), містять стандартний уніфікований перелік показників, необхідних для складання респондентами форм державних статистичних спостережень із праці.

Формат особової картки передбачає як можливість доповнення даних про працівника в додаткових рядках, так і їх виправлення на підставі відповідних документів. Наприклад, зміна прізвища, місця проживання, паспортних даних тощо. Виправлення такого роду інформації не є порушенням ведення первинного обліку на підприємстві і не тягне за собою адміністративної відповідальності.

Водночас звертаємо увагу на те, що особова картка використовується не тільки для статистичного обліку, а й для інших цілей. Так, реквізит "Підпис працівника" у розділі IV особової картки введено з урахуванням положень пункту 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 <...>, зі змінами і доповненнями (далі - Інструкція).

Крім того, зауважуємо, що відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 р. N 390 (далі - наказ N 390) особові картки належать до документів, які перевіряють державні інспектори з питань праці під час проведення перевірок додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При здійсненні таких перевірок на підприємствах усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, значна увага приділяється, зокрема, належному оформленню трудових відносин із найманими працівниками.

Згідно з підпунктом 1.1.11 Акта перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом N 390, до питань, що підлягають перевірці, належить наявність підпису працівника в особовій картці про ознайомлення із записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення.

Роз'яснення з питань, що пов'язані із застосуванням Інструкції та наказу N 390, не належать до повноважень Держстату.

Ураховуючи вищезазначене та відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Ваш запит направлено для розгляду за належністю в межах повноважень до Міністерства соціальної політики України.

 

В. о. Голови

І. Жук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям