Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О ходе подготовки проекта Налогового кодекса Украины ко второму чтению

О ходе подготовки проекта Налогового кодекса Украины ко второму чтению   
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.06.2010 р. N 04-27/383
   
   Про хід підготовки проекту Податкового кодексу України до другого читання
   (Витяг)

   
   Станом на 18 годину 25 червня 2010 року до Комітету надійшло письмово та/або електронною поштою більше 1600 зауважень від народних депутатів України. До кінця 1 липня ц.р. очікується прийняття не меншої кількості зауважень. За прогнозом працівників Управління комп'ютеризованих систем після внесення всіх пропозицій народних депутатів України, отриманих станом на 25 червня 2010 року, порівняльна таблиця складатиме не менше 2000 сторінок. Зважаючи на те, що більшість зауважень зазвичай подається в останні дні, оптимістично можна очікувати їх загальну кількість не меншу за 3000, а загальне число сторінок порівняльної таблиці - не менше за 4000. Навіть якщо після 25 червня 2010 року жодна нова пропозиція не надійде, то Комітет має витратити мінімум 134 години безперервної роботи для голосування по вже поданим пропозиціям (у розрахунку до 5 хвилин на обговорення кожної правки), а Верховна Рада України має витратити мінімум 54 години безперервної роботи (у розрахунку до 1 хвилини від суб'єкта законодавчої ініціативи та до 1 хвилини від представника Комітету по кожній правці). Якщо ж до 1 липня 2010 року надійдуть нові пропозиції, то зазначені строки мають бути збільшеними мінімум у півтора рази. Отже, при надходженні всіх пропозицій від суб'єктів законодавчої ініціативи Верховна Рада України повинна присвятити розгляду цього законопроекту мінімум 80 поточних годин робочого часу. Зважаючи на те, що щоденно робочий час сесійного засідання складає 7,5 робочих годин, то для розгляду проекту Податкового кодексу потрібно 11 додаткових сесійних днів або 3 сесійні тижні. Проект Податкового кодексу не був обговорений у суспільстві. Нещодавно Президент України заявив про необхідність проведення громадських слухань починаючи з 25 червня ц.р., але їх досі не розпочато. Потребують глобального перегляду запропоновані підходи до оподаткування прибутку підприємств, оскільки проект не використовує Міжнародні стандарти фінансового обліку, перехід на які є передумовою створення зони вільної торгівлі з ЄС; порядку надання відшкодувань з ПДВ та його гармонізації з 6 та 112 Директивами ЄС; правил адміністрування акцизного збору та введення акцизних складів; надання податкових кредитів громадянам з податку на доходи фізичних осіб; розрахунку ресурсних платежів (ренти) тощо. Крім того, запропонований невиправдано жорсткий підхід до самозайнятих осіб (малого та середнього бізнесу) може призвести до різкого збільшення офіційного і прихованого безробіття громадян та суспільних протестів. Прийняття проекту Податкового кодексу у запропонованій редакції незначно вплине на зміну податкової бази для формування бюджету на 2011 рік, оскільки за розрахунками Міністерства фінансів України основою додаткових 2,4 млрд. гривень доходів є екологічний податок, а саме 1,4 млрд.грн. Це складає менше 0,2% від доходу зведеного бюджету України. Саме тому прийняття Податкового кодексу не може ставитися як передумова прийняття змін до Бюджетного кодексу України або навпаки.
   
   Пропозиції: 1. Відтермінувати початок розгляду проекту Податкового кодексу у другому читанні до осінньої сесії 2010 року.
   
   2. Розглядати проект Податкового кодексу за розділами (главами) з попереднім обов'язковим проведенням громадських обговорень запропонованих редакцій. Для цього прийняти постанову Верховної Ради України про особливий порядок розгляду проекту. Комітет буде радий розробити проект такої постанови та графік розгляду складових частин Податкового кодексу.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
45525 133
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти