Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порушення граничного строку для реєстрації в ЄРПН РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (лист Мінфіну від 24.04.2019 р. № 11310-09-63/11490)

Щодо порушення граничного строку для реєстрації в ЄРПН РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (лист Мінфіну від 24.04.2019 р. № 11310-09-63/11490)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.04.2019 р. № 11310-09-63/11490

МФУ розглянуло лист ДФС України від 19.03.2019 р. N 857/4/99-99-12-02-01-13 щодо застосування штрафних санкцій, які визначені п. 1201.1 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), при порушенні граничного строку для реєстрації в ЄРПН РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, та повідомляє.

Відповідно до п. 201.10 Кодексу реєстрація ПН та/або РК до ПН у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для ПН / РК до ПН, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для ПН / РК до ПН, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого РК до ПН отримувачем (покупцем).

Згідно із ст. 1201 Кодексу порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 Кодексу, для реєстрації ПН та/або РК до такої ПН в ЄРПН (крім ПН, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст. 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в таких ПН / РК.

Таким чином, у разі складання постачальником товарів/послуг РК до ПН, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, граничний строк реєстрації в ЄРПН такого РК та відповідальність за порушення цього строку залежить від того, чи є отримувач (покупець) платником ПДВ. А саме:

для РК, складених на отримувача - платника податку, відповідальним за його реєстрацію в ЄРПН є такий отримувач (покупець) та граничний строк реєстрації - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування отримувачем (покупцем);

для РК, що не надаються отримувачу (покупцю), в тому числі складених на отримувача - неплатника податку, відповідальним за його реєстрацію в ЄРПН є постачальник товарів/послуг, а граничний строк реєстрації залежить від періоду, в якому його складено:

з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

При цьому сума штрафу розраховується з суми податку, зазначеної у РК, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, виходячи з абсолютної величини значення такої суми податку.

Водночас у разі порушення платником податку граничного строку реєстрації або відсутності реєстрації в ЄРПН РК до ПН, що не надаються отримувачу (покупцю), складені на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою, штрафні санкції, передбачені ст. 1201 Кодексу, не застосовуються.

Разом з цим, згідно із п. 52.1 Кодексу консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства надають контролюючі органи, зокрема ДФС.

Відповідно до пп. 192.1.5 та п. 52.6 Кодексу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики, видає узагальнюючі податкові консультації.

Наказом МФУ від 27.09.2017 р. N 811 (далі - Наказ) затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій, який визначає процедуру надання МФУ узагальнюючих податкових консультацій.

З метою надання пропозицій та рекомендацій щодо підготовки проектів узагальнюючих податкових консультацій МФУ утворено Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при МФУ як постійно діючий консультативно-дорадчий орган.

Відповідно до пункту 2 Наказу узагальнена інформація про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування надається Мінфіну від ДФС.

Крім того, у своєму листі ДФС зазначено, що на сьогодні форма ПН, яка затверджена наказом МФУ від 31.12.2015 р. N 1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" (у редакції наказу МФУ від 17.09.2018 р. N 763), не містить такого реквізиту, як дата отримання РК до ПН отримувачем (покупцем).

Слід відмітити, що зміни до п. 201.10 Кодексу в частині встановлення граничного строку реєстрації в ЄРПН для РК, складених на отримувача - платника податку, запроваджено з 01.01.2018 р. Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році".

Згідно із ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до норм Положення про ДФС, затвердженого постановою КМУ від 21.05.2014 р. N 236, розробка форм податкових декларацій (розрахунків), звітності та інших документів, а також адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів, здійснюється ДФС.

Тобто головним розробником форми ПН / РК до ПН є ДФС.

У 2018 році ДФС було розроблено нову форму ПН / РК до ПН, яку затверджено наказом МФУ від 17.09.2018 р. N 763 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307", зареєстрованим в Мін'юсті України 12.10.2018 р. за N 1157/32609. При цьому нова форма ПН / РК до ПН запроваджена з 01.12.2018 р.

Слід зазначити, що у лютому 2019 року ДФС знову ініційовано внесення змін до форми ПН / РК до ПН, якими також не передбачено запровадження реквізиту щодо дати отримання РК до ПН отримувачем (покупцем).

Враховуючи викладене, МФУ звертається з проханням у термін не пізніше 13.05.2019 р. надати пропозиції стосовно необхідності підготовки узагальнюючої податкової консультації щодо застосування штрафних санкцій при порушенні граничного строку для реєстрації в ЄРПН РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику.

Водночас пропонуємо ДФС під час підготовки проекту наказу щодо внесення змін до форми ПН та порядку її заповнення розглянути можливість внесення необхідних змін, які стосуються вищезазначеного питання.

Заступник Міністра

С. Верланов

фото автора В фокусе
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29023 22
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям