Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2015 года № 581

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2015 года № 581   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 01.10.2015 р. № 657
   
   Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581

   Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 15, 55, 56 та розділів IV, V, VIII Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 та глави 11 Закону України "Про банки і банківську діяльність", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   
   1. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:
   
   абзац четвертий підпункту 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Для здійснення таких операцій уповноваженому банку дозволяється повертати іноземному інвестору кошти за кредитом/позикою безпосередньо на його інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, з подальшим використанням цих коштів на збільшення капіталу банку";
   
   в абзаці восьмому підпункту 2 слова "статутних капіталів банків" замінити словами "основного капіталу банку".
   
   2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
   
   3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   
   Голова
   
В.О. Гонтарева

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям