Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо дотримання вимог законодавства про державну регуляторну політику (лист ДРСУ від 16.11.2017 р. № 10102/0/20-17)

Щодо дотримання вимог законодавства про державну регуляторну політику (лист ДРСУ від 16.11.2017 р. № 10102/0/20-17)

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.11.2017 р. № 10102/0/20-17

Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади
(за списком)

 

Щодо дотримання вимог законодавства про державну регуляторну політику

Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", крім визначення загальних принципів державної регуляторної політики та правил розробки і прийняття регуляторних актів, передбачає обов'язкове відстеження регуляторних актів та їх перегляд (статті 10 та 11 Закону).

Відстеження результативності регуляторного акта є важливим та логічним елементом "зворотного зв'язку" - на підставі відстеження планових показників результативності регуляторного акта здійснюється систематичний аналіз прийнятих регулювань з метою визначення ефективності впровадженого регулювання у досягненні встановлених цілей та вирішенні проблеми, яку передбачалося вирішити за допомогою прийняття регуляторного акта. Саме ця системна аналітична робота є основою для здійснення дерегуляції, оскільки результати проведеного відстеження результативності є підставою для перегляду регуляторного акта і внесення змін до нього або його скасування.

Як свідчить практика, до цього часу виконання регуляторними органами вимог законодавства про державну регуляторну політику зосереджувалось, в основному, на виконанні встановлених Законом процедур, що є обов'язковими при прийнятті регуляторних актів. В подальшому відповідно до вимог Закону регуляторний орган зобов'язаний провести відстеження результативності прийнятого регуляторного акта - тобто здійснити комплекс заходів, спрямованих на оцінку стану впровадження регулювання та досягнення цілей, задекларованих при його прийнятті.

Однак проведений ДРС аналіз практики виконання регуляторними органами вимог законодавства про державну регуляторну політику виявив, що рівень виконання вимог Закону в частині відстеження результативності регуляторних актів залишається вкрай низьким.

Наприклад, тільки базовому відстеженню у I півріччі 2017 року підлягали понад 50 регуляторних актів. При цьому фактично були проведені заходи щодо відстеження результативності лише щодо 6 (тобто лише 12 %) з них.

Крім того, лише 4-ма центральними органами виконавчої влади, а саме Мінінфраструктури, Мінкультури, ДФС та НКЦПФР, робота з відстеження результативності діючих регуляторних актів проводиться системно відповідно до затверджених ними Планів-графіків здійснення зазначених заходів.

З урахуванням зазначеного та з метою підвищення ефективності застосування потенційно дієвого механізму виявлення неефективних регуляторних рішень та зменшення адміністративного тиску на бізнес, насамперед в процесі дерегуляції, ДРС наголошує на необхідності виконання у повному обсязі вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині здійснення відстеження результативності регуляторних актів шляхом:

• вжиття організаційних заходів, передбачених статтею 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", щодо визначення відповідального структурного підрозділу з питань реалізації державної регуляторної політики, або посадової особи, відповідальної за даний напрямок роботи;

• складання планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності прийнятих власних регуляторних актів;

• здійснення відстеження результативності регуляторних актів у відповідності із затвердженими планами-графіками у порядку та строки, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

• забезпечення своєчасного оприлюднення та подання звітів про відстеження регуляторних актів до ДРС.

Про результати проведеної роботи просимо поінформувати ДРС до 1 березня 2018 року.

У свою чергу Державна регуляторна служба забезпечить методичне супроводження діяльності регуляторних органів, пов'язаної із здійсненням відстеження результативності регуляторних актів.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
63432 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти