Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Об установлении порядка проведения операций по покупке физическими лицами-резидентами наличной иностранной валюты для погашения кредитов в иностранной валюте

Об установлении порядка проведения операций по покупке физическими лицами-резидентами наличной иностранной валюты для погашения кредитов в иностранной валюте   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 09.04.2015 р. № 220
   
   м. Київ
   
   Про встановлення порядку проведення операцій з купівлі фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти для погашення кредитів в іноземній валюті

   Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, пункту 5 статті 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Установити такий порядок проведення операцій з купівлі фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти для погашення кредитів в іноземній валюті, одержаних ними від уповноважених банків (далі – кредити):
   
   1) купівля фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти для погашення кредитів здійснюється в порядку, установленому в нормативно-правовому акті Національного банку України, що регулює порядок та умови проведення валютно-обмінних операцій на території України, та з урахуванням особливостей, установлених цією постановою;
   
   2) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується з операцій з купівлі фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти для погашення кредитів, у тому числі для сплати процентів, нарахованих за користування цим кредитом;
   
   3) банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсяг зобов’язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Банк зобов’язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою-резидентом вимоги щодо цільового використання купленої готівкової іноземної валюти на цілі виконання власних зобов’язань цього позичальника в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з уповноваженим банком-кредитором;
   
   4) у квитанції про здійснення валютно-обмінної операції додатково зазначаються інформація про те, що іноземна валюта куплена для погашення кредиту, номер та дата відповідного кредитного договору, що є підставою для купівлі іноземної валюти.
   
   2. Пункт 4 розділу III Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249), викласти в такій редакції:
   
   “4. Банку, фінансовій установі забороняється відмовляти в здійсненні валютно-обмінних операцій за наявності відповідних коштів, а також операції сторно”.
   
   3. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
   
   4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   
   5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
   
   Голова
В. О. Гонтарева

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям