Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 3 июня 2015 № 354

О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 3 июня 2015 № 354   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 20.08.2015 р. № 551
   
   м. Київ
   
   Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 червня 2015 року № 354

   Відповідно до вимог статей 7, 25, 30, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Указу Президента України “Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” від 27 червня 1999 року № 734/99, з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Пункт 6 постанови Правління Національного банку України від 03 червня 2015 року № 354 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” (зі змінами) доповнити новим підпунктом такого змісту:
   
   “21) Національний банк України не здійснює реєстрацію:
   
   змін до договору про залучення резидентом (крім уповноваженого банку) кредиту/позики в іноземній валюті від нерезидента, які стосуються заміни кредитора та/або боржника у зобов’язанні за цим кредитним договором/договором позики;
   
   договору про одержання резидентом кредиту/позики в іноземній валюті від іншого резидента в разі відступлення резидентом-кредитором нерезиденту права вимоги за цим кредитом/позикою.
   
   Уповноваженим банкам забороняється подавати до Національного банку України документи для проведення реєстрації у зазначених випадках.
   
   Національний банк України може приймати окреме рішення щодо проведення реєстрації у випадках, що зазначені в абзацах другому та третьому цього підпункту, якщо боржник(и) та/або кредитор(и) у відповідному зобов’язанні є суб’єктами господарювання, що пов’язані відносинами контролю.
   
   Вимоги цього підпункту не поширюються на договори, укладені резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та на договори з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам”.
   
   2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
   
   3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   
   Голова
В. О. Гонтарева

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям