Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 февраля 2015 № 124

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 февраля 2015 № 124   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 09.04.2015 р. № 222
   
   м. Київ
   
   Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124
   
   Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій” (зі змінами) такі зміни:
   
   підпункт 2 пункту 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
   
   “З метою запобігання непродуктивному відпливу капіталу за кордон Національний банк України має право запитувати й отримувати від уповноваженого банку копії додаткових документів, необхідних для з’ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була включена до відповідного реєстру”.
   
   У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий уважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;
   
   після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
   
   “4. Вимоги підпункту 3 пункту 1 цієї постанови не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі:
   
   життєво необхідних товарів, визначених абзацами другим, сьомим та дев’ятим частини першої статті 5 Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року” (далі – Закон), за умови, що перерахування резидентами коштів за такими операціями здійснюються в країну походження цих товарів на рахунок їх виробника або пов’язаної з ним особи, що зареєстрована в цій країні. Для цілей застосування цього абзацу під пов’язаною особою розуміється юридична особа, корпоративними правами якої прямо/опосередковано володіє виробник, або яка прямо/опосередковано володіє корпоративними правами виробника, або яка має спільних із виробником власників корпоративних прав (копії документів, що засвідчують такі відносини власності, мають бути підтверджені виробником та подані до Національного банку України разом з відповідними реєстрами);
   
   життєво необхідних товарів, визначених абзацом восьмим частини першої статті 5 Закону, а також товарів військового призначення, товарів подвійного використання та послуг (технічної допомоги) подвійного використання, визначених Законом України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.
   
   Уповноважені банки здійснюють авансові платежі (попередню оплату) за імпортними операціями, які зазначені в цьому пункті, з дотриманням вимог підпункту 2 пункту 1 цієї постанови”.
   
   У зв’язку з цим пункти 4 – 7 уважати відповідно пунктами 5 – 8.
   
   2. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх
   клієнтів.
   
   3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   
   4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
   
   Голова
В. О. Гонтарева

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям