Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам по уплате ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам по уплате ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 22.11.2013 р. № 698
   
   Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань щодо сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток

   
   
   Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства,
   
   НАКАЗУЮ:
   
   1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію з окремих питань щодо сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (далі – Узагальнююча консультація) (додається).
   
   2. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-порталі Міндоходів.
   
   3. Податкові консультації з питання сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток застосовувати у частині, що не суперечить Узагальнюючій консультації.
   
   4. Начальникам головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників довести цей наказ до відома підпорядкованих державних податкових інспекцій.
   
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.
   
   
   Міністр
   
Клименко О.В.

   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Міндоходів
   від 22.11.2013 № 698

   
   
Узагальнююча податкова консультація з окремих питань щодо сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток

   
   Запитання 1: Якщо підприємство одночасно провадить діяльність, що звільнена від оподаткування податком на прибуток, та діяльність, що оподатковується у загальному порядку, чи враховується отриманий від пільгових операцій дохід при визначенні критерію – 10 мільйонів гривень?
   
   Відповідь: Так, враховується.
   
   Запитання 2: Які особливості сплати авансових внесків, якщо платник податку здійснює діяльність, що підлягає патентуванню?
   
   Відповідь: Враховуючи те, що при розрахунку розміру авансових внесків податку на прибуток береться до уваги сума податку, зменшена на вартість торгових патентів, то відповідно вартість торгових патентів не зменшує авансові внески протягом року, а враховується у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток у декларації за рік.
   
   Запитання 3: Чи має право платник добровільно відмовитись від сплати авансових внесків та подавати щоквартальну звітність?
   
   Відповідь: Ні, не має. Лише у випадку, коли платник податку сплачує авансовий внесок і за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток та подав податкову декларацію за I квартал до закінчення граничного терміну подачі декларації за цей звітний період.
   
   Такий платник сплату авансових внесків у II – IV кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкових декларацій за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, які подаються у терміни, передбачені для квартальної податкової звітності.
   
   Запитання 4: Чи повинно сплачувати авансові внески підприємство, що ліквідується?
   
   Відповідь: Підприємство, що підпадає під дію пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України та розпочало процедуру ліквідації, припиняє сплачувати авансові внески у звітному місяці, у якому в установленому порядку органу Міндоходів подається ліквідаційний баланс. Нараховані таким платником авансові внески враховуються у зменшення задекларованих зобов’язань в останній декларації з податку на прибуток, що подається платником.
   
   Запитання 5: Чи сплачує авансові внески платник податку, що перейшов із загальної системи оподаткування на спрощену, починаючи з 1 січня 2013 року?
   
   Відповідь: Такий платник звільняється від обов’язку сплати авансових внесків у 2013 році.
   
   Запитання 6: Які особливості сплати авансових внесків, якщо платник податку, що їх сплачує, переходить на спрощену систему оподаткування всередині звітного року?
   
   Відповідь: Такий платник звільняється від сплати авансових внесків починаючи з першого місяця кварталу звітного року, у якому він переходить на спрощену систему оподаткування.
   При цьому такий платник у встановлені для квартального звітного періоду терміни подає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого платник переходить на спрощену систему оподаткування, у якій на суму сплачених у звітному періоді авансових внесків зменшує суму податкових зобов’язань.
   
   Запитання 7: Чи сплачує авансові внески платник податку, що перейшов із загальної системи оподаткування на фіксований сільськогосподарський податок, починаючи з 1 січня 2013 року?
   
   Відповідь: Платник податку, який, вправі перейти на сплату фіксованого сільськогосподарського податку до 20 лютого поточного року подав податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік, припиняє сплачувати авансові внески починаючи з березня 2013 року, а нараховані в картці особового рахунка авансові внески за січень та лютий 2013 року підлягають анулюванню.
   При цьому сплачені авансові внески за ці періоди платник має право повернути як надміру сплачені кошти або зарахувати у сплату іншого платежу у порядку, встановленому статтею 43 та пунктом 87.1 статті 87 Податкового кодексу України.
   
   Запитання 8: Платник податку за підсумками минулого звітного (податкового) року мав дохід понад 10 мільйонів гривень, але не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році. Якщо за підсумками I кварталу такий платник отримує прибуток, чи повинен він подавати декларацію та сплачувати податок за цей період?
   
   Відповідь: Ні, не повинен, оскільки податкова декларація з податку на прибуток за I квартал звітного (податкового) року не подається та податкові зобов'язання за цей період не нараховуються.
   Але такий платник повинен подавати податкові декларації та сплачувати податок за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за рік.
   
   Запитання 9: Підприємство з доходом понад 10 мільйонів гривень отримало за підсумками 2012 року від усіх видів діяльності збиток, а від патентованої діяльності прибуток, задекларувало зобов’язання з податку на прибуток та стало платником авансових внесків.
   Чи має право таке підприємство не сплачувати авансові внески у II – IV кварталах 2013 року, якщо за підсумками I кварталу результат від патентованої діяльності прибутковий, хоча в цілому по підприємству знову збиток (від’ємне значення рядка 7 податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 №1213, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 за №1215/19953)?

   
   Відповідь: Таке підприємство не подає податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал та продовжує сплачувати авансові внески, оскільки по патентованій діяльності зобов’язання з податку на прибуток визначається окремо та є базовим показником для визначення авансових внесків у наступному році.
   
   Запитання 10: Чи має право страхова компанія, що за підсумками I кварталу звітного року не отримала прибуток або отримала збиток від іншої діяльності, не пов’язаної зі страховою, не сплачувати авансові внески у II – IV кварталах звітного року?
   
   Відповідь: Страховики ведуть окремий облік доходів та витрат, пов'язаних із провадженням страхової діяльності, що оподатковується за ставками, передбаченими пункту 151.2 статті 151 Податкового кодексу, та іншої діяльності, не пов'язаної із страховою, що оподатковується у загальному порядку.
   По страховій діяльності об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається від доходу, а не від фінансового результату. Податковий кодекс України не передбачає відокремлення авансових внесків за певними видами діяльності.
   Якщо страхова компанія, що сплачує авансові внески, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримує прибуток або отримує збиток від іншої діяльності, не пов’язаної зі страховою, така компанія не звільняється від обов’язку сплачувати авансові внески у ІІ –ІV кварталах.
   
   Запитання 11: Платник авансових внесків з податку на прибуток за підсумками I кварталу звітного року отримав збиток та скористався правом подати податкову декларацію за I квартал.
   Чи мав право такий платник включити у зменшення зобов’язань авансові внески за січень-березень 2013 року у декларації за I квартал цього року?

   
   Відповідь: Такий платник припиняє сплату авансових внесків у II – IV кварталах 2013 року починаючи з квітня 2013 року та зменшує нараховану суму податку у деклараціях з податку на прибуток за квартал, перше півріччя, три квартали та рік на суму авансових внесків за січень – березень 2013 року (таблиця 1 додатку ЗП).
   
   Запитання 12: Чи має право платник припинити сплачувати авансові внески у II – IV кварталах звітного (податкового) року, якщо за підсумками I кварталу 2013 року такий платник отримав збитковий фінансовий результат, визначений платником за правилами бухгалтерського обліку.
   
   Відповідь: Ні, не має права. Таке право він має лише у разі отримання збитку за даними декларації з податку на прибуток. При цьому фінансовий результат за I квартал 2013 року, визначений платником за правилами бухгалтерського обліку, не є підставою для застосування норм абзацу сьомого пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України.
   
   Запитання 13: Яка відповідальність передбачена у разі порушення термінів сплати авансових внесків?
   
   Відповідь: Оскільки авансові внески вважаються узгодженими грошовими зобов'язаннями, за їх несплату або несвоєчасну сплату платники несуть відповідальність, передбачену статтею 126 Податкового кодексу України.
   Так, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом визначених строків, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
   10 відсотків погашеної суми податкового боргу ― при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання;
   20 відсотків погашеної суми податкового боргу ― при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання.
   Крім цього, на суму податкового боргу нараховується пеня за кожний день прострочення з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Нацбанку (підпункт 129.1.1 пункт 129.1 стаття 129 Податкового кодексу України).
   
   Запитання 14: Платник авансових внесків припинив їх сплату починаючи з квітня місяця поточного року у зв’язку із декларуванням збиткового результату за підсумками І кварталу звітного року.
   Які дії такого платника, якщо у подальшому за цей звітний період він подав уточнюючий розрахунок, в якому об’єкт оподаткування має позитивне значення?

   
   Відповідь: У цьому випадку платник не звільняється від обов’язку сплачувати авансові внески. Такий платник за кожний місяць недоплати авансових внесків повинен сплатити всю суму такої недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючого розрахунку.
    При цьому він подає лише річну декларацію, у якій визначає податкові зобов’язання з податку на прибуток.
   
   Запитання 15: Чи враховуються при розрахунку розміру авансових внесків виправлені показники податкової декларації з податку на прибуток за результатами перевірок контролюючих органів, що вплинули на розмір податкових зобов’язань за рік?
   
   Відповідь: Так, для розрахунку авансових внесків беруться до уваги показники податкової декларації з податку на прибуток, виправлені за результатами перевірок.
   
   
   Директор Департаменту координації
   нормотворчої та методологічної роботи
   з питань оподаткування
Н.Є. Привалова

   

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
115873 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно