Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 23.10.2015 р. № 721
   
   Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

   Відповідно до вимог статей 7, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Пункти 27, 28, 40 розділу І Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), викласти в такій редакції:
   
   “27. Уповноважений банк має право здійснювати операції купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп” з Національним банком, міжнародними фінансовими організаціями та з іншим уповноваженим банком.
   
   Уповноважені банки мають право здійснювати на міжнародному валютному ринку та між собою на міжбанківському валютному ринку України операції з обміну іноземної валюти на умовах “своп”.
   
   Операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”, що здійснюються між уповноваженими банками, та операції з обміну іноземної валюти на умовах “своп”, зазначені в абзаці другому цього пункту, виконуються в строк, що не перевищує 365 календарних днів.
   
   28. Суб’єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод підтверджує:
   
   угоди (договори) за власними операціями з купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладені з іншими суб’єктами ринку;
   
   угоди (договори) з купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладені з Національним банком;
   
   угоди (договори) з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах “своп”, укладені з міжнародними фінансовими організаціями;
   
   операції за заявами та дорученнями клієнтів (крім суб’єктів ринку) щодо купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти. Суб’єкт ринку підтверджує зазначені операції за кожною іноземною валютою за загальним обсягом купівлі та/або продажу іноземної валюти за гривні та середньозваженими курсами гривні до іноземної валюти, за якою здійснено ці операції”;
   
   “40. Національний банк може здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп” з уповноваженими банками.
   
   Порядок проведення Національним банком цих операцій визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку.
   
   Національний банк може здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп” з міжнародними фінансовими організаціями.”
   
   2. Унести до глави 2 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231 (зі змінами), такі зміни:
   
   1) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
   
   “3. Підтвердження угод між Національним банком України та уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) завершується у робочі дні:
   
   з понеділка до четверга (уключно) – до 17.00 за київським часом;
   
   у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00 за київським часом”;
   
   2) абзаци другий та третій пункту 4 викласти в такій редакції:
   
   “Якщо уповноваженим банком не повністю задоволені потреби клієнтів та потреби за власними операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, то він має право звернутися до Національного банку України щодо проведення з ним операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні. Час подачі уповноваженими банками заявок на участь у Системі підтвердження угод до Національного банку України встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку. На підставі аналізу внутрішнього валютного ринку з купівлі-продажу іноземної валюти Національний банк України може прийняти рішення стосовно проведення валютної інтервенції.
   
   Для здійснення операції з купівлі іноземної валюти з Національним банком України заявка на участь у Системі підтвердження угод має містити інформацію за кожним видом валют: загальну суму купівлі (із зазначенням у тому числі суми купівлі іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам), курс, за яким банк бажає здійснити операцію з купівлі іноземної валюти. Для здійснення операції з продажу іноземної валюти з Національним банком України заявка має містити інформацію за кожним видом валют про суму операції (у тому числі продаж коштів, які були куплені в клієнтів протягом операційного дня), а також курс, за яким банк бажає продати Національному банку України іноземну валюту”;
   
   3) доповнити главу новим пунктом такого змісту:
   
   “6. Реєстрація (підтвердження) угод з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах “своп” між уповноваженими банками та міжнародними фінансовими організаціями здійснюється уповноваженими банками в односторонньому порядку.
   
   Угоди з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах “своп” між Національним банком України та міжнародними фінансовими організаціями реєструються (підтверджуються) тільки Національним банком України”.
   
   3. Абзац перший пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 581 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” (зі змінами) викласти в такій редакції:
   
   “Уповноважений банк до 18.00 поточного дня подає з використанням засобів Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України розгорнуту заявку щодо загального обсягу обов'язкового продажу іноземної валюти, запланованого на наступний робочий день”.
   
   4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
   
   5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.
   
   6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   
   В. о. Голови
О. В. Писарук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям