Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 03.03.2015 р. № 161
   
   м. Київ
   
   Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

   
   Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій” (зі змінами) такі зміни:
   
   1) у пункті 1:
   
   у підпункті 2:
   
   доповнити підпункт після абзацу другого двома новими абзацами третім та четвертим такого змісту:
   
   “Пакет документів, що подається до Національного банку України для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, має також містити довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів та в передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року № 597 “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за № 159/8758 (зі змінами), випадках – відповідний акт цінової експертизи (погодження).
   
   Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту”.
   
   У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом п’ятим; в абзаці п’ятому слова “визначеним підпунктом” замінити словами “визначеним в абзацах другому – четвертому підпункту”;
   
   в абзаці другому підпункту 3 слова “Fitch IBCA” замінити словами “Fitch Ratings”;
   
   2) після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
   
   “4. Вимоги підпункту 3 пункту 1 цієї постанови не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі життєво необхідних товарів, визначених статтею 5 Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”. Уповноважені банки здійснюють авансові платежі (попередню оплату) за такими імпортними операціями з дотриманням вимог підпункту 2 пункту 1 цієї постанови”.
   
   У зв’язку з цим пункти 4 – 7 уважати відповідно пунктами 5 – 8.
   
   2. У пункті 4 постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року № 597 “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за № 159/8758 (зі змінами), цифри “50000” замінити цифрами “25 000”.
   
   3. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
   
   4. Постанова набирає чинності з 04 березня 2015 року.
   
   5. Підпункт 2 пункту 1 цієї постанови діє до 03 квітня 2015 року.
   
   6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
   
   Голова
В. О. Гонтарева

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям