Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності (лист Фонду соцстраху з ТВП від 06.06.2017 р. № 5.1-27-1038)

Щодо права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності (лист Фонду соцстраху з ТВП від 06.06.2017 р. № 5.1-27-1038)

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 06.06.2017 р. № 5.1-27-1038

Частиною першою ст. 19 Закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 1105) передбачено право застрахованих громадян України, іноземців, осіб без громадянства та членів їх сімей, що проживають в Україні <...>, на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ст. 31 Закону N 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (далі - ЛН). Порядок і умови видачі, продовження та обліку ЛН, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням з Фондом.

Наказом МОЗ від 13.11.2001 р. N 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян" визначено порядок, умови видачі та продовження ЛН.

Пунктом 2.1 Інструкції N 455 передбачено, що у разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається ЛН, що обраховується в календарних днях.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством (ч. 2 ст. 22 Закону N 1105).

Отже, враховуючи вищенаведене, застрахована особа, яка в день звільнення стала непрацездатною внаслідок захворювання або травми, що підтверджується виданим в установленому порядку ЛН, має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності. <...>

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям