Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (наказ Мінфіну від 04.07.2023 р. № 366)

Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (наказ Мінфіну від 04.07.2023 р. № 366)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2023

м. Київ

№ 366

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 липня 2023 р. за N 1226/40282

Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року N 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2021 року за N 264/35886, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Управлінню фіскальних ризиків Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

 

  

9

Відмітка платника, на якого поширюється стаття 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

 

Державне унітарне підприємство, що є суб'єктом природних монополій, та об'єднання таких підприємств

 

Державне комерційне підприємство або казенне підприємство, яке відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належить до наукових установ, науково-технологічний комплекс, заснований на державній власності

 

Державний концерн "Укроборонпром", державне унітарне підприємство, у тому числі казенне підприємство, що є учасником Державного концерну "Укроборонпром", підприємство, утворене в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або виділу у значенні статті 1 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"

 

Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств

 

Інші

 

Платник, що подає Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації

 

Платник, що подає Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку у зв'язку з коригуванням або уточненням показників, пов'язаним зі зміною нормативу відрахування

10

Відмітка платника, на якого поширюється стаття 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

 

Господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави

 

Господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (у тому числі дочірніх підприємств)

 

Господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належить господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (у тому числі дочірніх підприємств)

 

Державна холдингова компанія

 

Акціонерне товариство, утворене шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром" у значенні статті 1 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"

 

Інші

 

Платник, що подає Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації

 

Платник, що подає Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку у зв'язку з коригуванням або уточненням показників, пов'язаним зі зміною нормативу відрахування

11

Інформація щодо рішення про спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів на державну частку

дата прийняття

 

N

 

розмір відрахування у відсотках

 

рішення не прийняте

 

12

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-----------------------------------------------------------------------
(повне найменування суб'єкта управління об'єктом(ами) державної власності)

Податковий номер2

 

грн

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Обсяг чистого прибутку (доходу)

01

 

Кошти, що спрямовуються на виконання інвестиційних та стратегічних планів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів, що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів4

02

 

Сума прибутку доходу (рядок 03.1 + рядок 03.2 + рядок 03.3) (+/-), яка виникла:

03

 

у результаті виконання законів України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

03.1

 

у результаті отримання Державним концерном "Укроборонпром" / акціонерним товариством, утвореним шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром", внесків та дивідендів за умови використання зазначених коштів для поповнення статутних капіталів учасників Державного концерну "Укроборонпром", державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, з метою забезпечення їх фінансового оздоровлення, погашення заборгованості, розвитку та модернізації виробництва, фінансування науково-технічних розробок, забезпечення здійснення інноваційної діяльності або створення умов для проведення заходів з їх перетворення в господарські товариства, або спрямування зазначених коштів до фондів інвестиційного, інноваційного розвитку відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"

03.2

 

у зв'язку з отриманням об'єктів права власності російської федерації та її резидентів відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" (рядок 03.3.1 - рядок 03.3.2 + рядок 03.3.3) (+/-), у тому числі:

03.3

 

сума доходів, що виникли у звітному періоді у зв'язку з отриманням об'єктів права власності російської федерації та її резидентів

03.3.1

 

сума витрат, що виникли у звітному періоді у зв'язку з отриманням об'єктів права власності російської федерації та її резидентів

03.3.2

 

сума боргу, право вимоги за яким примусово вилучено як об'єкт права власності російської федерації та її резидентів і який вважається погашеним з дня набрання чинності законом про затвердження Указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове вилучення відповідних об'єктів права власності російської федерації та її резидентів

03.3.3

 

Фактично отримані кошторисні доходи5

04

 

Фактично здійснені кошторисні видатки5

05

 

Чистий прибуток (дохід) за звітний (податковий) період, з якого здійснюються відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) або позитивне значення (рядок 04 - рядок 05)5)

06

 

Загальний розмір статутного капіталу

07

 

Розмір державної частки (акцій) у статутному капіталі

08

 

Доля державної частки у статутному капіталі рядок 08 / рядок 07 (коефіцієнт)

09

 

Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (%)

10

 

Частина чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку, що відраховуються до бюджету за звітний (податковий) період (рядок 06 х рядок 096 х рядок 10/100)

11

 

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за попередній звітний (податковий) період поточного року)7 (+/-)

12

 

Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що нараховується(ються) до сплати (рядок 11 - рядок 12)8 (+/-)

13

 

Коригування, пов'язані зі зміною нормативу відрахування9

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень, визначена за зміненим у звітному періоді нормативом (рядок 06 х рядок 096 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за попередній звітний (податковий) період поточного року х рядок 10/100)7

14

 

Частина чистого прибутку (доходу), що нараховується до сплати за зміненим нормативом (рядок 11 - рядок 14)7 (+/-)

15

 

Дивіденди на державну частку, що нараховуються до сплати за зміненим нормативом (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється у зв'язку зі зміною нормативу відрахування)) (+/-)

16

 

Виправлення помилки(ок)10

Збільшення (зменшення) частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку, що нараховується(ються) до сплати звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) або рядок 17 таблиці 3 додатка ВП до рядків 17 - 20, 22 - 22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) (+/-)

17

 

Збільшення (зменшення) частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку, що нараховується(ються) до сплати, пов'язане зі зміною нормативу відрахування звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) / позитивне (від'ємне) значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється)) або рядок 18 таблиці 3 додатка ВП до рядків 17 - 20, 22 - 22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) (+/-)

18

 

Сума штрафу (5 %) у разі відображення недоплати у складі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження нарахованих до сплати частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (рядок 19 таблиці 3 додатка ВП до рядків 17 - 20, 22 - 22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку)

19

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 20 таблиці 3 додатка ВП до рядків 17 - 20, 22 - 22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку7

20

 

Сума штрафу (3 %) у разі відображення недоплати в уточнюючому Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку ((рядок 17 + рядок 18) х 3 %)

21

 

Інформація щодо використання вивільнених коштів11

Сума чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку, не сплачена до бюджету (сума вивільнених коштів) за звітний (податковий) період, або рядок 21 таблиці 4 додатка ВП до рядків 17 - 20, 22 - 22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку:

22

 

у тому числі сума, використана за цільовим призначенням у звітному (податковому) періоді, або рядок 21.1 таблиці 4 додатка ВП до рядків 17 - 20, 22 - 22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

22.1

 

Інформація щодо напрямів використання вивільнених коштів11

грн

N п/п

Напрями використання

Сума

 

 

 

Інформація щодо законодавчих підстав для застосування зниженого нормативу відрахування (звільнення від сплати, зменшення бази відрахування тощо)

Назва закону або постанови Кабінету Міністрів України

Дата прийняття

Номер

 

 

 

Наявність додатків12

ВП

 

 

Наявність поданих до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку додатків - форм фінансової звітності13

Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)

Звіт про фінан-
сові резуль-
тати (Звіт про сукуп-
ний дохід)

Звіт про рух грошо-
вих коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінан-
сової звітності

Фінансова звітність малого підприємства

Фінансова звітність мікропідприємства

П(С)БО

МСФЗ

Баланс

Звіт про фінан-
сові резуль-
тати

Баланс

Звіт про фінан-
сові резуль-
тати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність доповнення14

Доповнення до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 

Додаток: на ___ арк. в прим.

Інформація, наведена в Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та додатках до нього, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстраційний номер облікової картки
платника податків
або серія
(за наявності) та номер паспорта
15

 
 
 
______________
(підпис)

 
 
 
__________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстраційний номер облікової картки
платника податків
або серія
(за наявності) та номер паспорта
15

 
 
_______________
(підпис)

 
 
___________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

____________
1 Для господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, базовим звітним періодом є календарний рік.

2 Зазначається код ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами.

3 Під податковою адресою розуміється місцезнаходження юридичної особи, відомості про яку містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

4 Рядок 02 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку заповнюється господарськими товариствами енергетичної галузі, єдиним акціонером яких є держава, а також господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

5 Рядки 04, 05 та формула: позитивне значення (рядок 04 - рядок 05), у рядку 06 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6 Застосовується господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків.

7 Заповнюється державними унітарними підприємствами та об'єднаннями таких підприємств, визначеними статтею 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

8 Рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку не заповнюється у разі заповнення рядка 15.

9 Заповнюється у разі зміни законом або Кабінетом Міністрів України нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) у звітному (податковому) періоді, починаючи з якого застосовується змінений норматив, який зазначається у рядку 10 такого звітного податкового періоду.

У разі зміни нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку після встановленого пунктом 49.18 статті 49 глави 2 розділу II Податкового кодексу України строку подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку коригування здійснюється шляхом уточнення показників (без застосування штрафів, визначених статтею 50 Податкового кодексу України).

Платник, що здійснює коригування або уточнення показників, пов'язане зі зміною нормативу відрахування, додатково заповнює відповідну відмітку у полі 9 або 10 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.

10 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.

11 Заповнюється, якщо законом або постановою Кабінету Міністрів України передбачено цільове використання чистого прибутку (доходу) від діяльності платника / вивільнених коштів.

12 Проставляється позначка "+".

13 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України разом з Розрахунком частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку. Фінансова звітність, що складається платниками, є додатком до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та його невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".

14 Заповнюється у разі подання разом з Розрахунком частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку доповнення.

15 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу.

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
"___" ____________ 20__ року

__________________________________________________________________________________
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку
(доходу), дивідендів на державну частку (підпис, прізвище, власне ім'я))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу),
дивідендів на державну частку (потрібно позначити)

 

Порушень (помилок) не виявлено

 

Складено акт (висновок) від "___" ________ 20__ року N ___

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________
(посадова особа контролюючого органу, до якого подається Розрахунок
частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку
(підпис, прізвище, власне ім'я))

 

Начальник Управління
фіскальних ризиків

Андрій САВЕНКО

 

  

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)2

грн

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Обсяг чистого прибутку (доходу)

01

 

Кошти, що спрямовуються на виконання інвестиційних та стратегічних планів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів, що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів3

02

 

Сума прибутку (доходу) (рядок 03.1 + рядок 03.2 + рядок 03.3) (+/-), яка виникла:

03

 

у результаті виконання законів України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

03.1

 

у результаті отримання Державним концерном "Укроборонпром" / акціонерним товариством, утвореним шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром", внесків та дивідендів, за умови використання зазначених коштів для поповнення статутних капіталів учасників Державного концерну "Укроборонпром", державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі з метою забезпечення їх фінансового оздоровлення, погашення заборгованості, розвитку та модернізації виробництва, фінансування науково-технічних розробок, забезпечення здійснення інноваційної діяльності або створення умов для проведення заходів з їх перетворення в господарські товариства, або спрямування зазначених коштів до фондів інвестиційного, інноваційного розвитку відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"

03.2

 

у зв'язку з отриманням об'єктів права власності російської федерації та її резидентів відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" (рядок 03.3.1 - рядок 03.3.2 + рядок 03.3.3) (+/-), у тому числі:

03.3

 

сума доходів, що виникли у звітному періоді у зв'язку з отриманням об'єктів права власності російської федерації та її резидентів

03.3.1

 

сума витрат, що виникли у звітному періоді у зв'язку з отриманням об'єктів права власності російської федерації та її резидентів

03.3.2

 

сума боргу, право вимоги за яким примусово вилучено як об'єкт права власності російської федерації та її резидентів і який вважається погашеним з дня набрання чинності законом про затвердження Указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове вилучення відповідних об'єктів права власності російської федерації та її резидентів

03.3.3

 

Фактично отримані кошторисні доходи4

04

 

Фактично здійснені кошторисні видатки4

05

 

Чистий прибуток (дохід) за звітний (податковий) період, з якого здійснюються відрахування частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) або позитивне значення (рядок 04 - рядок 05)4)

06

 

Загальний розмір статутного капіталу

07

 

Розмір державної частки (акцій) у статутному капіталі (абзац шостий пункту 5 статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності")

08

 

Доля державної частки у статутному капіталі (рядок 08 / рядок 07 (коефіцієнт))

09

 

Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (%)

10

 

Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що відраховуються до бюджету за звітний (податковий) період (рядок 06 х рядок 095 х рядок 10/100)

11

 

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за попередній звітний (податковий) період поточного року)6 (+/-)

12

 

Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що нараховується(ються) до сплати (рядок 11 - рядок 12)7 (+/-)

13

 

Таблиця 2. Коригування, пов'язані зі зміною нормативу відрахування8

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень, визначена за зміненим у звітному періоді нормативом (рядок 06 х рядок 095 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за попередній звітний (податковий) період поточного року х рядок 10/100)6

14

 

Частина чистого прибутку (доходу), що нараховується до сплати за зміненим нормативом (рядок 11 - рядок 14)6 (+/-)

15

 

Дивіденди на державну частку, що нараховуються до сплати за зміненим нормативом (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється у зв'язку зі зміною нормативу відрахування)) (+/-)

16

 

Таблиця 3. Результати виправлення помилки(ок)9

Збільшення (зменшення) частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку, що нараховується(ються) до сплати звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення суми (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 17 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (звітного / звітного нового)) (+/-)

17

 

Збільшення (зменшення) частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку, що нараховується(ються) до сплати, пов'язане зі зміною нормативу відрахування звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) / позитивне (від'ємне) значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (звітного / звітного нового)) (+/-)

18

 

Сума штрафу (5 %) у разі відображення недоплати у складі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження нарахованих до сплати частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (переноситься до рядка 19 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (звітного / звітного нового)) ((рядок 17 + рядок 18) х 5 %)

19

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 20 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (звітного / звітного нового))6

20

 

Таблиця 4. Інформація щодо використання вивільнених коштів10

Сума чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку, не сплачена до бюджету (сума вивільнених коштів) за звітний (податковий) період, що уточнюється (переноситься до рядка 22 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (звітного / звітного нового)):

21

 

у тому числі сума, використана за цільовим призначенням у звітному (податковому) періоді, що уточнюється (переноситься до рядка 22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (звітного / звітного нового))

21.1

 

Таблиця 5. Інформація щодо напрямів використання вивільнених коштів10

N п/п

Напрями використання

Сума (грн)

 

 

 

Таблиця 6. Інформація щодо законодавчих підстав для застосування зниженого нормативу відрахування (звільнення від сплати, зменшення бази відрахування тощо)

Назва закону або постанови Кабінету Міністрів України

Дата прийняття

Номер

 

 

 

Таблиця 7. Наявність поданих до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку додатків - форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється11

П(С)БО

МСФЗ

Баланс
(Звіт про фінан-
совий стан)

Звіт про фінан-
сові резуль-
тати
(Звіт про сукуп-
ний дохід)

Звіт про рух грошо-
вих коштів

Звіт про влас-
ний капі-
тал

При-
мітки до річної фінан-
сової звіт-
ності

Фінансова звітність малого підприємства

Фінансова звітність мікропідприємства

Баланс

Звіт про фінан-
сові резуль-
тати

Баланс

Звіт про фінан-
сові резуль-
тати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Для господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, базовим звітним періодом є календарний рік.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок або виправлень, пов'язаних зі зміною базового нормативу відрахування, шляхом уточнення показників Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

3 Рядок 02 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку заповнюється господарськими товариствами енергетичної галузі, єдиним акціонером яких є держава, а також господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

4 Рядки 04, 05 та формула: позитивне значення (рядок 04 - рядок 05) у рядку 06 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

5 Застосовується господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків.

6 Заповнюється державними унітарними підприємствами та об'єднаннями таких підприємств, визначеними статтею 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

7 Рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку не заповнюється у разі заповнення рядка 15.

8 Заповнюється у разі зміни законом або Кабінетом Міністрів України нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку у звітному (податковому) періоді, починаючи з якого застосовується змінений норматив, який зазначається у рядку 10 такого звітного (податкового) періоду.

У разі зміни нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку після встановленого пунктом 49.18 статті 49 глави 2 розділу II Податкового кодексу України строку подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку коригування здійснюється шляхом уточнення показників (без застосування штрафів, визначених статтею 50 Податкового кодексу України).

Платник, що здійснює коригування або уточнення показників, пов'язане зі зміною нормативу відрахування, додатково заповнює відповідну відмітку у полі 9 або 10 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.

9 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.

10 Заповнюється, якщо законом або постановою Кабінету Міністрів України передбачено цільове використання чистого прибутку (доходу) від діяльності платника / вивільнених коштів.

11 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України разом з Розрахунком частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку. Фінансова звітність, що складається платниками, є додатком до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та його невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстраційний номер облікової картки
платника податків
або серія
(за наявності) та номер паспорта

 
 
 
______________
(підпис)

 
 
 
__________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстраційний номер облікової картки
платника податків
або серія
(за наявності) та номер паспорта

 
 
_______________
(підпис)

 
 
___________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Начальник Управління
фіскальних ризиків

Андрій САВЕНКО

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям