Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О некоторых вопросах регулирования денежно-кредитного рынка

О некоторых вопросах регулирования денежно-кредитного рынка   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 12.02.2015 р. № 104
   
   Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку
   
   Проаналізувавши стан грошово-кредитного ринку та прогноз його розвитку, з метою сприяння вчасному виконанню банками своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, відповідно до статей 15, 25, 26 та 56 Закону України "Про Національний банк України", пунктів 9 - 11 розділу І Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 року № 806, пункту 2.3 глави 2 розділу ІІ Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за № 410/16426 (зі змінами), а також з урахуванням доручення Комітету з монетарної політики, засідання якого відбулося 28, 29 січня 2015 року, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   
   1. Установити, що банк може звертатися до Національного банку України за:
   
   кредитом овернайт під забезпечення державними облігаціями України або депозитними сертифікатами Національного банку України в розмірі не більше 100% від суми визначеного згідно з установленими нормативами обсягу обов'язкових резервів за попередній період утримання;
   
   кредитом овернайт бланковим у розмірі не більше 25% від суми визначеного згідно з установленими нормативами обсягу обов'язкових резервів за попередній період утримання.
   
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   
   постанову Правління Національного банку України від 19 червня 2012 року № 248 "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку";
   
   постанову Правління Національного банку України від 21 лютого 2014 року № 86 "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку".
   
   3. Постанова набирає чинності з 16 лютого 2015 року.
   
   4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
   
   Голова
   
В.О. Гонтарева

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям