Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо необхідності отримання нової ліцензії чи переоформлення діючої ліцензії у разі припинення ліцензіатів (лист ДРСУ від 20.07.2017 р. № 5955/0/20-17)

Щодо необхідності отримання нової ліцензії чи переоформлення діючої ліцензії у разі припинення ліцензіатів (лист ДРСУ від 20.07.2017 р. № 5955/0/20-17)

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.07.2017 р. № 5955/0/20-17

Асоціації "УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ"
вул. Воскресенська, 30,
м. Дніпро, 49000

 

Щодо надання роз'яснення

Державна регуляторна служба України розглянула лист Асоціації "УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ" від 20.06.2017 N 08/3-72 стосовно надання роз'яснення щодо необхідності отримання нової ліцензії чи переоформлення діючої ліцензії у разі припинення ліцензіатів, що діють в формі акціонерних товариств, в результаті їх перетворення в ТОВ та, в межах компетенції, повідомляє наступне.

На сьогоднішній день Закон України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон N 222) регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону N 222 якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов'язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов'язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.

Крім того, частину сьому статті 15 Закону N 222 доповнено новим абзацом третім згідно із Законом України від 23.03.2017 N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", який набрав чинності 04.06.2017.

Так, згідно з абзацом третім частини сьомої статті 15 Закону N 222 зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку із перетворенням ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення ліцензії. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії.

Звертаємо увагу, що абзац третій частини сьомої статті 15 Закону N 222 поширюється лише на ліцензіатів, що діють у формі акціонерних товариств.

Відповідно до статті 87 Закону України "Про акціонерні товариства" перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Згідно з пунктом третім частини першої статті 7 Закону N 222 ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

При цьому, частиною третьою статті 3 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначено, що ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.

Так, згідно зі статтею 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" і Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 N 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 854/23386, професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на прінні папери та прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.

Таким чином, оскільки професійна діяльність на фондовому ринку може проводитись лише суб'єктами господарювання у формі акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю, а перетворення акціонерного товариства відповідно до вищевказаних законодавчих норм можливо лише у інше господарське товариство або виробничий кооператив, то при перетворенні акціонерного товариства, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку необхідно керуватися абзацом третім частини сьомої статті 15 Закону N 222, як спеціальною нормою.

В той же час, пунктом п'ятим розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 1983 встановлено, що нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом (04.06.2017), діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

З огляду на викладене, зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку із перетворенням ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство, не є підставою для переоформлення ліцензії.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 15 Закону N 222 ліцензіат зобов'язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям