Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Об утверждении Информационных карт административных услуг

Об утверждении Информационных карт административных услугМІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 14 червня 2013 року N 161
   
   Про затвердження Інформаційних карток адміністративних послуг


   
   Відповідно до частин першої і другої статті 8 Закону України від 6 вересня 2012 року N 5203-VI "Про адміністративні послуги", з метою забезпечення платників податків повною та достовірною інформацією про порядок надання адміністративних послуг наказую:
   
   1. Затвердити Тимчасовий перелік безоплатних адміністративних послуг, що надаються Міністерством доходів і зборів України та його територіальними органами (додається).
   
   2. Затвердити Інформаційні картки адміністративних послуг (додаються)*:
   
   • "Видача ліцензії на виробництво спирту етилового" (ІК-21-П-01); "Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового" (ІК-21-П-02);
   
   • "Видача ліцензії на виробництво спирту коньячного" (ІК-21-П-03);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту коньячного" (ІК-21-П-04);
   
   • "Видача ліцензії на виробництво спирту плодового" (ІК-21-П-05);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту плодового" (ІК-21-П-06);
   
   • "Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного" (ІК-21-П-07);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного" (ІК-21-П-08);
   
   • "Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового" (ІК-21-П-09);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового" (ІК-21-П-10);
   
   • "Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю виноградного" (ІК-21-П-11);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту-сирцю виноградного" (ІК-21-П-12);
   
   • "Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового" (ІК-21-П-13);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового" (ІК-21-П-14);
   
   • "Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв" (ІК-21-П-15);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на виробництво алкогольних напоїв" (ІК-21-П-16);
   
   • "Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів" (ІК-21-П-17);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на виробництво тютюнових виробів" (ІК-21-П-18);
   
   • "Видача ліцензії на право оптової торгівлі спиртом" (ІК-21-П-19);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі спиртом" (ІК-21-П-20);
   
   • "Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)" (ІК-21-П-21);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)" (ІК-21-П-22);
   
   • "Видача ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами" (ІК-21-П-23);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами" (ІК-21-П-24);
   
   • "Видача ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту)" (ІК-21-П-25);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту)" (ІК-21-П-26);
   
   • "Видача ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями" (ІК-21-П-27);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями" (ІК-21-П-28);
   
   • "Видача ліцензії на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)" (ІК-21-П-29);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)" (ІК-21-П-30);
   
   • "Видача ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами" (ІК-21-П-31);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами" (ІК-21-П-32);
   
   • "Видача ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності" (ІК-24-П-33);
   
   • "Переоформлення ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності" (ІК-24-П-34);
   
   • "Видача дубліката ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності" (ІК-24-П-35);
   
   • "Видача копії ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності" (ІК-24-П-36);
   
   • "Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами доходів і зборів" (ІК-11-БП-01);
   
   • "Видача торгового патенту" (ІК-15/17-БП-02);
   
   • "Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку" (ІК-15-БП-03);
   
   • "Видача свідоцтва платника єдиного податку" (ІК-15/17-БП-04);
   
   • "Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку" (ІК-17-БП-05);
   
   • "Реєстрація книги обліку доходів і витрат" (ІК-17-БП-06);
   
   • "Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)" (ІК-17-БП-07);
   
   • "Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку" (ІК-17-БП-08);
   
   • "Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)" (ІК-17-БП-09);
   
   • "Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків" (ІК-18-БП-10);
   
   • "Внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" (ІК-18-БП-11);
   
   • "Видача документів про взяття на облік платника податків" (ІК-18-БП-12);
   
   • "Видача довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів платникам податків, які припиняються/припиняють підприємницьку діяльність" (ІК-18-БП-13);
   
   • "Видача довідки про зняття з обліку платника податків" (ІК-18-БП-14);
   
   • "Видача свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість" (ІК-18-БП-15);
   
   • "Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість" (ІК-18-БП-16);
   
   • "Реєстрація реєстратора розрахункових операцій" (ІК-18-БП-17);
   
   • "Реєстрація книг обліку розрахункових операцій" (ІК-18-БП-18);
   
   • "Реєстрація розрахункових книжок" (ІК-18-БП-19);
   
   • "Видача рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості" (ІК-19-БП-20);
   
   • "Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)" (ІК-19/17-БП-21);
   
   • "Видача свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування" (ІК-19-БП-22);
   
   • "Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань" (ІК-20-БП-23);
   
   • "Підготовка висновку про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум митних та інших платежів" (ІК-20-БП-24);
   
   • "Підготовка висновку про повернення платнику податків коштів, що обліковуються на відповідному рахунку митниці як передоплата" (ІК-20-БП-25);
   
   • "Видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання" (ІК-21-БП-26);
   
   • "Видача довідки про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання" (ІК-21-БП-27);
   
   • "Оформлення нарядів на відпуск та повернення спирту" (ІК-21-БП-28);
   
   • "Видача додатків до ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв" (ІК-21-БП-29);
   
   • "Видача додатків до ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту); сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами" (ІК-21-БП-30);
   
   • "Включення/виключення до/з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації" (ІК-22-БП-31);
   
   • "Засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами" (ІК-22-БП-32);
   
   • "Реєстрація довідки про відсутність у суб'єктів підприємницької діяльності за межами України валютних цінностей та майна" (ІК-22-БП-33);
   
   • "Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання" (ІК-24-БП-34);
   
   • "Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання" (ІК-24-БП-35);
   
   • "Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства" (ІК-24-БП-36);
   
   • "Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства" (ІК-24-БП-37);
   
   • "Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами" (ІК-24-БП-38);
   
   • "Продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами" (ІК-24-БП-39);
   
   • "Переоформлення свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами" (ІК-24-БП-40);
   
   • "Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі" (ІК-24-БП-41);
   
   • "Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі" (ІК-24-БП-42);
   
   • "Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за заявою підприємства" (ІК-24-БП-43);
   
   • "Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за заявою підприємства" (ІК-24-БП-44);
   
   • "Надання статусу гаранта" (ІК-24-БП-45);
   
   • "Прийняття рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП" (ІК-24-БП-46);
   
   • "Надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу" (ІК-24-БП-47);
   
   • "Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу" (ІК-24-БП-48);
   
   • "Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства" (ІК-24-БП-49);
   
   • "Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства" (ІК-24-БП-50);
   
   • "Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу" (ІК-24-БП-51);
   
   • "Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу" (ІК-24-БП-52);
   
   • "Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за заявою підприємства" (ІК-24-БП-53);
   
   • "Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за заявою підприємства" (ІК-24-БП-54);
   
   • "Анулювання ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності за заявою ліцензіата" (ІК-24-БП-55).
   
   ____________
   * Не наводяться.
   
   Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення Інформаційних карток адміністративних послуг на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів України.
   
   Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (Радченко А. П.), Департаменту митної справи (Дороховський О. М.) організувати розміщення Інформаційних карток адміністративних послуг у місцях надання таких послуг.
   
   Головним управлінням Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Міжрегіональному головному управлінню Міндоходів - Центральному офісу з обслуговування великих платників, митницям Міндоходів здійснити заходи з доведення Інформаційних карток адміністративних послуг до платників податків.
   
   Департаменту оподаткування та контролю об'єктів і операцій (Павелко Л. Г.), Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В. В.), Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О. В.), Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н. Є.), Координаційно-моніторинговому департаменту (Санжаревська І. С), Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (Радченко А. Ц.), Департаменту податкового та митного аудиту (Крухмальов С. Б.), Департаменту митної справи (Дороховський О. М.) у разі внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання адміністративних послуг, у двотижневий термін надавати Департаменту обслуговування платників податків пропозиції щодо внесення змін до Інформаційних карток адміністративних послуг.
   
   Вважати таким, що втратив чинність, наказ ДПС України від 26.03.2013 р. N 78 "Про затвердження Інформаційних карток адміністративних послуг".
   
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.
   
   
   
   Міністр
   
О. Клименко

   
   
   
   
   
   
Додаток

   
   
ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЛІК БЕЗОПЛАТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ МІНІСТЕРСТВОМ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ

N з/п Назва адміністративної послуги
1 Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами доходів і зборів
2 Видача торгового патенту
3 Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку
4 Видача свідоцтва платника єдиного податку
5 Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку
6 Реєстрація книги обліку доходів і витрат
7 Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)
8 Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку
9 Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)
10 Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
11 Внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта
12 Видача документів про взяття на облік платника податків
13 Видача довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів платникам податків, які припиняються/припиняють підприємницьку діяльність
14 Видача довідки про зняття з обліку платника податків
15 Видача свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
16 Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
17 Реєстрація реєстратора розрахункових операцій
18 Реєстрація книг обліку розрахункових операцій
19 Реєстрація розрахункових книжок
20 Видача рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості
21 Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)
22 Видача свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування
23 Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань
24 Підготовка висновку про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум митних та інших платежів
25 Підготовка висновку про повернення платнику податків коштів, що обліковуються на відповідному рахунку митниці як передоплата
26 Видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання
27 Видача довідки про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання
28 Оформлення нарядів на відпуск та повернення спирту
29 Видача додатків до ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв
30 Видача додатків до ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту); сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами
31 Включення/виключення до/з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації
32 Засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
33 Реєстрація довідки про відсутність у суб'єктів підприємницької діяльності за межами України валютних цінностей та майна
34 Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
35 Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
36 Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства
37 Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства
38 Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
39 Продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
40 Переоформлення свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
41 Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
42 Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
43 Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за заявою підприємства
44 Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за заявою підприємства
45 Надання статусу гаранта
46 Прийняття рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП
47 Надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
48 Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
49 Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства
50 Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства
51 Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
52 Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
53 Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за заявою підприємства
54 Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за заявою підприємства
55 Анулювання ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності за заявою ліцензіата

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
115979 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно