Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Об утверждении Порядка взаимного обмена информацией из реестров Государственной регистрационной службы Украины и Министерства доходов и сборов Украины

Об утверждении Порядка взаимного обмена информацией из реестров Государственной регистрационной службы Украины и Министерства доходов и сборов Украины   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 21.01.2014 р. N 119/5/50
   
   м. Київ

   
   
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
   22 січня 2014 р. за N 125/24902

   
   
Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Міністерства доходів і зборів України

   Відповідно до Податкового кодексу України, статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та з метою забезпечення взаємного обміну відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців між державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та органами доходів і зборів
   
   НАКАЗУЄМО:
   
   1. Затвердити Порядок взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Міністерства доходів і зборів України, що додається.
   
   2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
   
   3. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д. М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Шойхеденко О. В.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.
   
   4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
   
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти:
   
   у Міністерстві юстиції України - на директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О. В.;
   
   у Міністерстві доходів і зборів України - на директора Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників Тенькова О. В.;
   
   у Державній реєстраційній службі України - на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М.
   
   Міністр юстиції України
   
О. Лукаш

   
   Міністр доходів і зборів України
   
О. Клименко

   
   ПОГОДЖЕНО:
   
   Голова Державної
   реєстраційної служби України

   
Д. М. Ворона

   
   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства доходів і зборів України
   21.01.2014 N 119/5/50
   Зареєстровано
   в Міністерстві юстиції України
   22 січня 2014 р. за N 125/24902

   
ПОРЯДОК
   взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Міністерства доходів і зборів України

   I. Загальні положення
   
   1. Цей Порядок регулює процедуру взаємного обміну відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визначеними Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", між Державною реєстраційною службою України (далі - Укрдержреєстр) та Міністерством доходів і зборів України (далі - Міндоходів України).
   
   2. Суб'єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Укрдержреєстр та Міндоходів України.
   
   Технічна підтримка передачі Укрдержреєстром до Міндоходів України відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", забезпечується технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр".
   
   3. При здійсненні інформаційного обміну задіяні автоматизовані системи:
   
   Укрдержреєстру - Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр);
   
   Міндоходів України - Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, Реєстр самозайнятих осіб, який є складовою Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, та реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - реєстри Міндоходів України).
   
   4. Інформаційний обмін здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронному вигляді.
   
   5. Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, особи, відповідальні за організацію та виконання інформаційного обміну відповідно до цього Порядку, визначаються суб'єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.
   
   6. Інформаційний обмін відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою звірки даних Єдиного державного реєстру з даними реєстрів Міндоходів України здійснюється суб'єктами інформаційного обміну за відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.
   
   7. Суб'єкти інформаційного обміну забезпечують своєчасне та в повному обсязі надання достовірних інформаційних ресурсів, класифікаторів та довідників, а також своєчасне інформування один одного про обставини, які мають значення для виконання цього Порядку.
   
   II. Порядок передачі відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
   
   1. Передача відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, включених до Єдиного державного реєстру державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців протягом робочого дня шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та інших відомостей, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - відомості з Єдиного державного реєстру), з Єдиного державного реєстру до реєстрів Міндоходів України здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня.
   
   2. Міндоходів України забезпечує доступ своїх територіальних органів до відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру.
   
   3. При кожній автоматичній передачі відомостей з Єдиного державного реєстру до реєстрів Міндоходів України або передачі з реєстрів Міндоходів України до Єдиного державного реєстру відомостей щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", інформаційні файли повинні містити повну актуальну інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від того, яку частину відомостей про них було змінено.
   
   Щодо кожної юридичної особи чи фізичної особи - підприємця в інформаційних файлах, які надходять з Єдиного державного реєстру до реєстрів Міндоходів України, вказуються коди реєстраційних дій.
   
   4. Підтвердження щодо отримання відомостей з Єдиного державного реєстру здійснюється Міндоходів України не пізніше 11 год. 00 хв. робочого дня, у який було отримано такі відомості.
   
   5. Передача відомостей з реєстрів Міндоходів України до Єдиного державного реєстру здійснюється автоматично програмними засобами в такі строки:
   
   не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня з моменту підтвердження щодо отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, здійсненого відповідно до пункту 4 цього розділу, - дані про взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників податків і зборів;
   
   у день отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відомостей про присвоєння класу професійного ризику виробництва страхувальнику - дані про взяття на облік платників єдиного внеску із зазначенням реєстраційного номера платника єдиного внеску та класу професійного ризику виробництва;
   
   не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня з дня зняття з обліку в органах Міндоходів України - дані про зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників податків і зборів та платників єдиного внеску;
   
   у строки, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - повідомлення у зв'язку з припиненням юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців.
   
   6. Міндоходів України здійснює контроль відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру, щодо:
   коректності використання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), повноти заповнення полів реєстраційних карток.
   
   7. Якщо відомості, що надійшли з Єдиного державного реєстру, визнані при проведенні контролю помилковими (неповними), Міндоходів України не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня з моменту підтвердження про отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, здійсненого відповідно до пункту 4 цього розділу, направляє до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей із зазначенням причини їх неприйняття.
   
   8. Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вживає заходів для усунення недоліків, що призвели до неприйняття Міндоходів України відомостей з Єдиного державного реєстру, та після їх усунення виправлені відомості передаються Міндоходів України у порядку, передбаченому цим розділом.
   
   9. Для забезпечення уніфікованої обробки відомостей з Єдиного державного реєстру використовуються класифікатори та довідники.
   Укрдержреєстр у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання класифікаторів і змін до них, забезпечує Міндоходів України та державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців цими версіями класифікаторів, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру.
   
   У разі внесення змін до довідників, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру, Укрдержреєстр надає Міндоходів України ці зміни не пізніше ніж за п'ять робочих днів до введення їх у дію.
   
   Директор Департаменту взаємодії
   з органами влади
О. В. Анохін

   
   Директор Департаменту розвитку
   ІТ, електронних сервісів
   та обліку платників
О. В. Теньков

   
   

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
112853 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно