Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо забезпечення підготовки та подання проектів Уряду про затвердження, внесення змін, доповнень або скасування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю); підготовки та затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю); щоквартального інформування ДРС про стан виконання завдань стосовно запровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю) (лист ДРСУ від 10.04.2017 р. № 2368/0/20-17)

Щодо забезпечення підготовки та подання проектів Уряду про затвердження, внесення змін, доповнень або скасування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю); підготовки та затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю); щоквартального інформування ДРС про стан виконання завдань стосовно запровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю) (лист ДРСУ від 10.04.2017 р. № 2368/0/20-17)

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.04.2017 р. № 2368/0/20-17

Кабінету Міністрів України
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
ел. (044) 254-56-73, факс 254-43-93
e-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

Державною регуляторною службою України опрацьовано доручення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва від 31.01.2017 N 31821/24/1-15 стосовно забезпечення узагальнення поданої інформації міністерства, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами щодо забезпечення: підготовки та подання проектів Уряду про затвердження, внесення змін, доповнень або скасування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);

підготовки та затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю), з переліком питань, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль) залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності;

щоквартального інформування ДРС про стан виконання зазначених завдань стосовно запровадження ризик орієнтованої системи державного нагляду (контролю) з наданням інформації про показники розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику від провадження господарської діяльності за наданою ДРС формою.

Державною регуляторною службою України здійснено узагальнення поданої інформації та моніторинг приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" за результатами якого повідомляємо про наступне.

Інформація щодо затверджених критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", внесені Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 03.11.2016 N 1726-VIII.

Зокрема, зміни стосуються періодичності здійснення планових заходів держаного нагляду (контролю). Так, відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена: до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Враховуючи зазначене, вимогам частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не відповідають 62 постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Відповідальні за приведення у відповідність до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Міністерство культури України; Міністерство молоді та спорту України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство фінансів України; Міністерство освіти і науки України; Державна архівна служба України; Державна служба геології та надр України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство лісових ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Державна екологічна інспекція України; Міністерство екології та природних ресурсів; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Державна інспекція енергетичного нагляду України; Державна інспекція ядерного регулювання України; Пенсійний фонд України; Служба безпеки України; Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 40 сферах державного нагляду (контролю) (за наявною у ДРС інформацією) не затверджено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Відповідальні за розробку, зокрема, такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство охорони здоров'я України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Державна екологічна інспекція України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Державна інспекція енергетичного нагляду України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Державна авіаційна служба України; Державне агентство України з питань кіно.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне органам державного нагляду (контролю): підготувати та подати проекти рішень Уряду про внесення змін, доповнень або скасування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджені 62 постановами Кабінету Міністрів України;

підготувати та подати проекти рішень Уряду про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 40 сферах державного нагляду (контролю).

Інформація наведена у додатку 1.

Щодо уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), в яких передбачаються вичерпні переліки питань залежно від ступенів ризику.

Відповідно до частини п'ятнадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов'язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає перелік питань для здійснення планових заходів, що затверджується наказом такого органу; уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю).

Відповідно до статті 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Враховуючи зазначене, вимогам статей 4 та 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не відповідають уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) у 57 сферах державного нагляду (контролю).

Відповідальні за приведення у відповідність до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Міністерство культури України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство фінансів України; Міністерство освіти і науки України; Державна архівна служба України; Державна служба геології та надр України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство лісових ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Державна екологічна інспекція України; Міністерство екології та природних ресурсів; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Державна інспекція енергетичного нагляду України; Державна інспекція ядерного регулювання України; Пенсійний фонд України; Служба безпеки України; Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 51 сферах державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів з вичерпним переліком питань залежно від ступеня ризику (за наявною у ДРС інформацією) зокрема, відповідальні за виконання такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Міністерство молоді та спорту України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство освіти і науки України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державна екологічна інспекція України; Міністерство екології та природних ресурсів; Державна інспекція ядерного регулювання України; Служба безпеки України; Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Державна фіскальна служба України; Державна авіаційна служба України; Державне агентство України з питань кіно.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне органам державного нагляду (контролю): здійснити перегляд (внесення змін і доповнень, або скасування) та привести у відповідність до вимог законодавства 57 нормативно-правових актів, якими затверджено уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду;

підготувати та затвердити уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду, в яких передбачатиметься вичерпний перелік питань залежно від ступеня ризику у 51 сферах державного нагляду (контролю).

Інформація наведена у додатку 1.

Також, просимо надати відповідне доручення міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державними колегіальним органам стосовно щоквартального подання інформації Державній регуляторній службі України про стан розроблення (затвердження, перегляду) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), в яких передбачатиметься вичерпний перелік питань залежно від ступеня ризику, та встановити форму подання такої інформації (пропонуємо форму, що додається (додаток 2), а Державній регуляторній службі України проводити узагальнення поданої інформації міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та інформувати Уряд щодо проведеної ними роботи.

Додатки: на 79 арк.: 1. Інформація про затвердження критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), що знаходиться на виконанні органів державного нагляду (контролю);

2. Форма подання інформації до Державної регуляторної служби.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

 

Додаток 1
до листа Державної регуляторної служби України
10.04.2017 N 2368/0/20-17

 

Інформація про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), що знаходиться на виконанні органів державного нагляду (контролю)

N з/п

Орган державного нагляду та контролю

Сфера державного нагляду (контролю)

Дата та номер постанови Кабінету Міністрів України

Розподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику

Інформація про відомчий нормативно-
правовий акт, яким затверджено вичерпний перелік питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контролю)

Примітка

Стаття та назва закону, яким встановлено повноваження органу державного нагляду (контролю) на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Високий

Середній

Незначний

1.

Міністерство внутрішніх справ України

Провадження охоронної діяльність, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 30 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
статтею 4 Закону України "Про охоронну діяльність";
пунктом 11 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

07.07.2010 N 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 23.09.2014 N 480)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.02.2016 N 85 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2016 за N 294/28424)
Не відповідає вимогам законодавства

 

736

1753

3401

Відсоткове наповнення

12

30

58

Періодичність проведення планових заходів не частіше одного разу:

на рік

на 3 роки

на 5 років

2.

Міністерство внутрішніх справ України

Провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 11 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 11 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

16.12.2015 N 1122 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.02.2016 N 85 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2016 за N 294/28424)
Не відповідає вимогам законодавства

 

49

110

198

Відсоткове наповнення

13

31

55

Періодичність проведення планових заходів

на рік

на 2 роки

на 4 роки

3.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 19 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 23 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

16.03.2017 N 153 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі"
Відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 16.01.2017 N 40 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.02.2017 за N 189/30057)
Не відповідає вимогам законодавства

 

269

760

1500

Відсоткове наповнення

10,64

30,05

59,31

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

4.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

26.10.2011 N 1104 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

Розроблено проект ПКМУ "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність"

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

5.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Моніторинг призначених органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною другою статті 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

проект ПКМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України"
Критерії не затверджено

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.08.2016 N 1262 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2016 за N 1142/29272)
Не відповідає вимогам законодавства

 

6

40

56

Відсоткове наповнення

6

40

54

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

6.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Дотримання органами із сертифікації правил і порядку сертифікації продукції
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною другою статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"

Проект ПКМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із сертифікації в державній системі сертифікації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України"
Критерії не затверджено

Кількісні показники

 

3

10

117

Відсоткове наповнення

2

8

90

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

7.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

22.12.2010 N 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2013 N 1355 "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об'єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2013 за N 1745/24277)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

8.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

26.10.2011 N 1116 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 2 роки

на 3 роки

9.

Міністерство культури України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

21.01.2009 N 21 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об'єктів культурної спадщини" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 31.08.2011 N 919)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.11.2010 N 1043/0/16-10 "Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони культурної спадщини та уніфікованої форми акта, який складається органами охорони культурної спадщини за результатами планових перевірок" (в Міністерстві юстиції України не реєструвався)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

3 рази на рік

на 3 роки

-

10.

Міністерство молоді та спорту України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

17.12.2008 N 1097 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері фізичної культури і спорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

-

11.

Міністерство охорони здоров'я України

Провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 15 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

16.10.2014 N 543 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.02.2011 N 80 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2014 за N 29/24806)
Не відповідає вимогам законодавства

 

3804

3127

14830

Відсоткове наповнення

22,2

17,3

68,1

Періодичність проведення планових заходів

на рік

на 3 роки

на 5 років

12.

Міністерство охорони здоров'я України

Провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 16 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пункт 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

11.02.2016 N 69 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, і визначається періодичність здійснення зазначеним Міністерством планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2013 N 244 "Про затвердження порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності та уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.04.2013 за N 557/23089): Уніфікована форма акта, який складається за результатами планової перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.
Уніфікована форма акта, який складається за результатами планової перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
Не відповідає вимогам законодавства

 

2

3

6

Відсоткове наповнення

18,1

27,2

54,4

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

13.

Міністерство охорони здоров'я України

Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами - підприємцями умов зайняття народною медициною (цілительством)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною восьмою статті 741 Основ законодавства України про охорону здоров'я

12.11.2014 N 615 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2014 N 318 "Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством)" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.05.2014 за N 551/25328)
Не відповідає вимогам законодавства

 

0

32

0

Відсоткове наповнення

0

100

0

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

14.

Міністерство охорони здоров'я України

Державний контроль за наданням медичної допомоги в санаторно-курортних закладах
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною четвертою статті 67 Основ законодавства України про охорону здоров'я

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

15.

Міністерство охорони здоров'я України

Державний контроль за медико-санітарним забезпеченням відпочинку населення
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною другою статті 68 Основ законодавства України про охорону здоров'я

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

16.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

14.01.2009 N 16 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

Два рази на рік

Один раз на рік

Один раз на два роки

17.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (місцеві державні адміністрації)

лагоустрій території населених пунктів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 39 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (державний контроль здійснюється місцевими державними адміністраціями)

07.10.2009 N 1048 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

1174

597

344

Відсоткове наповнення

56

28

16

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

18.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

28.03.2012 N 259 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у житловій сфері та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

19.

Міністерство соціальної політики України

Провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 20 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пункт 18 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

26.10.2016 N 750 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством соціальної політики"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 N 865 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за N 1128/2925)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

20.

Міністерство фінансів України

Провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 18 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 17 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

02.04.2009 N 303 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 27.05.2013 N 367)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства фінансів України від 09.10.2009 N 1190 "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів лотерей" (в Міністерстві юстиції України не реєструвався)
Не відповідає вимогам законодавства

За інформацією Мінфіну на даний час та території України відсутні суб'єкти господарської діяльності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності

-

3

1

Відсоткове наповнення

-

75

25

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

21.

Міністерство освіти і науки України

Провадження освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 6 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 5 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

22.

Міністерство освіти і науки України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

02.03.2010 N 238 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 523)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за N 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту
Не відповідає вимогам законодавства

 

101

229

1206

Відсоткове наповнення

7

15

78

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

 

 

 

23.

Міністерство освіти і науки України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

30.03.2011 N 311 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 523)
Не відповідає вимогам законодавства

Професійно-технічна освіта

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за N 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту
Не відповідає вимогам законодавства

 

Кількісні показники

65

277

361

Відсоткове наповнення

9

39

52

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

Загальна середня освіта

Кількісні показники

550

1558

12698

Відсоткове наповнення

4

10

86

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

24.

Міністерство освіти і науки України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

08.10.2012 N 910 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 519)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за N 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту
Не відповідає вимогам законодавства

 

692

1197

8295

Відсоткове наповнення

7

12

81

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

25.

Міністерство освіти і науки України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

02.03.2010 N 238 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 523)
Не відповідає вимогам законодавства

Заклади вищої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847 "Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 76/8675)
Не відповідає вимогам законодавства
З 21.05.2017 наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847 буде скасований згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади"

 

Кількісні показники

15

15

1566

Відсоткове наповнення

0,9

5,1

93

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

Заклади професійно-технічної освіти

Кількісні показники

8

32

1099

Відсоткове наповнення

0,7

2,8

96

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

26.

Міністерство освіти і науки України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

08.10.2012 N 911 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 08.10.2014 N 519)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за N 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері позашкільної освіти, вимог законодавства про позашкільну освіту
Не відповідає вимогам законодавства

 

57

134

1315

Відсоткове наповнення

4

9

87

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

27.

Державна архівна служба України

Контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами державної системи страхового фонду документації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною першою статті 14 Закону України "Про страховий фонд документації"

30.10.2014 N 575 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства юстиції України від 29.11.2013 N 2541/5 "Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.2013 за N 2047/24579)
Не відповідає вимогам законодавства

 

150

450

900

Відсоткове наповнення

10

30

60

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

28.

Державна служба геології та надр України

Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою статті 61;
Кодексу України про надра;
частина друга статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України"

05.11.2014 N 593 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 N 133 "Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2013 за N 563/23095)
Не відповідає вимогам законодавства

 

905

1315

1280

Відсоткове наповнення

25,9

37,6

36,6

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

29.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів, (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби", що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 10 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

10.09.2008 N 843 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1090, від 16.10.2014 N 543, від 12.11.2014 N 615, від 11.02.2016 N 69)
Не відповідає вимогам законодавства

Оптової та роздрібна торгівля лікарськими засобами

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2011 N 724 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.12.2011 за N 1421/2015)
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.09.2013 N 835 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.10.2013 за N 1788/24320)
Не відповідає вимогам законодавства
З 21 травня 2017 року накази Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2011 N 724, від 26.09.2013 N 835 будуть скасовані згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади"

 

Кількісні показники

7807

0

0

Відсоткове наповнення

100

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

-

-

Виробництво лікарських засобів

Кількісні показники

116

-

-

Відсоткове наповнення

100

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

-

-

Імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Кількісні показники

-

-

213

Відсоткове наповнення

-

-

100

Періодичність проведення планових заходів

-

-

на 5 рік

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кількісні показники

5140

-

-

Відсоткове наповнення

100

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

-

-

30.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Провадження господарської діяльності у сфері культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 22 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

-

-

-

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

31.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзацом шостим статті 161 Закону України "Про транспорт"

17.04.2008 N 365 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 04.02.2016 N 100)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 08.07.2013 N 456 "Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) та залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.07.2013 за N 1216/23748)
Не відповідає вимогам законодавства

 

7

14

2747

Відсоткове наповнення

1

1

99

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

03.09.2008 N 790 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 02.03.2010 N 224)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 26.12.2016 N 467 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту"
Не відповідає вимогам законодавства

 

93350

715

-

Відсоткове наповнення

99

1

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

03.02.2010 N 100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.08.2014 N 318, від 04.02.2016 N 100)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 08.07.2013 N 456 "Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) та залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.07.2013 за N 1216/23748)
Не відповідає вимогам законодавства

 

49

-

-

Відсоткове наповнення

100

-

-

еріодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

32.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства і стандартів на морському та річковому транспорті
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзацом сьомим статті 163 Закону України "Про транспорт"

26.11.2014 N 668 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 04.02.2016 N 100)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.11.2004 року N 1048 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за N 1584/10183)
Не відповідає вимогам законодавства

 

96

199

531

Відсоткове наповнення

11,62

24,09

64,29

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

33.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 24 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 22.12.2016 N 457 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за N 76/29944)
Не відповідає вимогам законодавства
Наказ Міністерства інфраструктури від 27.12.2016 N 470 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2017 р. за N 87/29955)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

еріодичність проведення планових заходів

-

-

-

34.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною першою стаття 26 Закону України "Про захист прав споживачів"

27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2012 N 24 "Про затвердження форм актів, постанов та рішень" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за N 173/20486):
Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів
Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

35.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) у частині охорони прав на сорти рослин
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 7 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"

26.10.2011 N 1113 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням прав на сорти рослин, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.08.2013 N 503 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)" (зареєстровано в Мін'юсті України 22.08.2013 за N 1459/23991)
Не відповідає вимогам законодавства

 

54

234

612

Відсоткове наповнення

6

26

68

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

36.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний санітарно-епідеміологічного нагляд
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

30.11.2011 N 1405 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 19.09.2012 N 869)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.04.2013 N 287 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб'єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2013 за N 651/23183
Не відповідає вимогам законодавства

 

36057

54268

265966

Відсоткове наповнення

10,1

15,2

74,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

37.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 16 Закону України "Про ціни і ціноутворення"

01.08.2013 N 533 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 02.11.2016 N 773)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 N 965 "Про затвердження форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.08.2013 N 1461/23993)
Не відповідає вимогам законодавства

 

5528

16810

34707

Відсоткове наповнення

10

30

60

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

38.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

17.06.2015 N 402 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.10.2011 N 538 "Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2011 за N 1256/19994)
Не відповідає вимогам законодавства

 

4353

12698

31934

Відсоткове наповнення

8,8

26

65,2

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

39.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль у сфері захисту рослин
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

30.06.2015 N 448 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 N 384 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за N 1229/21541):
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин
Не відповідає вимогам законодавства

 

3368

12306

26517

Відсоткове наповнення

8

29

63

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

40.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Метрологічний нагляд
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частина третя статті 20 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

16.12.2015 N 1058 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.11.2016 N 1837 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за N 1501/29631): Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за кількістю фасованого товару в упаковках
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

41.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль у сфері карантину рослин
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

22.09.2016 N 651 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 N 384 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за N 1229/21541):
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин
Не відповідає вимогам законодавства

 

4699

13333

29037

Відсоткове наповнення

9,9

28,3

61,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

42.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

06.03.2013 N 191 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" функції із державного нагляду (контролю) у здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки покладено на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.08.2013 N 503 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)" (зареєстровано в Мін'юсті України 22.08.2013 за N 1459/23991)
Не відповідає вимогам законодавства

 

393

378

16743

Відсоткове наповнення

2,2

2,1

95,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

43.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль за дотриманням зерновими складами технічного регламенту у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

 

44.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтями 8, 24 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

06.03.2013 N 191 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)"
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)
Не відповідає вимогам законодавства
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" функції із державного нагляду (контролю) насінництва та розсадництва покладено на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.08.2013 N 503 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)" (зареєстровано в Мін'юсті України 22.08.2013 за N 1459/23991)
Не відповідає вимогам законодавства

 

74

267

579

Відсоткове наповнення

8

29

63

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

45.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 9 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

46.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 17 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 16 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

47.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

06.03.2013 N 191 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)".
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, впливом на якісний стан земель та родючість ґрунтів, і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю).
Не відповідає вимогам законодавства
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів покладено на Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

48.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державний нагляд у сфері землеустрою
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: Статті 14, 611 Закону України "Про землеустрій"

17.12.2012 N 1207 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (із змінами і доповненнями, внесеним ПКМУ від 27.05.2015 N 379, від 23.11.2016 N 917)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

139

416

985

Відсоткове наповнення

9

27

64

періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

49.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

27.11.2013 N 976 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 27.05.2015 N 379)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

259

798

1870

Відсоткове наповнення

9

27

64

Періодичність проведеня планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

50.

Державна служба України з питань праці

Провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 38 Закону України "Про охорону праці"

28.04.2009 N 413 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 16.01.2013 N 67)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 N 826 "Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1531/20269)
Не відповідає вимогам законодавства

 

58873

186329

431153

Відсоткове наповнення

8,7

27,6

63,7

еріодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

51.

Державна служба України з питань праці

Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: часиною другою статті 61 Кодексу України про надра

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

52.

Державна служба України з питань праці

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

03.12.2009 N 1288 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 N 390 "Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2012 за N 1291/21603)
Не відповідає вимогам законодавства

 

80000

240000

480000

Відсоткове наповнення

10

30

60

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

53.

Державна служба України з питань праці

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 259 Кодексу законів про працю України

17.11.2010 N 1059 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 N 390 "Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2012 за N 1291/21603)
Не відповідає вимогам законодавства

 

80000

256000

464000

Відсоткове наповнення

10

32

58

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

54.

Державна служба України з питань праці

Провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 12 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 12 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

55.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною першою статті 64 Кодексу цивільного захисту України

29.02.2012 N 306 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 04.06.2015 N 361)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.11.2015 N 1337 "Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 за N 1467/27912)
Не відповідає вимогам законодавства
З 21 травня 2017 року підпункт 1 пункту 1 наказу МВС від 02.11.2015 N 1337 буде скасовано згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р

 

69039

65940

286721

Відсоткове наповнення

16,4

15,6

68

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

56.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензування
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 13 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 13 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

57.

Державне агентство лісових ресурсів України

Державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзац третій статті 61 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

23.01.2013 N 31 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.11.2012 N 678 "Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та полювання" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за N 1955/22267)
Не відповідає вимогам законодавства

 

97

332

680

Відсоткове наповнення

9

30

61

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

58.

Державне агентство рибного господарства України

Державний нагляд (контроль) у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжнародних договорів України
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзацом третім статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

59.

Державне агентство рибного господарства України

Державний контроль за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзацом вісімнадцятим статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

14.10.2009 N 1126 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 03.09.2014 N 402)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2014 N 237 "Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2014 за N 790/25567)
Не відповідає вимогам законодавства

 

25

120

420

Відсоткове наповнення

4,42

21,23

74,3

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

60.

Державне агентство рибного господарства України

Державний контроль за системою моніторингу рибальських суден
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзацом двадцять другим статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

61.

Державне агентство рибного господарства України

Охорона водних біоресурсів
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

17.04.2013 N 276 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 16.12.2015 N 1095)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики України від 15.01.2014 N 12 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 лютого 2013 року N 98" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.01.2014 за N 152/24929)
Не відповідає вимогам законодавства

 

123

784

676

Відсоткове наповнення

7,8

49,5

42,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

62.

Державне агентство рибного господарства України

Провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 21 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 19 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

63.

Державне космічне агентство України

Державний нагляд за дотриманням вимог безпеки космічної діяльності, а також навчання та атестація осіб, які контролюють дотримання космічних правил і наявність необхідного рівня безпеки космічної діяльності, а також осіб, які розслідують інциденти та надзвичайні події
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 20 Закону України "Про космічну діяльність"

06.04.2011 N 351 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх складових частин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Національного космічного агентства України від 07.12.2010 N 395 "Про затвердження уніфікованої форми акта планової перевірки суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність, пов'язану із розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.01.2011 за N 4/18742)
Не відповідає вимогам законодавства

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

64.

Державне космічне агентство України

Державний нагляд за станом і використанням унікальних об'єктів космічної діяльності
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзацом сьомим частини другої статті 6 Закону України "Про космічну діяльність"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

65.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Провадження господарської діяльності пов'язаної з будівництвом об'єктів IV і V категорій складності, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 9 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 9 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

30.12.2015 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.12.2016 N 331 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за N 73/29941)
Не відповідає вимогам законодавства

 

1965

5784

10439

Відсоткове наповнення

10,8

31,8

57,4

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

66.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (органи державного архітектурно-будівельного контролю)

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Критерії не затверджено
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю"

Кількісні показники

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 N 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за N 1116/21428)
Не відповідає вимогам законодавства

 

1164

50663

30336

Відсоткове наповнення

1,4

61,7

36,9

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

67.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

19.03.2008 N 212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.09.2008 N 464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 за N 18/16034)
Не відповідає вимогам законодавства
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.10.2012 N 483 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.10.2012 за N 1690/22002)
Не відповідає вимогам законодавства
З 21.05.2017 накази Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.09.2008 N 464, від 02.10.2012 N 483 будуть скасовані згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади"

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

55

40

5

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

68.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про екологічну та радіаційну безпеку
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

69.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про використання та охорону земель
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

70.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про охорону атмосферного повітря
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

71.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про охорону, захист, використання та відтворення лісів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

72.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про охорону, утримання і використання зелених насаджень
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

73.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про використання, охорону і відтворення рослинного світу
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

74.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

75.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

76.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

77.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про збереження об'єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

78.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про природно-заповідний фонд
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

79.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

80.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

81.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами та сумішами
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

82.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

83.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) про поводження з відходами
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

84.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контролю) про біологічну та генетичну безпеку щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 92 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

85.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 232 "Про відходи"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

 

 

 

Відсоткове наповнення

 

 

 

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

86.

Міністерство екології та природних ресурсів України
(Державна екологічна інспекція України)

Державний нагляд (контролю) про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 232 "Про відходи"

27.12.2008 N 1139 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

87.

Міністерство екології та природних ресурсів

Провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 14 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 14 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

26.10.2011 N 1100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 09.11.2016 N 805)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено
Розроблено уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання
суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

 

3

9

18

Відсоткове наповнення

10

30

60

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

88.

Міністерство екології та природних ресурсів

Провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 14 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 14 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

09.11.2016 N 804 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено
Розроблено уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

 

28

91

179

Відсоткове наповнення

9,4

30.5

60,1

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

89.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державний нагляд (контроль) у сфері електроенергетики
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною першою статті 9 Закону України "Про електроенергетику"

22.02.2008 N 75 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 19.12.2012 N 1208)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 N 817 "Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 71/10351)
Не відповідає вимогам законодавства
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 15.11.2010 N 473 "Про затвердження форми Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 24.12.2004 N 817" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1374/18669)
Не відповідає вимогам законодавства

 

5077

42178

24289

Відсоткове наповнення

1,75

14,55

83,70

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

Кількісні показники

782

30582

68587

Відсоткове наповнення

0,78

30,60

68,62

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

90.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 14 Закону України "Про теплопостачання"

 

91.

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"; статтею 15 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

13.11.2013 N 824 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено
Здійснюється робота з розробки уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

165

165

2355

Відсоткове наповнення

6,15

6,15

87,7

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 - 7 років

92.

Пенсійний фонд України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

29.07.2015 N 528 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Постанова Правління пенсійного фонду України від 04.02.2016 N 2-1 "Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2016 за N 270/28400)
Не відповідає вимогам законодавства

 

6744

31619

507219

Відсоткове наповнення

1,2

5,8

93

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

93.

Служба безпеки України

Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

27.10.2010 N 977 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

 

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

94.

Служби безпеки України

Провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 23 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 20 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

08.08.2016 N 503 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Центрального управління Служби безпеки України 29.12.2016 N 706 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2017 N 117/29985)
Не відповідає вимогам законодавства

 

20

7

4

Відсоткове наповнення

64,5

22,5

13

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

95.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Провадження господарської діяльності діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації", надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 8 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 8 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

22.08.2012 N 791 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях криптографічного та технічного захисту інформації, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено
Здійснюється робота з розробки уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

96.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

13.08.2014 N 329 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері послуг електронного цифрового підпису і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації"
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24.07.2007 N 143 "Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2007 за N 914/14181)
Не відповідає вимогам законодавства

 

2

6

8

Відсоткове наповнення

12,5

37,5

50

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

97.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 18 Закону України "Про телекомунікації"

09.04.2008 N 315 "Про затвердження критерію оцінки ступеня ризику діяльності суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку"

Кількісні показники

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 13.12.2012 N 649 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за N 92/22624)
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади", рекомендовано НКРЗІ переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів України

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

98.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

Критерії не затверджено
Проект ПКМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації за діяльністю суб'єктів у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом".
Робота над проектом ПКМУ призупинена до врегулювання на законодавчому рівні колізій норм законодавства з питань здійснення заходів державного нагляду у сфері у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України

Кількісні показники

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 27.12.2012 N 684 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за N 175/22707)
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади", рекомендовано НКРЗІ переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів України

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

99.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунікації", надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 8 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 7 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

100.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Провадження господарської діяльності у сфері фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 8 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 1 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

15.04.2009 N 353 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 23.03.2016 N 221)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 16.12.2010 N 972 "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і використанням інформації, що складає кредитну історію, та уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2011 за N 72/18810)
Не відповідає вимогам законодавства

 

0

2

5

Відсоткове наповнення

0

28,5

71,5

Періодичність проведення планових заходів

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

101.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пункти 2 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пункт 2 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

102.

Державна фіскальна служба України

Державний контроль, що здійснюється органами Державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні)
Органом державного нагляду (контролю) не надано інформацію про повноваження на здійснення державного нагляду (контролю)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2015 N 524 "Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.06.2015 за N 751/27196)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

103.

Державна авіаційна служба України

Державний нагляд у галузі цивільної авіації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: Повітряним кодексом України

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

104.

Державне агентство України з питань кіно

Державний нагляд (контролю) у сфері кінематографії
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 91 Закону України "Про кінематографію"

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) не затверджено

 

-

-

-

Відсоткове наповнення

-

-

-

Періодичність проведення планових заходів

-

-

-

105.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності у сфері транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 26 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

05.08.2015 N 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"

Кількісні показники

Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.05.2011 N 880 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за N 909/19647)
Не відповідає вимогам законодавства
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади", рекомендовано НКРЕКП переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів України

 

75

238

466

Відсоткове наповнення

9,6

30,6

59,8

Періодичність проведення планових заходів

на рік

на 3 роки

на 5 років

106.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок природного газу"
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 27 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

 

 

 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.05.2011 N 881 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2001 за N 910/19648)
Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.05.2011 N 882 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за N 907/19645)
Не відповідає вимогам законодавства
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади", рекомендовано НКРЕКП переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів України

 

107.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності з централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 28 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

 

 

 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 N 283 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за N 1476/21788)
Не відповідає вимогам законодавства

 

108.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: пунктом 29 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609

 

 

 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012 N 284 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за N 1477/21789)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

 

Додаток 2
до листа Державної регуляторної служби України
10.04.2017 N 2368/0/20-17

 

Інформація
про критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю)

Стаття та назва Закону, яким встановлено повноваження ЦОВВ на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Розподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику*:

Періодичність проведення планових заходів

Дата та номер постанови Кабінету Міністрів України

Інформація про стан розробки і погодження нормативно-
правових актів**

Кількісні показники:

Відсоткове наповнення:

високий

середній

незначний

високий

середній

незначний

високий

середній

незначний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація
про уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю)

Стаття та назва Закону, яким встановлено повноваження ЦОВВ на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Інформація про відомчий нормативно-правовий акт, яким затверджено вичерпний перелік питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контролю)

Інформація про стан розробки і погодження нормативно-правових актів*

Дата та номер

Назва

Дата та номер реєстрації у Мін'юсті

 

 

 

 

 

 

 

____________
* у разі розробки проекту відповідного акта наводиться також інформація про показники розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику (відповідно до проекту акта)

** у разі відсутності нормативно-правового акта наводиться інформація про стан його розробки та погодження (з посиланням на центральні органи виконавчої влади, в яких проект нормативно-правового акта проходить погодження; дату листа, яким проект нормативно-правового акта було надіслано на погодження)

 

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
110534 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно