Подпишитесь!


  • Щодо методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (лист ДРСУ від 10.04.2018 р. № 3683/0/20-18)

Щодо методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (лист ДРСУ від 10.04.2018 р. № 3683/0/20-18)

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.04.2018 р. № 3683/0/20-18

Кабінет Міністрів України

 

Державною регуляторною службою України здійснено узагальнення поданої інформації міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами  про виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від  24 травня 2017 р.  № 362  «Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»  (далі - постанова КМУ № 362)  стосовно  виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (далі - постанова КМУ № 752) та повідомляється наступне.

Інформація щодо затверджених критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі – критерії), які необхідно переглянути (внести зміни і доповнення, або скасувати) (додаток 1)

У 52 сферах державного нагляду (контролю) постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) приведено у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

У 8 сферах державного нагляду (контролю) затверджено критерії, проте вони не відповідають постанові КМУ № 752. Разом з тим, органами державного нагляду (контролю) здійснюється робота з перегляду цих постанов Кабінету Міністрів України. Зокрема, це стосується постанов Кабінету Міністрів України, відповідальні за розробку яких, такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство фінансів України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державна екологічна інспекція України.

У 19 сферах державного нагляду (контролю) (за наявною у ДРС інформацією) не затверджено критерії та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Відповідальні за розробку, зокрема, такі органи державного нагляду (контролю): Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна екологічна інспекція України; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державне агентство рибного господарства України; Державне агентство України з питань кіно;  Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна авіаційна служба України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне органам державного нагляду (контролю):

- підготувати та подати проекти рішень Уряду про внесення змін, доповнень або скасування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджені постановами Кабінету Міністрів України у 8 сферах державного нагляду (контролю);

-  підготувати та подати проекти рішень Уряду про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 19 сферах державного нагляду (контролю).

Інформація щодо уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), в яких передбачаються вичерпні переліки питань залежно від ступенів ризику (додаток 1)

У 21 сфері державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковані форми актів, які відповідають постанові КМУ № 752.

Відповідальні за приведення у відповідність до вимог постанови  КМУ № 752  такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;  Міністерство освіти і науки України;  Міністерство екології та природних ресурсів;  Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Міністерство охорони здоров'я України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна екологічна інспекція України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці;  Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Пенсійний фонд України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 40 сферах державного нагляду (контролю) уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) не відповідають постанові КМУ № 752.

Відповідальні за приведення у відповідність до вимог постанови  КМУ № 752  такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство культури України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство фінансів України; Державна інспекція енергетичного нагляду України; Державна архівна служба України; Державна інспекція навчальних закладів України; Державна служба геології та надр України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство лісових ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України;  Державна інспекція ядерного регулювання України; Служба безпеки України; Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 24 сферах державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів з вичерпним переліком питань залежно від ступеня ризику (за наявною у ДРС інформацією) зокрема, відповідальні за виконання такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство рибного господарства України; Державна екологічна інспекція України; Державна інспекція ядерного регулювання України; Державна авіаційна служба України; Державне агентство України з питань кіно; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне органам державного нагляду (контролю):

-   здійснити перегляд (внесення змін і доповнень, або скасування) та привести у відповідність до вимог законодавства уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду(контролю) у 40 сферах державного нагляду (контролю);

- підготувати та затвердити уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду, в яких передбачатиметься вичерпний перелік питань залежно від ступеня ризику у 24 сферах державного нагляду (контролю).

Також, просимо надати відповідне доручення міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державними колегіальним органам стосовно щоквартального подання інформації Державній регуляторній службі України щодо виконання пункту 2 постанови КМУ № 362 до 20 числа останнього у звітному кварталі місяця,  та встановити форму подання такої інформації (пропонуємо форму, що додається (додаток 2), а Державній регуляторній службі України проводити узагальнення поданої інформації міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та інформувати Уряд щодо проведеної ними роботи.

Додатки: на 65 арк.:

1. Інформація про затвердження критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), що знаходиться на виконанні органів державного нагляду (контролю);

2. Форма подання інформації до Державної регуляторної служби України;

3. Список органів державного нагляду (контролю).

 

В.о. Голови Державної регуляторної

служби України                                                                              В. П. Загородній        

Додаток до листа ДРС від 10.04.2018 № 3683/0/20-18                                                                               

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд