Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порушення строків реєстрації РК до ПН (лист ДФС від 19.03.2019 р. № 857/4/99-99-12-02-01-13)

Щодо порушення строків реєстрації РК до ПН (лист ДФС від 19.03.2019 р. № 857/4/99-99-12-02-01-13)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.03.2019 р. № 857/4/99-99-12-02-01-13

ДФС звертається до МФУ, як до міністерства, яке реалізує, зокрема, державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи та державну політику з адміністрування ЄСВ з наступним проблемним питанням.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На сьогодні відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України (далі - Кодекс) (п. 1.1 ст. 1 Кодексу).

Відповідно до п. 201.1 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ платник податку зобов'язаний скласти ПН в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.

Граничні строки реєстрації ПН та/або РК до ПН у ЄРПН визначені п. 201.10 Кодексу.

Зокрема, реєстрація ПН та/або РК до ПН у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для ПН та/або РК до ПН, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для ПН та/або РК до ПН, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до ПН отримувачем (покупцем).

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з Кодексом.

Розміри штрафних санкцій за порушення граничних строків реєстрації ПН та/або РК до ПН визначені ст. 1201 Кодексу.

Пунктом 1201.1 Кодексу визначено, що штрафні санкції за порушення граничних строків реєстрації ПН та/або РК до ПН накладаються на платника податку, на якого відповідно до вимог ст. 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації.

У разі складання РК до ПН, яким передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, відповідальним за реєстрацію такого РК є покупець - платник податку. Якщо покупець не є зареєстрованим платником податку, РК до ПН реєструється в ЄРПН постачальником.

Пунктом 201.10 Кодексу РК до ПН, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, складених на отримувача - платника податку, передбачені строки реєстрації в ЄРПН - 15 календарних днів з дня отримання такого РК до ПН отримувачем (покупцем).

Враховуючи те, що наказом МФУ від 31.12.2015 р. N 1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", яким затверджено форми податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а також порядок їх складання, не передбачено такого реквізиту, як дата отримання розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем), просимо надати роз'яснення щодо порядку нарахування штрафних санкцій за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, складених на отримувача - платника податку.

Крім того, просимо підтвердити або спростувати позицію ДФС щодо суми, від якої розраховується сума штрафної санкції відповідно до ст. 1201 Кодексу.

Так, п. 1201.1 Кодексу зазначено, що штраф визначається у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в ПН / РК.

У разі складання РК, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, сума податку в РК зазначена зі знаком "мінус".

На думку ДФС платники податків повинні бути рівними перед законом, в тому числі і в частині невідворотності настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства, і у випадку складання РК до ПН на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, сума штрафної санкції, розмір якої визначений п. 1201.1 Кодексу, має розраховуватися виходячи з абсолютної величини суми податку, зазначеної в такому РК.

У зв'язку з тим, що вказане питання не регламентоване Кодексом та має неоднозначне трактування, просимо підтвердити позицію ДФС або надати методичні рекомендації щодо нарахування штрафної санкції, розмір якої визначений п. 1201.1 Кодексу, при порушенні платником податку граничного строку, передбаченого ст. 201 Кодексу, для реєстрації в ЄРПН РК, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику.

В. о. заступника Голови

Є. Бамбізов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям