Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо призначення органу атестації зварників (лист Мінекономрозвітку від 19.12.2017 р. № 3431-06/47305-07)

Щодо призначення органу атестації зварників (лист Мінекономрозвітку від 19.12.2017 р. № 3431-06/47305-07)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.12.2017 р. № 3431-06/47305-07

Щодо призначення органу атестації зварників

(Витяг)

Мінекономрозвитку розглянуло лист [...] і, в межах компетенції, повідомляє.

На сьогодні відповідно до статті 7 Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (Мінекономрозвитку), зокрема, призначає за пропозиціями відповідних центральних органів виконавчої влади органи з оцінки відповідності (в тому числі визнані незалежні організації) для виконання ними як третіми сторонами певних завдань з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів чи визнаних незалежних організацій.

Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону для виконання завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у випадках, визначених у відповідних технічних регламентах чи передбачених ними процедурах оцінки відповідності, повинні або можуть бути залучені, зокрема визнані незалежні організації, для виконання визначених завдань з оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.

На сьогодні в Україні діє Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 35 (далі - Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском).

Разом з тим, частиною першою статті 25 Закону визначено, що оцінка відповідності вимогам технічних регламентів здійснюється у випадках і шляхом застосування процедур оцінки відповідності, які визначені в таких технічних регламентах.

Відповідно до частини першої статті 41 Закону призначені органи з оцінки відповідності, у тому числі визнані незалежні організації, повинні проводити оцінки відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними у відповідних технічних регламентах.

Однак, на сьогодні Технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском, не передбачені завдання з оцінки відповідності, які здійснюються визнаними незалежними організаціями.

Пунктом 5 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону встановлено, що відповідні центральні органи виконавчої влади протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом повинні, зокрема переглянути розроблені та/або прийняті ними технічні регламенти та процедури оцінки відповідності на предмет їх відповідності цьому Закону з метою визначення потреби у внесенні змін до них.

Крім того, відповідно до Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 N 844, Мінсоцполітики протягом 2016 - 2017 років повинно привести Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, у відповідність до Директиви 2014/68/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15.05.2014 про гармонізацію законодавства держав членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском (далі - Директива ЄС).

Слід зазначити, що на відміну від чинного Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, Директивою ЄС передбачені завдання з оцінки відповідності, які виконуються визнаними незалежними організаціями.

У зв'язку з цим, на сьогодні призначення визнаних незалежних організацій на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з Технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском, є не можливим до приведення Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, у відповідність до Закону та Директиви ЄС.

Враховуючи вищенаведене, організація і координація робіт з підготовки та проведення атестації зварників, а також уповноваження та призначення організацій, які здійснюють таку атестацію, знаходяться поза межами правового регулювання Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Принагідно інформуємо, що будь-які листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

 

Директор департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Л. М. Віткін

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления