Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 (наказ Мінфіну від 17.12.2020 р. № 783)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 (наказ Мінфіну від 17.12.2020 р. № 783)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2020

м. Київ

N 783

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2020 р. за N 1295/35578

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859

Відповідно до пункту 14, підпункту 5 пункту 98 розділу I Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", абзацу четвертого пункту 2 розділу I Закону України від 19 вересня 2019 року N 115-IX "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб", пунктів 5, 6 розділу I Закону України від 19 вересня 2019 року N 116-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до:

форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року N 177), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за N 1298/27743, виклавши її у новій редакції, що додається;

Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року N 177), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за N 1298/27743, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Установити, що податкова декларація про майновий стан і доходи у редакції цього наказу подається з 01 січня 2022 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної податкової
служби України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова правління
Пенсійного фонду України

Євгеній КАПІНУС

Міністр соціальної
політики України

Марина ЛАЗЕБНА

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Олег МІРОШНІЧЕНКО

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального
страхування України

Т. МИХАЙЛЕНКО

  

Код рядка

II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума доходів (грн, коп.)

Сума податку/збору (грн, коп.)

утриманого (сплаченого) податковим агентом

що підлягає сплаті самостійно

податок на

доходи фізичних осіб

військовий збір

податок на доходи фізичних осіб

військовий збір

1

2

3

4

5

6

7

10

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9 + рядок 10.10):

 

 

 

 

 

10.1

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які нараховані (виплачені, надані) відповідно до умов трудового договору (контракту)

 

 

 

х

х

10.2

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру

 

 

 

 

 

10.3

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна

 

 

 

 

 

10.4

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм)6, у тому числі:

 

 

 

 

 

10.4.1

дохід, отриманий від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця)

 

 

 

 

 

10.5

Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)

 

 

 

 

 

10.6

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна

 

 

 

 

 

10.7

Доходи, отримані з джерел за межами України7 (_______________________)*

 

х

х

 

 

10.8

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2)

 

х

х

 

 

10.9

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2)

 

х

х

 

 

10.10

Інші доходи, у тому числі:

 

 

 

 

 

10.10.1

у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))

 

 

 

 

 

10.11

Частина прибутку контрольованої іноземної компанії (додаток КІК N ___)8

 

 

 

 

 

____________
* Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти.

Код рядка

III. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума доходів (грн, коп.)

1

2

3

11

Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі:
(рядок 11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3)

 

11.1

Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року

 

11.2

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна

 

11.3

Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню

 

Код рядка

IV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ

Сума доходів (грн, коп.)

12

Загальна сума річного доходу (рядок 10 + рядок 11)

 

Код рядка

V. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Сума (грн, коп.)

13

Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10)

 

14

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку (рядок 7 додатка Ф3)

 

15

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ

 

16

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше ніж значення рядка 13)

 

17

Сума податку з доходів, отриманих від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця) (графа 6 рядка 10.4.1)

 

18

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб:

х

18.1

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 13 - рядок 14 - рядок 15 - рядок 16 - рядок 17))

 

18.2

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (від'ємне значення (рядок 13 - рядок 14 - рядок 15 - рядок 16)) (значення вказується без знака "-")

 

19

Розрахунки з бюджетом із військового збору:

х

19.1

Сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 7 рядка 10)

 

20

Розрахунки з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

20.1

Сума зобов'язань з єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті самостійно визнечену платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 6 рядка Усього додатку ЄСВ 1)

 

20.2

Сума зобов'язань з єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті відповідно до договору про добровільну участь (графа 4 рядка Усього додатку ЄСВ 2)

 

Код рядка

VI. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ

Сума (грн, коп.)

єдиний соціальний внесок

податок на доходи фізичних осіб

військо-
вий збір

21

Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

 

 

 

22

Уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

 

 

 

23

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

х

23.1

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 22 - рядок 21, якщо рядок 22 > рядка 21)

 

 

 

23.2

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету ((рядок 22 - рядок 21, якщо рядок 22 < рядка 21)) (значення вказується без знака "-")

 

 

 

24

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, __ % (рядок 23.1 ґ 3 або 5 %) за заниження податкового зобов'язання або 10 відсотків за заниження суми єдиного внеску, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску

 

 

 

25

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до статті 129 ПКУ або статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

 

 

 

 

VII. Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку під час застосування права на податкову знижку:

26

Номер рахунку: __________________________________

Найменування банку: __________________________________

МФО банку   

Ідентифікаційний код банку:   

VIII. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ)

Код рядка

Категорії об'єктів**

Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна
(країна, адреса) або марка (модель) рухомого майна

Рік набуття у власність / рік випуску (для рухомого майна)

Загальна площа нерухомого майна (кв. м)

Частка в загальній площі нерухомого майна

Відмітка про надання майна в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм)***

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

____________
** КАТЕГОРІЇ ОБ'ЄКТІВ : 1 - земельні ділянки; 2 - житлові будинки; 3 - квартири; 4 - садові (дачні) будинки; 5 - гаражі; 6 - водойми; 7 - автомобілі легкові; 8 - автомобілі вантажні (спеціальні); 9 - водні транспортні засоби; 10 - повітряні судна; 11 - мотоцикли (мопеди); 12 - інше нерухоме (рухоме) майно.

 

Доповнення до податкової декларації довільної форми (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II ПКУ)

Кількість додатків

N з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

 

Доповнення до податкової декларації довільної форми (подається відповідно до підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV ПКУ)

Кількість додатків

N з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

 

Доповнення до податкової декларації довільної форми (заповнюється і подається відповідно до підпункту 166.2.2 пункту 166.2 статті 166, пунктів 170.13, 170.13-1 статті 170 та пункту 176.1 статті 176 розділу IV ПКУ)

Кількість додатків

N з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

Додатки до декларації (потрібне зазначити):   

Дата подання декларації:   

Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа

 
_______________
(підпис)

 
_____________________________
(ініціали та прізвище)


 

____________
1 Заповнюється у разі подання додатку ЄСВ 1 з позначкою "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат", або додатку ЄСВ2 або додатку ЄСВ3

2 Заповнюється у разі подання фізичною особою, стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або яка припиняє незалежну професійну діяльність, або якою втрачено статус члена фермерського господарства згідно із реєстром страхувальників, або у якої закінчено строк дії договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, або яка за результатами проведеної документальної перевірки збільшує або зменшує зобов'язання з єдиного внеску, та зазначається арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця та у рядку 2 заголовної частини декларації рік, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності або подано заяву про припинення незалежної професійної діяльності, або подано заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску, або закінчено дію договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, або в якому подається така декларація у випадку збільшення або зменшення сум зобов'язань по єдиному внеску за результатами проведеної документальної перевірки. Також заповнюється особами, які зазначили тип форми "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат" у додатку ЄСВ1, та зазначається арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця та у рядку 2 заголовної частини декларації рік, в якому подається декларація.

3 Заповнюється у разі подання фізичною особою - підприємцем декларації з типом "уточнююча" за відповідний звітний (податковий) період - квартал попередніх звітних періодів та вказується номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3

4 Заповнюється за бажанням платника податку.

5 Заповнюється у разі подання фізичною особою, стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або яка припиняє незалежну професійну діяльність, або якою втрачено статус члена фермерського господарства згідно із реєстром страхувальників, або у якої закінчено строк дії договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

6 У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).

7 Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

8 Заповнюється після набрання чинності пунктами 170.13, 170.13-1 статті 170 розділу IV ПКУ та проставляється кількість поданих додатків "КІК" за їх наявності.

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

 

 

порушень (помилок) не виявлено

 

складено акт від "___" ____________ 20__ року N ______

посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

"___"_____________ 20__ року

 

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 жовтня 2015 року N 859
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2020 року N 783)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) та визначає процедуру, форму та строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація), що містить у своєму складі у формі додатків відомості про суми нарахованого єдиного внеску фізичних осіб - підприємців (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які беруть участь у добровільному страхуванні, а також збільшення або зменшення сум зобов'язань по єдиному внеску за результатами проведеної документальної перевірки.

2. У цій Інструкції терміни та скорочення вживаються у значеннях, визначених Кодексом та Законом:

відповідальна особа контролюючого органу - працівник контролюючого органу, який відповідно до своїх посадових обов'язків приймає та здійснює перевірку заповнення податкової декларації відповідно до статті 49 Кодексу та відповідає за достовірність внесених даних з паперового носія;

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

державний реєстр - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

реєстр страхувальників - автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску - страхувальників;

реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону;

платники єдиного внеску - платники, зазначені в пунктах 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов'язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок;

застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний внесок;

ФО - підприємці - фізичні особи - підприємці, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, - особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

члени фермерського господарства - громадяни, визначені статтею 3 Закону України "Про фермерське господарство", якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

особи, які беруть участь у добровільному страхуванні - особи, зазначені в частині першій статті 10 Закону;

3. Подання декларації передбачено Конституцією України, Кодексом та Законом.

4. Фізична особа - платник податку (фізична особа - резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні) подає декларацію за звітний (податковий) період в установлені Кодексом строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (за якою її взято на облік як платника податку у контролюючому органі). Платники єдиного внеску подають розрахунок про нарахування єдиного внеску в складі декларації у випадках, визначених відповідно до Закону у строки та порядку, встановлені Кодексом.

5. Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

6. Декларації подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює:

1) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу;

2) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

3) календарному місяцю - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, або, в якому подано заяву про ліквідацію у разі припинення незалежної професійної діяльності, або, в якому подано заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску у разі виходу зі складу членів фермерського господарства;

4) календарному місяцю - з 01 числа місяця узгодження збільшення або зменшення зобов'язання з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки або місяця подання декларації для призначення пенсії або місяця подання декларації, в якому закінчився строк дії договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

5) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, які заявляють право на податкову знижку, - до 31 грудня року, наступного за звітним.

Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу.

6. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу у строки, встановлені пунктом 49.5 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

7. Платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань заповнення його декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

8. ФО - підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають річну декларацію, в якій, крім доходів від підприємницької діяльності, має бути зазначено інші доходи з джерел їх походження в Україні та іноземні доходи.

Такий розрахунок подається лише один раз за один звітний період.

II. Порядок оформлення декларації

1. Декларація складається з восьми розділів, які подаються на одному двосторонньому аркуші формату A4, та семи додатків до неї (далі - додатки), які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату A4, що містять розрахунки окремих видів доходів (витрат) та сум нарахованого єдиного внеску.

2. Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

3. У декларації та додатках зазначаються усі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), у разі заповнення декларації в паперовій формі такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.

4. Показники у розділах II - VII декларації, додатках проставляються у гривнях із копійками.

5. Декларація та додатки заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

6. У декларації та додатках не має бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації та додатках не повинно бути тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом або іншою рідиною.

7. Достовірність даних декларації та додатків підтверджується підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

III. Порядок заповнення декларації

1. У розділі I декларації "Загальні відомості":

1) у рядку 1 позначкою "х" вказується тип декларації ("звітна" або "звітна нова" або "уточнююча"), та, за потреби, додаткова позначка "довідкова".

Декларація типу "звітна" або "звітна нова" із одночасним зазначенням додаткової позначки "довідкова" - це декларація, що подається:

платниками єдиного внеску, визначеними пунктами 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону за себе за період до дати формування заяви на призначення пенсії або до дати настання страхового випадку;

особами, які беруть участь у добровільному страхуванні;

платниками єдиного внеску, визначеними пунктами 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону за себе, якщо за результатами проведеної документальної перевірки збільшено або зменшено зобов'язання з єдиного внеску таким платникам.

У декларації типу "звітна" або "звітна нова" із зазначенням додаткової позначки "довідкова", що містить додаток ЄСВ 2 з типом форми "добровільна участь" або ЄСВ 3 з типом форми "після документальної перевірки", обов'язковим є заповнення всіх розділів декларації.

2) у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний (податковий) період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний (податковий) період, що уточнюється. Для декларації з типом "уточнююча" звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаково.

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі припинення незалежної професійної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданої до контролюючого органу заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

У разі втрати статусу члена фермерського господарства або набуття статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

ФО - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств, яким за результатами проведеної перевірки збільшено або зменшено зобов'язання з єдиного внеску, формують і подають декларацію та розрахунок з єдиного внеску за календарний місяць, в якому узгоджено зобов'язання з єдиного внеску на підставі акта документальної перевірки. При цьому Розрахунок з єдиного внеску формується виключно на підставі акта документальної перевірки (з обов'язковим зазначенням номера і дати акта) і містить суми, на які збільшено або зменшено зобов'язання (у такому разі допускається внесення від'ємного значення).

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням, або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або члени фермерського господарства, у разі зняття з обліку в контролюючому органі вказують номер відповідного місяця арабською цифрою від 1 до 12.

ФО - підприємці, які відповідно до статті 50 розділу II Кодексу самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, поданої за звітний (податковий) період - квартал, подають декларацію типу "уточнююча" з зазначенням відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3 та року.

3) у рядку 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або внесених до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті громадянина України у формі книжечки "Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" або в паспорті громадянина України у формі картки проставлено слово "Відмова";

4) у рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку - контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки;

5) у рядку 5 вказується найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;

6) у рядку 6 позначкою "х" позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.

Позначкою "х" позначається, ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою).

7) у рядку 7 позначкою "х" позначається одна з категорій платника:

категорія "громадянин" обирається громадянином, який не зареєстрований самозайнятою особою в межах підприємницької або незалежної професійної діяльності;

категорія "особа, яка декларує право на податкову знижку" обирається фізичною особою, яка в декларації відображає підстави для нарахування податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Кодексу;

категорія "особа, яка провадить незалежну професійну діяльність/член фермерського господарства" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність або є членом фермерського господарства;

категорія "підприємець" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить підприємницьку діяльність, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;

категорія "особа, стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької або незалежної - професійної діяльності протягом звітного року" обирається:

фізичною особою, яка перебувала на обліку як ФО - підприємець (крім осіб, які обирали спрощену систему оподаткування) та стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням протягом звітного (податкового) року;

фізичною особою, яка перебувала на обліку як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та яка подала до контролюючого органу заяву про зняття з обліку протягом звітного (податкового) року;

фізичною особою, яка перебувала на обліку як член фермерського господарства та яка подала до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску протягом звітного (податкового) року.

8) у рядку 8 ставиться позначка "х", що свідчить про те, що декларація містить відомості про суми нарахованого єдиного внеску та передбачає наявність заповнених додатків ЄСВ 1 або ЄСВ 2 або ЄСВ 3.

9) у рядку 9 вказуються прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи платника податку (згідно з даними паспортного документа); реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженої особи або серія (за наявності) та номер паспортного документа (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

2. У розділі II декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу":

1) у рядку 10 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що обчислюється як сума рядків декларації:

рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9 + рядок 10.10;

у графі 3 вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до Закону утримуються з таких доходів;

у графі 4 вказується сплачена до бюджету сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента, та/або сплачена самостійно протягом звітного (податкового) року під час вчинення нотаріальних дій;

у графі 5 вказується сума військового збору, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента;

у графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;

у графі 7 вказується сума військового збору, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;

2) у рядку 10.1 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до умов трудового договору (контракту), що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;

3) у рядку 10.2 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру, у тому числі у разі отримання таких доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;

4) у рядку 10.3 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу, розмір яких визначається згідно зі статтями 172, 173 розділу IV Кодексу;

у графі 3 рядка 10.3 вказується загальний річний дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.

Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку);

у графі 4 рядка 10.3 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;

у графі 5 рядка 10.3 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;

у графі 6 рядка 10.3 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;

у графі 7 рядка 10.3 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

5) у рядку 10.4 вказується сума доходів від надання рухомого та/або нерухомого майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).

У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);

у графі 3 рядка 10.4 вказується загальна річна сума доходу, отриманого від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм).

Розмір доходів від надання нерухомого майна в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) визначається згідно з пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу. Об'єкт оподаткування від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Об'єкт оподаткування від надання в оренду інших об'єктів нерухомості визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу обчислюється за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1253, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та яка оприлюднена у спосіб, найдоступніший для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди;

у графі 4 рядка 10.4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);

у графі 5 рядка 10.4 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);

у графі 6 рядка 10.4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;

у графі 7 рядка 10.4 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, обчислена за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

6) у рядку 10.4.1 вказується сума доходу, отриманого від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця), відповідно до підпункту "в" підпункту 168.4.5 пункту 168.4 статті 168 розділу IV Кодексу;

у графі 6 рядка 10.4.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку (орендодавцем) самостійно за результатами річного декларування згідно з підпунктом 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу;

у графі 7 рядка 10.4.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку (орендодавцем) самостійно за результатами річного декларування згідно з підпунктом 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

7) у рядку 10.5 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з пунктом 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких прибутків разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації;

у графі 3 рядка 10.5 вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;

у графах 4, 5 рядка 10.5 вказується значення рядків 4.1 та 5.1 додатка Ф1 до декларації;

у графах 6, 7 рядка 10.5 вказується значення рядків 4.2, 5.2 додатка Ф1 до декларації;

8) у рядку 10.6 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу;

у графі 3 рядка 10.6 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню згідно з розділом IV Кодексу.

Відповідно до пункту 174.7 статті 174 розділу IV Кодексу вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи дарунок, які підлягають оподаткуванню згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу, визначається у порядку, встановленому абзацом третім пункту 173.1 статті 173 розділу IV Кодексу.

Відповідно до пункту 174.8 статті 174 розділу IV Кодексу у випадках отримання доходів у вигляді об'єктів спадщини/дарунків, що оподатковуються за ставкою іншою, ніж нульова, об'єктом оподаткування є оціночна вартість таких об'єктів, визначена згідно із законом;

у графі 4 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;

у графі 5 рядка 10.6 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;

у графі 6 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;

у графі 7 рядка 10.6 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

9) у рядку 10.7 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.

Згідно з пунктом 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), перераховуються у гривнях за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів;

у графі 3 рядка 10.7 вказується сума іноземних доходів, перерахована у гривнях, з урахуванням норм пункту 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу;

у графі 6 рядка 10.7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу;

у графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

10) у рядку 10.8 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФО - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;

у графі 3 рядка 10.8 вказується додатне значення графи 9 рядка 1 "Усього" розділу I додатка Ф2 до декларації;

у графі 6 рядка 10.8 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена у рядку 1.5 розділу III додатка Ф2 до декларації;

у графі 7 рядка 10.8 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена у рядку 2.3 розділу III додатка Ф2 до декларації;

11) у рядку 10.9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі статтею 178 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;

у графі 3 рядка 10.9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності та відображеного як додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу IV додатка Ф2 до декларації;

у графі 6 рядка 10.9 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена в рядку 3.1 розділу V додатка Ф2 до декларації;

у графі 7 рядка 10.9 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена в рядку 4.1 розділу V додатка Ф2 до декларації;

12) у рядку 10.10 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з підпунктом 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу (крім випадків, передбачених статтею 165 Кодексу);

у графах 3 - 7 рядка 10.10 вказуються значення сум річного оподатковуваного доходу, не зазначені у попередніх рядках декларації, а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року;

13) у графах 3 - 7 рядка 10.10.1 вказуються значення суми доходу, отриманого у вигляді додаткового блага відповідно до абзаців другого та третього підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.

Для розстрочення такої суми податку платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу заяву в довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення потреби здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов'язання;

14) у графі 3 рядка 10.11 вказується сума скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, розрахованої відповідно до положень статті 392 статті 39 розділу IV Кодексу та з урахуванням вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу.

У графі 6 рядка 10.11 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, із прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу та є сумарним значенням колонки 3 рядка 08 додатків за формою КІК.

У графі 7 рядка 10.11 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, із прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу та є сумарним значенням колонки 3 рядка 09 додатків за формою КІК.

3. У розділі III декларації "Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу":

1) у рядку 11.1 вказується загальний обсяг доходу фізичної особи - платника єдиного податку, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування згідно з розділом XIV Кодексу, станом на кінець звітного (податкового) року;

2) у рядку 11.2 вказуються доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, які відповідно до абзацу першого пункту 173.2 статті 173 та пункту 172.1 статті 172 розділу IV Кодексу не підлягають оподаткуванню;

3) у рядку 11.3 вказується загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 розділу IV Кодексу.

4. У розділі IV декларації "Загальна сума річного доходу":

у рядку 12 вказується загальна сума річного доходу, до якого включаються доходи, отримані з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи;

значення графи 3 рядка 12 обчислюється як сума рядків декларації:

рядок 10 + рядок 11.

5. У розділі V декларації "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб / військового збору":

1) у рядку 13 вказується загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб. Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10;

2) у рядку 14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку, що відповідає значенню рядка 7 додатка Ф3 до декларації;

3) у рядку 15 вказується сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу IV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку;

4) у рядку 16 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу, згідно з яким сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суми податку, обчисленої на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Значення рядка 16 не повинно перевищувати значення рядка 13 декларації;

5) у рядку 17 зазначається сума податку з доходів, отриманих від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця) (графа 6 рядка 10.4.1);

6) у рядку 18.1 зазначається сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.

Заповнюється у разі, якщо за результатами обчислення різниці між значеннями рядків 13 - 17 декларації отримано додатне значення;

7) у рядку 18.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року.

Заповнюється у разі, якщо за результатами обчислення різниці між значеннями рядків 13 - 16 декларації отримано від'ємне значення, та вказується без знака "-";

8) у рядку 19.1 вказується сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (графа 7 рядка 10 декларації).

9) у рядку 20.1 вказується сума зобов'язань з єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті, самостійно визначена платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 6 рядка Усього додатку ЄСВ 1);

10) у рядку 20.2 вказується сума зобов'язань з єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті відповідно до договору про добровільну участь (графа 3 рядка Усього додатку ЄСВ 2).

6. У розділі VI декларації "Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах" значення сум податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах відображаються окремо з податку на доходи фізичних осіб та військового збору в графах "податок на доходи фізичних осіб" та "військовий збір" розділу VI декларації, а саме:

1) у рядку 21 вказуються сума податку та/або збору та/або єдиного внеску, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню або на небюджетні рахунки, за даними раніше поданої декларації за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка;

2) у рядку 22 вказуються уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка, або сума зобов'язань з єдиного внеску;

3) у рядку 23.1 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов'язання та/або зобов'язання з єдиного внеску у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 23.1 заповнюється у разі, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань та/або заниження зобов'язань з єдиного внеску (значення рядка 22 декларації більше, ніж значення рядка 21 декларації).

Значення рядка 23.1 обчислюється як різниця між значеннями рядка 22 та рядка 21.

У разі заповнення рядка 23.1 платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 24 декларації;

4) у рядку 23.2 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов'язання та/або зобов'язання з єдиного внеску у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 23.2 заповнюється у разі, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов'язань та/або зобов'язань з єдиного внеску (значення рядка 22 декларації менше ніж значення рядка 21 декларації).

Значення рядка 23.2 обчислюється як різниця між значеннями рядка 22 та рядка 21, значення вказується без знака "-";

5) у рядку 24 вказується сума штрафу, яка обчислюється платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу та/або згідно з статтею 25 Закону.

Розмір штрафу 3 або 5 відсотків зазначається платником податку в рядку 24 декларації самостійно перед символом "%";

6) у рядку 25 вказується сума пені, нарахована платником податку самостійно відповідно до статті 129 глави 12 розділу II Кодексу та/або статті 25 Закону.

7. У відомостях про реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі у разі застосування права на податкову знижку, у рядку 26 вказуються номер рахунку, найменування банку, МФО банку та ідентифікаційний код банку.

8. У відомостях про власне майно та/або майно, яке надається в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис):

1) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об'єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об'єктів майна призначається окремий номер: 1 - земельні ділянки; 2 - житлові будинки; 3 - квартири; 4 - садові (дачні) будинки; 5 - гаражі; 6 - водойми; 7 - автомобілі легкові; 8 - автомобілі вантажні (спеціальні); 9 - водні транспортні засоби; 10 - повітряні судна; 11 - мотоцикли (мопеди); 12 - інше нерухоме (рухоме) майно;

2) кожний об'єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:

1 - коду рядка;

2 - номера категорії об'єктів;

3 - місцезнаходження об'єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;

4 - року набуття права власності / року випуску (для рухомого майна);

5 - загальної площі нерухомого майна (значення вказується у квадратних метрах);

6 - значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;

7 - відмітки про надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою "х").

9. У разі подання доповнення до декларації у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 розділу II Кодексу, підпунктом 166.2.2 пункту 166.2 статті 166, пунктом 170.13, 170.131 статті 170 та пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу, у графі "Зміст доповнення" описується перелік доповнень до декларації й мотиви їх подання, а у графі "Кількість додатків" зазначається кількість таких доповнень (або для електронної форми декларації - кількість доданих додатків з документом довільного формату).

10. У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою "х" позначаються відповідні форми поданих додатків до декларації (Ф1, Ф2, Ф3, КІК, ЄСВ 1, ЄСВ 2, ЄСВ 3) та проставляється дата подання декларації.

11. У кінці декларації проставляється підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

IV. Порядок заповнення додатків до декларації

1. У вступній частині додатків до декларації зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації мають збігатися зі значеннями відповідних рядків 1 - 3 розділу I декларації.

Усі додатки підписуються фізичною особою - платником податку або уповноваженою особою.

2. У додатку Ф1 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами":

1) зазначається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами, що відображається у відповідних рядках розділу I додатка Ф1 "Розрахунок інвестиційного прибутку" із зазначенням переліку операцій з інвестиційними активами.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких інвестиційних активів;

2) у графі 2 рядка 1 зазначається вид інвестиційних активів відповідно до обраного переліку операцій з інвестиційними активами:

1 - корпоративні права (інші, ніж цінні папери);

2 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі;

3 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на фондовій біржі;

3) у графі 3 рядка 1 зазначаються найменування та характеристика інвестиційних активів;

4) у графі 4 рядка 1 зазначається сума доходу, отриманого платником податку від продажу інвестиційних активів. Дохід обчислюється за кожним окремим видом інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності);

5) у графі 5 рядка 1 зазначається сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу;

6) у графі 6 рядка 1 зазначається фінансовий результат за операціями з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-)) за окремими інвестиційними активами відповідно до їх видів, зазначених у графі 2.

Інвестиційний прибуток обчислюється як додатна різниця між значеннями графи 4 та графи 5.

Інвестиційний збиток обчислюється як від'ємне значення різниці між значеннями графи 4 та графи 5.

У рядку "Усього" графи 6 вказується сума інвестиційних прибутків або інвестиційних збитків поточного звітного року, яка обчислюється як сума значень графи 6 рядка 1 за видами інвестиційних активів, з урахуванням норм підпункту 170.2.5 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу;

7) у рядку 2 зазначається сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду.

Значення рядка 2 розділу I переноситься з відповідного додатка до декларації за попередній звітний (податковий) рік у разі, якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року мав від'ємне значення;

8) у рядку 3 зазначається загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами, який обчислюється як різниця між значеннями графи 6 "Усього" рядка 1 та рядка 2 розділу I.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься на зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до повного погашення;

у рядку 3.1 зазначається сума додатного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток);

у рядку 3.2 зазначається сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний збиток), що вказується без знака "-";

9) у розділі II додатка Ф1 "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору від операцій з інвестиційними активами" здійснюється розрахунок податкових зобов'язань за результатами операцій з інвестиційними активами:

у рядку 4 зазначається загальна сума податку на доходи фізичних осіб.

Розрахунок значення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб:

рядок 3.1 ґ на ставку податку 18 %, встановлену підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 розділу IV Кодексу;

у рядку 4.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;

у рядку 4.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету за результатами річного декларування, яка обчислюється як додатне значення різниці між значеннями рядка 4 та рядка 4.1;

10) у рядку 5 вказується загальна сума військового збору.

Розрахунок значення податкових зобов'язань з військового збору:

рядок 3.1 ґ на ставку збору 1,5 %, встановлену підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

У рядку 5.1 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом із доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами.

У рядку 5.2 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року, яка обчислюється як додатне значення різниці між значеннями рядка 5 та рядка 5.1.

3. У додатку Ф2 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою" до декларації:

1) у розділі I "Доходи від провадження господарської діяльності", який заповнюється ФО - підприємцями, зазначаються:

доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, що відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 - коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за провадження якого одержано дохід;

у графі 4 - сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності;

у графах 5 - 7 - сума документально підтверджених витрат, пов'язаних із провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або використаних у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, амортизаційні відрахування).

Для ФО - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням, відображають винятково доходи від проведення підприємницької діяльності за останній базовий звітний (податковий) період. Останнім базовим податковим (звітним) періодом для фізичних осіб, якими проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, є період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

у графі 8 - сума амортизаційних відрахувань, обчислених відповідно до підпунктів 177.4.6 - 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 розділу IV Кодексу.

у графі 9 - сума чистого оподатковуваного доходу, яка обчислюється за такою формулою:

графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8;

2) у розділі II "Інформація щодо нарахованої амортизації" зазначається:

у графах 3 - 4 - вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів;

у графі 5 - розрахунок суми амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 Кодексу;

3) у розділі III "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору" ФО - підприємці обчислюють суми податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а саме:

у рядку 1.1 вказується розрахована сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, обчислена за такою формулою:

додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу I ґ на ставку податку 18 %, встановлену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу;

у рядку 1.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у тому числі відповідно до абзацу другого пункту 177.11 статті 177 Кодексу у разі припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця протягом звітного (податкового) року;

у рядку 1.3 вказується загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, обчислених платником податку самостійно згідно з фактичними даними обліку доходів і витрат, що ведеться згідно з пунктом 177.10 цієї статті, та сплачених до бюджету до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу;

у рядку 1.4 вказується сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу.

Заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.3 отримано від'ємне значення, що вказується без знака "-";

у рядку 1.5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, обчислена за такою формулою:

рядок 1.1 - рядок 1.2.

Значення рядка 1.5 переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації;

у рядку 2.1 вказується розрахункова сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року, обчислена за такою формулою:

додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу I ґ на ставку збору 1,5 %, встановлену підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

у рядку 2.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у тому числі відповідно до абзацу другого пункту 177.11 статті 177 Кодексу у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року;

у рядку 2.3 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, обчислена за такою формулою:

рядок 2.1 - рядок 2.2.

Значення рядка 2.3 переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації;

4) у розділі IV "Доходи від провадження незалежної професійної діяльності", що заповнюється фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність:

у графі 2 вказується номер категорії незалежної професійної діяльності відповідно до переліку:

1 - приватний нотаріус;

2 - адвокат;

3 - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);

4 - приватний виконавець;

5 - судовий експерт;

6 - аудитор;

7 - бухгалтер;

8 - оцінщик;

9 - інженер;

10 - архітектор;

11 - особа, зайнята релігійною (місіонерською) діяльністю;

12 - науковий, літературний, артистичний, художній, освітній або викладацький діяч;

13 - лікар;

14 - інша діяльність;

у графі 3 вказується назва виду економічної діяльності, за провадження якої одержано дохід;

у графі 4 вказується код виду економічної діяльності згідно з КВЕД;

у графі 5 вказується сума одержаного доходу від провадження окремого виду незалежної професійної діяльності;

у графах 6 - 8 вказується сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або використаних під час провадження незалежної професійної діяльності, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг).

Значення граф 6 - 8 дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність згідно з пунктом 178.6 статті 178 розділу IV Кодексу;

у графі 9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, яка обчислюється за такою формулою:

графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8;

5) у розділі V "Розрахунок податкових зобов'язань":

у рядку 3.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету та обчислюється за такою формулою:

додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу IV ґ на ставку податку 18 %, встановлену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 3.1 переноситься до графи 6 рядка 10.9 декларації.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) рік платники здійснюють самостійно;

у рядку 4.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.

Податкове зобов'язання з військового збору визначається як додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу IV ґ на ставку збору 1,5 %, встановлену підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Значення рядка 4.1 переноситься до графи 7 рядка 10.9 декларації.

4. У додатку Ф3 "Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку" до декларації:

1) у розділу I "Розрахунок понесених витрат згідно зі статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України" зазначаються фактично здійснені протягом звітного (податкового) року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, а саме:

у графі 5 вказується сума документально підтверджених фактично понесених протягом звітного (податкового) року витрат у розрізі категорій понесених витрат;

у рядку 2 графи 1 вказується загальна сума фактично понесених протягом звітного (податкового) року витрат, яка обчислюється як сумарне значення графи 5 розділу I;

2) У розділу II "Розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку із використанням права на податкову знижку" зазначається:

у рядку 3 загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат, понесених платником податку за наслідками звітного (податкового) року, у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу.

У разі застосування витрат відповідно до підпункту 166.3.1 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу до податкової знижки включаються фактично понесені витрати у вигляді частини суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 розділу IV Кодексу.

Відповідно до підпункту 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу до податкової знижки включається сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 розділу III Кодексу, у розмірі, що не перевищує 4 % суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

Відповідно до підпункту 166.3.5 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу до податкової знижки включається сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують такі показники (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

під час страхування платника податку або за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Кодексу;

під час страхування члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 % суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї.

Відповідно до підпункту 166.3.6 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу до податкової знижки включається сума витрат платника податку на:

оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний (податковий) рік;

оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, разом зі сплатою державного мита.

Відповідно до підпункту 166.3.9 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу до податкової знижки включається сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися зазначеною податковою знижкою винятково за умови, що він та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Для підтвердження достовірності даних щодо дотримання вищезазначених умов у відомостях "**Підтверджую достовірність даних під час застосування права на податкову знижку відповідно до підпункту 166.3.9 пункту 166.3 статті 166 розділу IV ПКУ, що я та/або члени моєї сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України, а також не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання" зазначається позначка "х";

у рядку 4 сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності відповідно до пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу;

у рядку 5 сума утриманого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, зменшеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу. Значення рядка 5 відповідає значенню графи 4 рядка 10.1 декларації, але не менше ніж значення, обчислене за формулою: рядок 4 додатка Ф3 ґ 18 %;

у рядку 6 сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV Кодексу, згідно з яким загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному (податковому) році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 6 менше або дорівнює значенню рядка 3, але не більше ніж значення рядка 4 розділу II;

у рядку 7 сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку.

Значення рядка 7 обчислюється як:

(рядок 5 - (рядок 4 - рядок 6 додатка Ф3)) ґ на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу. Значення рядка 7 переноситься до рядка 14 декларації.

З урахуванням норм підпункту 166.2.2 пункту 166.2 статті 166 розділу IV Кодексу копії зазначених у підпункті 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 розділу IV Кодексу документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу.

5. У додатку ЄСВ 1 до декларації "Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску":

1) у рядку 2 - для ідентифікації особи в Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначається:

для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями);

для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта;

2) у рядку 4 - зазначається необхідний тип декларації "звітна", "звітна нова" - у разі необхідності повного скасування інформації, що попередньо була подана до контролюючого органу у формі "звітна" за поточний звітний період або "уточнююча" та зазначається звітний період за який подається декларація або період що потребує уточнення.

У разі якщо після граничного терміну подання (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Розділу II Кодексу) платник єдиного внеску самостійно виявляє помилки, в тому числі, що стосуються реквізитів, у раніше поданому ним розрахунку, він зазначає тип декларації "уточнююча", звітний період, що потребує уточнення, та зазначає показники у розрізі місяців, по яких здійснюється розрахунок сум єдиного внеску.

При цьому обов'язково заповнюються всі рядки та колонки граф 2 - 6 за період, визначений у графі 8.

Під час проведення документальних перевірок платник єдиного внеску не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих раніше декларацій.

Після проведення перевірки подавати уточнюючі розрахунки за період, що перевірявся, заборонено.

Під час подання розрахунку "після припинення" платнику єдиного внеску необхідно одночасно зазначити:

необхідний тип декларації "звітна" або "звітна нова", або "уточнююча" у випадку подання після термінів визначених підпунктом 3 пункту 6 розділу I цієї Інструкції;

рік та номер календарного місяця (числове значення), в якому подається така декларація.

Під час подання розрахунку "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат" платнику єдиного внеску необхідно одночасно зазначити позначкою "х":

необхідний тип декларації "звітна" або "звітна нова" у разі необхідності повного скасування інформації, що попередньо була подана до контролюючого органу у формі "звітна" за аналогічний звітний період;

додаткову позначку "довідкова";

номер календарного місяця (числове значення), в якому подається така декларація.

Тип декларації "уточнююча" при поданні розрахунку "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат" не застосовується;

3) у рядку 7 - зазначається порядковий номер зазначеного розрахунку (числове значення від 2 до 9) поданого за один і той самий звітний період у разі повторної державної реєстрації припинення або повторного подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску протягом одного звітного періоду. В інших випадках зазначений реквізит не заповнюється;

4) у рядку 8 - зазначається для тип платника та період його перебування на обліку в контролюючому органі як платника єдиного внеску;

5) у рядку 9 у полі "після припинення" позначка "х" встановлюється у разі подання додатку ЄСВ1 за останній звітний період до дати державної реєстрації припинення або до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

У разі припинення або зняття з обліку в контролюючих органах платники єдиного внеску зобов'язані у терміни визначені Кодексом і цією Інструкцією подати додаток ЄСВ 1 з типом форми "після припинення" де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до:

до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

У разі необхідності впродовж року призначення пенсії або матеріального забезпечення, страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, позначкою "х" зазначається тип форми "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат". Розрахунок з такою позначкою повинен містити дані актуальні до дати формування заяви на призначення пенсії або дати настання страхового випадку за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Платники єдиного внеску, які подали впродовж звітного року розрахунок з типом форми "призначення пенсії" або "матеріального забезпечення, страхових виплат", зобов'язані в терміни визначені Кодексом і цією Інструкцією подати розрахунок за звітний (податковий) період;

6) усі графи таблиці розрахунку заповнюються в розрізі календарних місяців;

7) у графі 2 вказується необхідний код категорії застрахованої особи відповідно до переліку:

4 - члени фермерських господарств;

5 - ФО - підприємці, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб;

9 - особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

8) у графі 3 відображаються:

для ФО - підприємців, та для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, - фактична сума чистого доходу за відповідний місяць за себе, яка повинна відповідати сумам чистого доходу, згідно з пунктом 177.2 статті 177 розділу IV Кодексу, та згідно з пунктом 178.3 статті 178 177 розділу IV Кодексу відповідно;

для членів фермерських господарств - розподілений дохід (прибуток), отриманий від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році за відповідний місяць.

У разі відсутності у платника чистого доходу (прибутку) або частки розподіленого доходу у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду рядок прокреслюється;

9) у графі 4 відображається дохід, зазначений у графі 3, але в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.

При цьому сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок в розрізі місяців в цій колонці, визначається згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 Закону;

у графі 5 відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом;

10) у графі 6 - відображається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 4 таблиці, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця, зазначений у графі 5;

11) у разі припинення або зняття з обліку в контролюючих органах платники єдиного внеску зобов'язані у терміни визначені Кодексом і цією Інструкцією подати додаток ЄСВ 1 з типом форми "після припинення" де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до:

до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

12) ФО - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, відображають у додатку ЄСВ 1 за результатами звітного року період, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

6. У додатку ЄСВ 2 до декларації "Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті":

1) у рядку 2 - для ідентифікації особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначається:

для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями);

для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта;

2) у рядку 4 - зазначається позначкою "х":

необхідний тип декларації "звітна" або "звітна нова" у разі необхідності повного скасування інформації, що попередньо була подана до контролюючого органу у формі "звітна" за аналогічний звітний період;

додаткова позначка "довідкова" незалежно від типу декларації;

рік та номер календарного місяця (числове значення), в якому подається така декларація.

3) у рядку 6 зазначається номер договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - договір), а також обов'язково заповнюються поля:

дата укладання договору (дата з якої договір набирає чинності відповідно до);

дата закінчення дії договору;

дата розірвання договору - зазначається у разі дострокового розірвання договору безпосередньо застрахованою особою або контролюючим органом у випадках передбачених частиною восьмою статті 10 Закону, в іншому випадку зазначене поле не заповнюється;

попередній період, згідно з договором, за який сплачується єдиний внесок - зазначається попередній період, якщо особа здійснює одноразову сплату єдиного внеску із застосуванням коефіцієнту 2, у разі, коли особа страхується добровільно зазначене поле не заповнюється;

дата здійснення сплати - зазначається дата, коли особа здійснює одноразову сплату єдиного внеску та нею сплачено такий внесок однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору;

4) у рядку 7 - зазначається позначкою "х" тип форми "добровільна участь";

5) у рядку 8 - зазначається позначка "х" залежно від обраного виду страхування або у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, або у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, при цьому в іншому полі позначка не проставляється;

6) у рядку 9 - вноситься позначка "х", тільки у разі якщо особа здійснює одноразову сплату єдиного внеску. Якщо особа страхується добровільно, така позначка не проставляється;

7) у рядку 10 - зазначається загальна сума, яка була добровільно сплачена на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та з якої сплачено єдиний внесок і яка використовується для обчислення пенсії;

8) усі графи таблиці розрахунку заповнюються в розрізі календарних місяців.

Поля, що стосуються відомостей про суми добровільних внесків, передбачених договором є обов'язковими для заповнення;

9) у таблиці розрахунку в розрізі календарних місяців зазначаються:

у графі 2 - зазначається код ЗО відповідно до переліку:

16 - для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (особа, яка страхується добровільно);

65 - для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та які одноразово сплачують суму єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному (особа, яка здійснює одноразову сплату єдиного внеску);

у графі 3 - сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат;

у графі 4 - сума єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті, не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру страхового внеску.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску та не може бути більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;

7) у графі 5 зазначається кількість календарних днів відповідно до даних про дію договору у звітному році.

У разі якщо розрахунок подається за декілька років одночасно, подається одна декларація і окремо за кожен рік розрахунок.

7. У додатку ЄСВ 3 до декларації "Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки":

1) у рядку 2 для ідентифікації особи у Пенсійному фонді України зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються:

для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями);

для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта;

2) у рядку 4 - одночасно зазначається позначкою "х":

тип декларації "звітна" або "звітна нова" у разі необхідності повного скасування інформації, що попередньо була подана до контролюючого органу у формі "звітна" за аналогічний звітний період;

додаткову позначку "довідкова";

рік та номер календарного місяця (числове значення), в якому подається така декларація.

Звітний період за який подається декларація.

3) у рядку 6 - вносяться відомості щодо акта документальної перевірки дата та номер акта;

4) у рядку 7 - зазначається позначкою "х" тип форми "після документальної перевірки";

5) у таблиці розрахунку в розрізі календарних місяців зазначаються:

у графі 1 - зазначається місяць, за який особа доплачує суми або сторнує зайво сплачені суми єдиного внеску;

у графі 2 - зазначається необхідний код категорії застрахованої особи відповідно до переліку:

4 - члени фермерських господарств;

5 - ФО - підприємці, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб;

9 - особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

у графі 3 - зазначається сума, з якої було розраховано зобов'язання за єдиним внеском;

у графі 4 - відображається сума зобов'язань з єдиного внеску яка підлягає сплаті або поверненню.

У разі зменшення сум єдиного внеску у графах 3, 4 допускається відображення від'ємних сум.

Суми зазначені у графах 3, 4 відповідають сумам за результатами проведеної документальної перевірки, які визначені в акті документальної перевірки та узгоджені;

6) якщо розрахунок подається за декілька років одночасно, то подається одна декларація і окремо за кожен рік формується додаток ЄСВ3, у якому в розрізі місяців року, за який подається додаток ЄСВ3, зазначаються результати проведеної документальної перевірки.

8. У додатку КІК до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії" зазначаються данні платниками податку - резидентами України, що визнаються контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії.

Додаток КІК заповнюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії. Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті з прибутку контрольованої іноземної компанії, розраховуються відповідно до положень статті 392 розділу II Кодексу та підпунктів 170.13, 170.131 статті 170 розділу IV Кодексу.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям