Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо здійснення державного ринкового нагляду (лист Мінекономрозвітку від 21.03.2017 р. № 3633-06/9130-03)

Щодо здійснення державного ринкового нагляду (лист Мінекономрозвітку від 21.03.2017 р. № 3633-06/9130-03)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.03.2017 р. № 3633-06/9130-03

Органам державного ринкового нагляду (за списком)

 

Щодо здійснення державного ринкового нагляду

Верховною Радою України 03.11.2016 прийнято Закон України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Зазначеним вище Законом до 31.12.2017 встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та обмеження здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Статтею 6 цього Закону встановлено, що дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) визначеними цією статтею органами державного нагляду (контролю) у відповідній сфер реалізації ними державної політики.

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Статтею 2 Закону про контроль встановлено, що дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом (абзац третій статті 1 Закону про контроль).

Частиною четвертою статті 4 Закону про контроль встановлено, що виключно законами встановлюються, зокрема, органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності та види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю).

Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Разом з тим, відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (далі - Закон про ринковий нагляд), державний ринковий нагляд - діяльність органів державного ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Дія Закону про ринковий нагляд поширюється на відносини щодо здійснення державного ринкового нагляду за продукцією, що охоплюється встановленими вимогами (вимоги щодо нехарчової продукції та її обігу на ринку України, встановлені технічними регламентами), крім видів продукції, зазначених у цьому Законі.

Частиною першою статті 22 Закону про ринковий нагляд визначені види заходів державного ринкового нагляду, а саме: перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування); обмежувальні (корегувальні) заходи (обмеження надання продукції на ринку, заборону надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу, відкликання продукції); контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів; попередження органами державного ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

Отже, визначення понять "державний ринковий нагляд" та "державний нагляд (контроль)", не є тотожними.

Ураховуючи викладене, Мінекономрозвитку з урахуванням позиції ДРС вважає, що вимога Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на заходи державного ринкового нагляду не розповсюджуються.

При цьому звертаємо увагу, що листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

М. Нефьодов

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
66417 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно