Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо розгляду листа (лист Мінекономрозвітку від 27.07.2017 р. № 3631-06/25943-07)

Щодо розгляду листа (лист Мінекономрозвітку від 27.07.2017 р. № 3631-06/25943-07)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.07.2017 р. № 3631-06/25943-07

Приватному підприємству "ПЕРША МРІЯ"
вул. Тютюнників, 22, кв. 1, м. Львів, 79011

 

Щодо розгляду листа

Мінекономрозвитку розглянуло лист ПП "ПЕРША МРІЯ" від 19.06.2017 N 19/06 щодо встановлення режиму роботи для закладів ресторанного господарства, що надійшов від ДРС листом від 12.07.2017 N 5504/0/20, і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до вимог частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із абзацом сьомим частини 1 статті 6 Господарського кодексу України основним принципом господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон) до власних повноважень органів сільських, селищних, міських рад відноситься, зокрема, встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до делегованих повноважень - встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

Питання щодо благоустрою та належного утримання території міста врегульовані статтею 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", якою визначено повноваження сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів щодо здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, зокрема затвердження правил благоустрою територій населених пунктів.

Правила благоустрою територій населених пунктів затверджуються рішеннями сільських, селищних і міських рад та передбачають, зокрема вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму.

Довідково. Відповідно до статті 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" органи місцевого самоврядування зобов'язані вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, зокрема, в приміщеннях і на територіях закладів громадського харчування, розташованих у межах населених пунктів.

Сільські, селищні, міські ради затверджують правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням особливостей окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжуються утворенням шуму.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму.

Відповідно до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" для роботи торговельних підприємств та закладів ресторанного господарства необхідно отримати в установленому актами законодавства порядку такі дозвільні документи: дозвіл на виконання будівельних робіт та сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"), висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів (Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення").

Пунктом 10 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, встановлено, що суб'єкти господарювання повинні забезпечити відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі необхідним санітарним нормам, а технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткування - вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці.

Режим роботи торговельного об'єкта та закладу ресторанного господарства, що належать до комунальної власності, встановлюється органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства (пункт 13 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів).

Контроль за дотриманням цих Порядку і правил здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції відповідно до законодавства.

З огляду на викладене, режим роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування встановлюються суб'єктами господарювання самостійно. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад встановлюють зручний для населення режим роботи торговельного об'єкта комунальної власності у відповідності з нормами Закону.

Водночас звертаємо увагу, що листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

 

Заступник директора
департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної
політики - начальник управління
підприємництва Мінекономрозвитку

О. Палазов

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
42891 127
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти