Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О работе страховых экспертов по охране труда на территориях, временно подконтрольных украинской власти

О работе страховых экспертов по охране труда на территориях, временно подконтрольных украинской власти   
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.07.2016 р. № 144-06-3
   
   Про роботу страхових експертів з охорони праці на територіях, тимчасово не підконтрольних українській владі

   
   Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду) надає роз'яснення про роботу страхових експертів з охорони праці на територіях, не підконтрольних українській владі.
   
   Враховуючи роз'яснення уповноважених органів державної влади та вимоги чинного законодавства України, робочим органам виконавчої дирекції Фонду доручено керуватися даним листом під час розслідування нещасних випадків на виробництві чи причин виникнення професійних захворювань.
   
   Відповідно до Указу Президента від 14.04.2014 N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" (далі - Указ) на території Донецької і Луганської областей здійснюється антитерористична операція. На виконання Указу та враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року N 595 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей", виконавчою дирекцією Фонду видано відповідні накази, якими управлінням виконавчої дирекції Фонду у Донецькій та Луганській областях доручено забезпечити у строк до 24 листопада 2014 року переміщення робочих органів виконавчої дирекції Фонду, розташованих на територіях тимчасово не підконтрольних українській владі, на території, підконтрольні українській владі.
   
   Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада N 595 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей" міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації зобов'язані до 1 грудня 2014 р. забезпечити переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.
   
   Відповідно до роз'яснення Держгірпромнагляду Держгірпромнагляд України листом від 24.11.2014 N 8457/0/5-10/6/14 доручив територіальним органам Держгірпромнагляду припинити проведення спеціальних розслідувань і здійснення наглядових функцій на підприємствах, які розташовані (здійснюють свою діяльність і/або зареєстровані) на територіях, які тимчасово не підконтрольні органам державної влади України, що визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 N 1085-р. Також тимчасово призупинено роботу спеціальних комісій, призначених наказами територіальних управлінь із спеціального розслідування нещасних випадків, що стались на територіях, які на цей час не контролюються органами державної влади України.
   
   Крім того, наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.11.2014 N 841 "Про заходи стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій та Луганській областях" з 28 листопада 2014 року припинено виробничу та фінансово-господарську діяльність державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, які знаходяться у зоні здійснення антитерористичної операції.
   
   Таким чином, діяльність служби страхових експертів з охорони праці на територіях, не підконтрольних українській владі, слід вважати припиненою з 24 листопада 2014 року, що унеможливлює участь страхових експертів з охорони праці у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та причин виникнення професійних захворювань на цих територіях. Така діяльність припинена в усіх населених пунктах, які увійшли до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 N 1085-р. В залежності від ситуації у зоні проведення антитерористичної операції зазначений перелік населених пунктів може змінюватися.
   
   Документи, які були видані, затверджені чи підписані після 1 грудня 2014 року органами, установами, організаціями, не підпорядкованими українській владі, (екстрене повідомлення про нещасний випадок, повідомлення про професійне захворювання за формою П-3, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертні висновки, інші документи, які необхідні для проведення об'єктивного та своєчасного розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) не можна вважати такими, які складені відповідно до вимог чинного законодавства України та використовувати їх для розслідування нещасних випадків чи причин виникнення професійних захворювань у зв'язку з тим, що з цього періоду припинено діяльність усіх бюджетних та державних установ на територіях, не підконтрольних українській владі.
   
   Враховуючи той факт, що виконання роботи страхового експерта з охорони праці на непідконтрольних українській владі територіях, може загрожувати їх безпеці, життю та здоров'ю, а також враховуючи ту обставину, що на цих територіях припинили свою діяльність усі державні та бюджетні установи, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні забезпечити участь страхових експертів з охорони праці у розслідуваннях нещасних випадків та причин виникнення професійних захворювань виключно на територіях, які підконтрольні українській владі.
   
   Разом з цим, робочим органам виконавчої дирекції Фонду у Донецькій та Луганській областях запропоновано забезпечити накопичення інформації, яка їм надходить, про нещасні випадки та професійні захворювання, що стались на території, тимчасово неконтрольованій українською владою, з метою можливого повернення до розслідування цих випадків після звільнення тимчасово окупованих територій.
   
   Беручи до уваги, що на сьогодні усі підприємства та фізичні особи - підприємці, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який ведеться Державною реєстраційною службою України, у разі використання ними найманої праці, є страхувальниками, робочими органами виконавчої дирекції Фонду повинно бути забезпечено представництво страхових експертів з охорони праці у комісіях з розслідування незалежно від місця реєстрації підприємства чи фізичної особи - підприємця (на територіях, підконтрольних чи непідконтрольних українській владі) за умови, що таке розслідування проводиться на території, підконтрольній українській владі. При цьому слід звертати особливу увагу на документи, які використовують під час розслідування, з метою недопущення використання документів, які не мають юридичної сили в Україні. Щодо розслідування причини виникнення професійного захворювання, то застосовується такий же принцип, однак за умови, що документи, які були підставою для початку процедури розслідування причини виникнення професійного захворювання були складені органами та інститутами, які здійснюють свою діяльність на територіях, підконтрольних українській владі або ці документи видані органами, установами, організаціями на території, не підконтрольній українській владі, до 1 грудня 2014 року.
   
   Відповідно до пункту 1 рішення РНБО від 4 листопада 2014 року, затвердженого Указом Президента України від 14 листопада 2014 року N 875/2014 будь-які органи, їх посадові та службові особи, утворені за результатами так званих виборів 2 листопада 2014 року, які проводилися в окремих районах Донецької та Луганської областей, є такими, що утворені, обрані, сформовані, призначені і діють усупереч Конституції та законам України. У зв'язку з цим, під час встановлення факту страхового випадку, не можуть бути використані повідомлення, довідки, інші матеріали, які видані цими органами, посадовими чи службовими особами.
   
   З урахуванням особливостей роботи робочих органів виконавчої дирекції Фонду у Донецькій та Луганській областях, питання щодо представництва у комісії з розслідування, якщо однією із сторін обміну інформацією є робочий орган виконавчої дирекції Фонду у Донецькій чи Луганській областях, повинно вирішуватися виключно на рівні управлінь в областях.
   
   
   Заступник директора
П. Сливкін

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления