Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо розрахунків за експортними операціями (лист Мінекономрозвітку від 27.06.2017 р. № 4102-13/21541-07)

Щодо розрахунків за експортними операціями (лист Мінекономрозвітку від 27.06.2017 р. № 4102-13/21541-07)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.06.2017 р. № 4102-13/21541-07

Щодо розрахунків за експортними операціями

На виконання доручення Кабінету Міністрів України <...> Міністерство економічного розвитку і торгівлі України разом із Державною фіскальною службою України розглянули лист <...> стосовно розрахунків за експортними операціями та повідомляє.

На сьогодні питання, пов'язані зі встановленням строків розрахунків за експортними, імпортними операціями, а також порядком здійснення контролю уповноваженими банками за експортно-імпортними операціями на предмет дотримання резидентами встановлених строків (у тому числі, в частині постановки на контроль та зняття з контролю експортних операцій), регулюються Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - Закон), Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 р. N 136 (далі - Інструкція N 136).

Статтею 1 Закону встановлено, що виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені у контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг.

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті.

Згідно з пунктом 2.3 Інструкції N 136 банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

Постановою Правління Національного банку України від 30.05.2017 р. N 45 встановлено вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, в тому числі й у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами (далі - вимога щодо обов'язкового продажу).

Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання" (далі - розподільчий рахунок).

Порядок відкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів визначаються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 492 (далі - Інструкція N 492).

Так, пунктом 5.2 Інструкції N 492 визначено, що поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.

При цьому в пункті 5.3 Інструкції N 492 наведено вичерпний перелік коштів, які повинні зараховуватися в обов'язковому порядку через розподільчі рахунки, та перелік коштів, які можуть безпосередньо зараховуватися на поточні рахунки юридичних осіб - резидентів.

Зокрема на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються кошти, перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами).

З урахуванням викладеного, у разі проведення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті підставою для зняття з контролю експортної операції у разі своєчасного надходження виручки в іноземній та підставою для припинення нарахування пені у разі порушення законодавчо встановлених строків розрахунків є зарахування виручки на поточний рахунок експортера.

Разом з цим, оскільки обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті покладається на уповноважені банки і зарахування банком гривневого еквівалента на поточний рахунок експортера, на відміну від тієї частини виручки, що не підлягає обов'язковому продажу, може відбутись з порушенням законодавчо встановленого строку розрахунків, вважаємо за можливе знімати експортну операцію з валютного контролю та не застосовувати штрафні санкції, передбачені статтею 4 Закону, у разі своєчасного зарахування виручки на поточний рахунок експортера в іноземній валюті.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. Тітарчук

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
62758 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти