Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Положение об оплате труда во время производственного обучения, переквалификации или обучения другим профессиям

Положение об оплате труда во время производственного обучения, переквалификации или обучения другим профессиям

Печатная Форма: Положение об оплате труда во время производственного обучения, переквалификации или обучения другим профессиям

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 28 червня 1997 р. N 700


   
   Київ
   
   

Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій


   
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Затвердити Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій (додається).
   
   Установити, що дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації усіх форм власності.
   
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України
   
   В. ДУРДИНЕЦЬ
   
   
   Інд. 26
   
   
   ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
   від 28 червня 1997 р. N 700
   
   

ПОЛОЖЕННЯ
   про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій


   
   1. Це Положення визначає порядок оплати праці учнів за час їх навчання та робітників за час їх перекваліфікації або навчання інших професій, що провадиться підприємством, установою та організацією безпосередньо на виробництві.
   
   Оплата праці учнів за час їх навчання та робітників за час їх перекваліфікації або навчання інших професій, крім робітників, зайнятих на підземних роботах
   
   2. Оплата праці учнів у разі індивідуального навчання професій робітників з відрядною оплатою праці провадиться: за перший місяць навчання в розмірі 75 відсотків, другий - 60, третій - 40 відсотків, за четвертий і всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 20 відсотків тарифної ставки першого розряду відповідної професії на підприємстві.
   
   Крім того, за виготовлену учнями придатну продукцію нараховується заробітна плата за діючими на підприємстві нормами та розцінками.
   
   3. Оплата праці учнів у разі індивідуального навчання професій робітників з почасовою оплатою праці провадиться: за перший і другий місяці навчання в розмірі 75 відсотків, третій і четвертий - 80, за всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 90 відсотків тарифної ставки першого розряду відповідної професії на підприємстві.
   
   У такому ж порядку провадиться оплата праці учнів на роботах з відрядною оплатою праці, якщо виробниче навчання здійснюється на устаткуванні, на якому працюють працівники, що навчають.
   
   4. Оплата праці учнів у разі навчання їх у бригадах провадиться: за перший місяць навчання в розмірі 75 відсотків, другий - 60, третій - 40 відсотків, за четвертий і всі наступні місяці, до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 20 відсотків тарифної ставки першого розряду відповідної професії на підприємстві.
   
   Крім того, починаючи з другого місяця навчання учням провадиться доплата до 100 відсотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві з відрядного заробітку бригади.
   
   Виробничі бригади з відрядною оплатою праці за згодою колективу (ради) бригади можуть із загального заробітку бригади збільшувати доплату учням понад 100 відсотків тарифної ставки першого розряду на підприємстві.
   
   Порядок і розміри доплати учням визначаються колективом (радою) бригади залежно від їх трудового внеску в результати роботи бригади.
   
   Якщо учнів включено до складу бригади, що працює на агрегаті, на якому випуск продукції у зв'язку із збільшенням кількості працівників у бригаді не може бути збільшено, оплата праці учнів провадиться в такому ж порядку, як і у разі навчання професій робітників з почасовою оплатою праці.
   
   5. Оплата праці учнів за час навчання їх професій, яким відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників перший розряд не присвоюється, провадиться виходячи з тарифної ставки найнижчого розряду відповідної професії.
   
   6. Оплата праці учнів, що навчаються безпосередньо на виробництві, в організаціях і установах професій робітників, яким встановлено місячні оклади, провадиться виходячи з мінімального місячного окладу на підприємстві у порядку, передбаченому для учнів, що навчаються професій робітників з почасовою оплатою праці.
   
   7. За жінками, які звільнюються від виконання важких робіт і робіт із шкідливими умовами праці, зберігається їх попередня середньомісячна заробітна плата на час навчання або перекваліфікації.
   
   8. Оплата праці робітників за час перекваліфікації або навчання їх виходячи з потреб виробництва інших професій провадиться: за перший місяць навчання в розмірі 100 відсотків, другий - 70, за третій місяць - 40 відсотків їх середнього заробітку на попередньому місці роботи.
   
   Крім того, зазначеним робітникам з другого місяця навчання за виготовлену ними придатну продукцію нараховується заробітна плата за діючими на підприємстві нормами та розцінками.
   
   У разі навчання зазначених робітників на устаткуванні, на якому працюють робітники, що навчають, оплата за весь час навчання, передбачений програмою, провадиться виходячи з їх середнього заробітку на попередньому місці роботи.
   
   Оплата праці учнів за час їх навчання професій робітників, зайнятих на підземних роботах, а також праці робітників за час їх навчання інших професій зазначених робітників
   
   9. За час навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками оплата праці всіх, хто навчається професій робітників, зайнятих на підземних роботах, провадиться почасово з розрахунку 50 відсотків тарифної ставки, встановленої для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, яку освоюють ті, хто навчається.
   
   10. Після закінчення навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками оплата праці тих, хто навчається, провадиться за відрядною формою згідно з діючими на підприємстві нормами та розцінками. Якщо ті, хто навчається, заробляють менше 50 відсотків тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, що їх освоюють ті, хто навчається, за перші два місяці навчання їм провадиться доплата до 50 відсотків зазначеної тарифної ставки.
   
   Починаючи з третього місяця навчання оплата праці тих, хто навчається, провадиться за діючими на підприємстві нормами та розцінками без будь-яких доплат.
   
   Уся робота, виконана тими, хто навчається, враховується окремо і до виробітку кваліфікованих робітників, які навчають, не включається.
   
   11. Тим особам, що навчаються у виробничих бригадах, у разі неможливості здійснення замірів індивідуально виконаних ними робіт, для розподілу заробітної плати між членами бригади встановлюються на перші два місяці навчання тарифна ставка в розмірі 60 відсотків тарифної ставки, передбаченої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, яку освоюють ті, хто навчається, а на наступні місяці, до закінчення встановленого терміну навчання, - в розмірі 80 відсотків тієї ж тарифної ставки.
   
   Для визначення відсотка виконання бригадою норми виробітку для тих осіб, що навчаються, застосовуються в перші два місяці навчання норми виробітку в розмірі 60 відсотків діючих норм, а в наступні місяці, до закінчення встановленого терміну навчання, - в розмірі 80 відсотків цих норм.
   
   12. У разі потреби оплата праці тим, хто навчається індивідуально професій робітників з відрядною оплатою, провадиться почасово з розрахунку 50 відсотків тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, яку освоюють ті, хто навчається.
   
   Зазначена оплата провадиться протягом не більш як двох місяців з початку навчання з наступним переведенням тих, хто навчається, на самостійну роботу із спеціальності з оплатою за діючими нормами та розцінками.
   
   13. Тим особам, що навчаються професій робітників з почасовою оплатою, виплачується за час навчання (до одержання самостійного робочого місця) 50 відсотків тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, яку освоюють ті, хто навчається.
   
   Після переведення тих, хто навчається, на самостійне обслуговування робочих місць, їм виплачується до закінчення терміну навчання 80 відсотків тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників, які мають найнижчий розряд з професії, яку освоюють ті, хто навчається.
   
   14. У разі навчання робітників других професій вони можуть бути звільнені від основної роботи на весь термін виробничого навчання і оплата їх праці в цьому разі провадиться за діючими нормами та розцінками з доплатою протягом не більш як двох місяців різниці між їх середнім заробітком за основним місцем роботи і заробітком за новим місцем роботи.
   
   15. У всіх випадках праця тих осіб, що навчаються професій робітників, зайнятих на підземних роботах, оплачується за час навчання не нижче тарифної ставки першого розряду на підприємстві.
   
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям