Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721 (наказ Мінфіну від 13.12.2023 р. № 698)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721 (наказ Мінфіну від 13.12.2023 р. № 698)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2023

м. Київ

№ 698

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2023 р. за N 2276/41332

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 се698рпня 2015 року N 721

Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, Закону України від 12 січня 2023 року N 2888-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг", Закону України від 30 червня 2023 року N 3219-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за N 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року N 292), такі зміни:

заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів, що додається.".

2. Затвердити Зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за N 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року N 292), що додаються.

3. Установити, що на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за N 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року N 292), застосовується з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 69.17, 69.32 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків, визначених пунктом 69.1 статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, до контролюючих органів зобов'язані подати:

у строк, визначений підпунктом 69.17 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, - повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців, відкритих/закритих до 01 серпня 2023 року, крім повідомлень небанківських надавачів платіжних послуг/емітентів електронних грошей про відкриття рахунків / електронних гаманців, не закритих на 01 квітня 2023 року, які небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей зобов'язані надіслати відповідно до абзацу другого підпункту 69.32 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України протягом одного місяця з дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України;

у день відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців - повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців, відкритих/закритих з 01 серпня 2023 року.

4. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Олександр ПОТІЙ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Національного
банку України

А. ПИШНИЙ

Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

Руслан МАГОМЕДОВ

В. о. директора-розпорядника
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

Андрій ОЛЕНЧИК

 

Зміни
до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за N 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року N 292)

1. Заголовок цього Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів".

2. У розділі I:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "рахунків", "банками, іншими фінансовими установами (далі - фінансові установи)" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей" відповідно;

в абзаці другому слова "електронному вигляді" замінити словами "електронній формі";

2) у пункті 2:

слова "банки та інші фінансові установи" в усіх відмінках замінити словами "банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей" у відповідних відмінках;

слова "закриття рахунків", "відкриття/закриття рахунків", "у взятті рахунків" замінити словами "закриття рахунків / електронних гаманців", "відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців", "у взятті рахунків / електронних гаманців" відповідно;

3) у пункті 4:

слова "Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки / електронні гаманці, передбачені законодавством України";

слово "банком" замінити словами "банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей";

4) у пункті 5 слова "Банки та інші фінансові установи", "рахунку" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей", "рахунку / електронного гаманця" відповідно;

5) у пункті 6:

в абзаці другому слова "рахунків", "особа фінансової установи, якій керівником фінансової установи" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "особа банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, якій відповідним керівником" відповідно;

в абзацах третьому, четвертому, шостому слова "фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках;

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "Для цілей цього Порядку терміни "робочий день", "робочий (операційний день)" - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством;";

в абзаці четвертому слово "одній" замінити словом "одному";

в абзацах восьмому, дев'ятому слова "рахунків", "банках та інших фінансових установах" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" відповідно;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"рахунок / електронний гаманець за стандартом IBAN - рахунок / електронний гаманець, номер якого сформовано відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 454 (далі - стандарт IBAN), та нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють запровадження номера банківського рахунку / платіжного рахунку / електронного гаманця в Україні;";

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати абзацами одинадцятим - чотирнадцятим відповідно;

в абзацах одинадцятому, дванадцятому слова "рахунків", "фінансовій установі" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітента електронних грошей" відповідно;

доповнити після абзацу дванадцятого абзацом тринадцятим такого змісту:

"Термін "емітент електронних грошей" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про платіжні послуги".".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим відповідно;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Терміни "нерезиденти", "самозайнята особа" вживаються у значеннях, визначених Кодексом.".

3. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 1 слова "Національний банк України, банки та інші фінансові установи у день відкриття/закриття рахунку" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей у день відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця";

2) у пунктах 2 - 7 слово "рахунок" в усіх відмінках і числах замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах;

3) в абзаці першому пункту 4 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "За наявності технічної можливості цілодобового режиму роботи інформаційно-комунікаційної системи ДПС без зупинення її роботи у вихідні дні Повідомлення-відповідь надсилається у цілодобовому режимі, але не пізніше строку, встановленого цим пунктом.".

У зв'язку з цим речення друге вважати реченням третім;

4) у пунктах 4 - 6 слова "фінансова установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках і числах;

5) у пункті 7 слова "Фінансові установи", "банки та інші фінансові установи" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей", "банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей" відповідно;

6) у пункті 8:

в абзаці першому слова "рахунки в банках України" замінити словами "рахунки / електронні гаманці в банках України (крім кореспондентських рахунків, що відкриваються банкам-нерезидентам), в інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";

в абзаці третьому слова "Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки / електронні гаманці";

абзац четвертий виключити;

7) у пункті 9:

в абзаці першому слова "рахунки у банках та інших фінансових установах" замінити словами "рахунки / електронні гаманці у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";

в абзаці другому слова "фінансової установи", "рахунок", "Інформаційні повідомлення про припинення (зняття з обліку) платників податків до банків, які виключено з Державного реєстру банків, не надсилаються" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей", "рахунок / електронний гаманець", "Інформаційні повідомлення про припинення (зняття з обліку) платників податків до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей, які виключено з Державного реєстру банків / Державного реєстру фінансових установ / Реєстру платіжної інфраструктури, не надсилаються" відповідно;

8) у пункті 11:

слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";

слова та цифри "серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті громадянина України зразка 1994 року про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) / номер паспорта (для фізичної особи, у якої в паспорті у формі пластикової картки типу ID-1 проставлено слово "відмова")" замінити словами "серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)".

4. У розділі III:

1) у заголовку слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";

2) у пункті 1:

в абзаці першому, підпунктах 4, 6 слова "рахунок" у всіх відмінках і числах замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах;

у підпунктах 3, 7 слова "такого рахунку" замінити словами "такого рахунку / електронного гаманця";

у підпункті 4 слова "фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках;

3) у пункті 2 слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";

5. У розділі IV:

1) в абзаці шостому пункту 1 слово "одній" замінити словом "одному";

2) у пункті 7 слово "цій" виключити.

6. У розділі V:

1) в абзаці третьому пункту 1 слово "банках" замінити словами "банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";

2) в абзаці першому пункту 2 слова "кваліфіковані сертифікати" замінити словами "кваліфіковані електронні підписи";

3) в абзаці першому пункту 3 слова "файла F, P, K" замінити словами "файлу F, P, K, H";

4) в абзаці першому пункту 4 слово "якій" замінити словом "яких";

5) в абзаці першому пункту 8 слова "файла R, D" замінити словами "файлу R, D, M".

7. У розділах IV - VI:

слова "фінансова установа", "банк чи інша фінансова установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках і числах;

слово "рахунок" в усіх відмінках і числах замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах;

слова "журнал реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах" в усіх відмінках замінити словами "журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" у відповідних відмінках.

8. У додатках до цього Порядку:

1) у додатку 1:

заголовок цього додатку викласти в такій редакції:

"Форма та зміст
електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";

у розділі I:

у пункті 1:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) файл F формується банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем. платіжних послуг, які ведуть рахунки клієнтів/користувачів;";

у рядках 2, 6, 8 - 10 таблиці 1 підпункту 3 слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";

у підпункті 4:

в абзаці першому:

слова "в реквізиті "Код ID НБУ" у файлах F та R зазначається єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ)" замінити словами "в реквізиті "Єдиний ідентифікатор Національного банку України" у файлах F, R, H, M зазначається єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ)";

слово "банку" замінити словами "банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей";

в абзаці четвертому слова "зазначається реєстраційний номер фінансової установи, згідно з яким її внесено" замінити словами "зазначається реєстраційний номер, згідно з яким небанківську фінансову установу внесено";

у підпункті 5:

в абзаці першому слова "файлів F, P та K" замінити словами "файлів F, P, K, H";

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

""1" - у разі відкриття банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей рахунку (кореспондентського рахунку) у національній та іноземних валютах, у цінних паперах / електронного гаманця на підставі документів, поданих клієнтом/користувачем;

"3" - у разі закриття рахунку (кореспондентського рахунку) у національній та іноземних валютах, у цінних паперах / електронного гаманця на підставі заяви клієнта/користувача та інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей і клієнтом/користувачем";

в абзацах четвертому, п'ятому слова "єдиний ідентифікатор Національного банку України" замінити словами "код ID НБУ", слова "валюта рахунку" виключити;

у підпункті 6:

слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";

слова та цифри "відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 454 (далі - стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами)" замінити словами "з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють запровадження номера банківського рахунку / платіжного рахунку / електронного гаманця в Україні";

у підпункті 8 слова "клієнта", "файлів F, P, R, D", "банком" замінити словами "клієнта/користувача", "файлів F, P, H, R, D, M", "банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей" відповідно;

у пункті 4:

у підпункті 2:

слова "від фінансової установи", "до фінансових установ" замінити словами "від банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг", "до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг" відповідно;

у рядках 2, 4, 6, 8 таблиці 4 підпункту 3 слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) перелік кодів причини відмови у взятті на облік рахунку / електронного гаманця, які зазначаються в реквізиті "Код причини відмови у взятті на облік рахунку" файлів R, D або "Код причини відмови у взятті на облік електронного гаманця" файлу M наведено в додатку 7 до цього Порядку.";

у пункті 6:

у підпункті 2 слова "до фінансової установи, в якій відкрито рахунок" замінити словами "до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, в якому відкрито рахунок / електронний гаманець";

у підпункті 3:

у таблиці 6:

у рядках 1, 2 слова "фінансової установи, в якій відкрито рахунок / кореспондентський рахунок" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунок / електронний гаманець";

у рядках 6, 8, 9, 15 слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";

у рядках 13, 19 слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";

рядок 14 викласти в такій редакції:

"

14

Електронний гаманець (IBAN)

H_ACCOUNT

";

рядок 17 виключити.

У зв'язку з цим рядки 18, 19 вважати рядками 17, 18 відповідно;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) із реквізитів "Рахунок клієнта/користувача (IBAN)", "Рахунок клієнта (у цінних паперах)", "Кореспондентський рахунок (IBAN)" файла U вибирається один реквізит відповідно до типу рахунку, щодо якого надається інформація;";

доповнити після пункту 6 пунктами 7, 8 такого змісту:

"7. Електронне повідомлення про відкриття/закриття електронних гаманців:

1) функціональний підтип файлу повідомлень - H;

2) файл H формується емітентом електронних грошей;

3) файл H містить повідомлення, структуру якого наведено в таблиці 7;

Таблиця 7

Структура повідомлення про відкриття/закриття електронних гаманців платника податків

N
з/п

Реквізит

Назва

1

Єдиний ідентифікатор Національного банку України

BANK_ID

2

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) користувача згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 3

NUM

3

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)

RST_TYPE

4

Тип операції: 1 - відкрито електронний гаманець, 3 - закрито електронний гаманець

OPER_TYPE

5

Дата операції

OPER_DATE

6

Електронний гаманець (IBAN)

H_ACCOUNT

7

Валюта електронного гаманця (гривня)

H_CURRENCY

8

Резидентність користувача: 1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

9

Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) користувача

CLIENT_NAME

10

Податкова адреса користувача

CLIENT_ADDR

4) у реквізиті "Електронний гаманець (IBAN)" файлів H, M та U зазначається номер електронного гаманця за стандартом IBAN, сформований з урахуванням вимог нормативно-правового акта Національного банку України, який регулює запровадження номера платіжного рахунку користувача/електронного гаманця в Україні;

5) реквізит "Валюта електронного гаманця (гривня)" файлів H та M зазначається у гривні з урахуванням вимог частини першої статті 59 Закону України "Про платіжні послуги".

8. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі електронних гаманців (Файл-відповідь):

1) функціональний підтип Файлу-відповіді - M;

2) файл M формується ДПС як результат обробки повідомлень в електронній формі про відкриття електронних гаманців, отриманих від емітента електронних грошей файлом H. Файли M надсилаються до емітентів електронних грошей з інформацією щодо взяття на облік електронних гаманців платників податків у контролюючих органах;

3) файл M містить повідомлення-відповіді, структуру яких наведено в таблиці 8:

Таблиця 8

Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік у контролюючому органі електронних гаманців платників податків, яке подається у Файлі-відповіді - M

N
з/п

Реквізит

Назва

1

Єдиний ідентифікатор Національного банку України

BANK_ID

2

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) користувача згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 3

NUM

3

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)

RST_TYPE

4

Скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) користувача згідно з повідомленням

CLIENT_NAME

5

Дата операції

OPER_DATE

6

Електронний гаманець (IBAN)

H_ACCOUNT

7

Валюта електронного гаманця (гривня)

CURRENCY

8

Резидентність користувача: 1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

9

Дата отримання контролюючим органом повідомлення

RECEIVE_DATE

10

Дата взяття електронного гаманця на облік у контролюючому органі

STS_DATE

11

Код причини відмови у взятті на облік електронного гаманця

REASON

12

Ідентифікатор запису

REC_ID

13

Найменування Файлу повідомлень - H, у якому було надано інформацію про електронний гаманець

PROC_FILE_NAME

14

Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень - H

REC_NUM

4) реквізит "Ідентифікатор запису" відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей за формою N П3, наведеною в додатку 9 до цього Порядку.".

У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 9;

у підпунктах 1 - 3 пункту 9 слова "фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках;

у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці третьому слова "рахунків", "фінансовими установами" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей" відповідно;

в абзацах шостому, сьомому, восьмому слова "фінансової установи" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей";

в абзаці четвертому пункту 2 слова "фінансової установи" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей";

2) додатки 2, 6 викласти у нових редакціях, що додаються;

3) у додатку 4 слова "Код фінансової установи*", "Відповідальна особа фінансової установи" замінити словами "Код ID НБУ*", "Відповідальна особа" відповідно;

4) у додатку 5:

слова:

"До фінансової установи _______________________________________________________________
                                                                                     (найменування фінансової установи, код фінансової установи)"

замінити словами:

"До банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей
_____________________________________________________________________________________
                                 (найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних
                          послуг/емітента електронних грошей, код банку, іншої фінансової установи, небанківського
                                                           надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей)
";

у заголовку цього додатка слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";

слова:

"Контролюючий орган ____________ повідомляє, що в узятті на облік рахунку N ________________, відкритого/зміненого за стандартом IBAN* ________________________________________________
                                                                                                           (дата відкриття / дата зміни рахунку за стандартом IBAN*)
у фінансовій установі ___________________________________________________________________
                                                                           (найменування фінансової установи, код фінансової установи)"

замінити словами:

"Контролюючий орган ___________ повідомляє, що в узятті на облік рахунку / електронного гаманця N _____________________, відкритого за стандартом IBAN* _________________________________
                                                                                                                                                                           (дата відкриття)
у банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей
_____________________________________________________________________________________
                                   (найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних
                           послуг / емітента електронних грошей, код банку, іншої фінансової установи, небанківського
                                                             надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей)
";

Примітку* викласти в такій редакції:

"____________
* Номер рахунку, сформований з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють запровадження номера банківського рахунку / платіжного рахунку / електронного гаманця в Україні.";

Корінець повідомлення N 0000000 контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку платника податків викласти в такій редакції:

"Корінець повідомлення N 0000000 контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку / електронного гаманця платника податків

(залишається в контролюючому органі)

Контролюючий орган ___________ повідомляє, що в узятті на облік рахунку / електронного гаманця N _________________, відкритого за стандартом IBAN* _____________________________________
                                                                                                              (дата відкриття)
у банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей
_____________________________________________________________________________________
                                     (найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних
                                  послуг/емітента електронних грошей, код банку, іншої фінансової установи, небанківського
                                                                надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей)
";

у цінних паперах / у валюті ____________________________________________ платником податків
              (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                   (найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), податковий номер / серія (за
                                      наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої
                              релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
облікової картки
                                 платника податків
та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має
                                                                                                       відмітку в паспорті)

інформація про який надійшла в повідомленні від "___" ____________ 20__ року, відмовлено у зв'язку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (причина відмови)

Відповідальна особа контролюючого органу

_____________
           (підпис)

________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

__________________
(телефон)";

5) у додатку 7:

у заголовку цього додатка, рядках 4, 6 слово "рахунок" у всіх відмінках і числах замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах;

у рядку 0 слово "Рахунок" замінити словами "Рахунок / електронний гаманець";

у рядку 3 слова "про відкриття такого рахунку" замінити словами "про відкриття такого рахунку / електронного гаманця";

у рядку 4 слова "Файл-відповідь R/D" замінити словами "Файл-відповідь R/D/M";

у рядку 7 слова "такого рахунку" замінити словами "такого рахунку / електронного гаманця";

6) у додатку 8:

у рядках 2109, 2130 слова "фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках;

у рядках 2121, 2122, 2124, 2136, 2138 слово "рахунок" у всіх відмінках замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках;

у рядках 2124, 2125, 2126 слова "F або P" замінити словами "F, P або H";

у рядку 2126 слова "Фінансова установа" замінити словами "Банк, інша фінансова установа, небанківський надавай платіжних послуг / емітент електронних грошей";

у рядках 2131, 2136, 2139, 2140, 2161 слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";

у рядку 2162 слова "Рахунок клієнта", "у попередній фінансовій установі" замінити словами "Рахунок / електронний гаманець клієнта/користувача", "у попередньому банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей" відповідно;

рядок 2165 викласти в такій редакції:

"2165 Помилка в типі операції: заповнено поля "Рахунок / електронний гаманець клієнта/користувача (у попередньому банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей)" та/або "Дата відкриття рахунку / електронного гаманця (у попередньому банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей) (за наявності)", та/або "Єдиний ідентифікатор Національного банку України фінансової установи, в якій було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Код небанківської фінансової установи, в якій було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", але тип операції не "8";

7) у додатку 9:

у заголовку цього додатка слова "рахунків у фінансових установах" замінити словами "рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";

у графі 5 слова "фінансової установи" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей";

у графах 11, 14, 15 слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";

8) у додатку 10 слова "щодо рахунків" замінити словами "щодо рахунків / електронних гаманців";

9) у додатку 11:

у пункті 2 слова "рахунки", "фінансових установах" замінити словами "рахунки/електронні гаманці", "банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей відповідно;

у графах "Номер рахунку", "Статус рахунку (відкритий/закритий)" слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";

10) у тексті додатків:

слова та цифри "фізичної особи, яка має відмітку в паспорті громадянина України зразка 1994 року про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, номер паспорта - для фізичної особи, у якої в паспорті у формі пластикової картки типу ID-1 проставлено слово "відмова"" замінити словами "фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті" у відповідних відмінках;

слова "для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)" у всіх відмінках замінити словами "для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті" у відповідних відмінках;

слова "Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів" у всіх відмінках замінити словами "Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів" у відповідних відмінках;

слова "журнал реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах" у всіх відмінках замінити словами "журнал реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" у відповідних відмінках.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

"___" ____________ 20__ року

До контролюючого органу
_______________________________________
                                           (район, місто)

Форма N П1

Повідомлення
про відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця платника податків у національній та іноземній валютах

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта* клієнта/користувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстр, якому належить податковий номер _________________________________________________
                                                                                                                   (1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий
                                                                                                   контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта*)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи) клієнта/користувача
_____________________________________________________________________________________

Податкова адреса клієнта/користувача ____________________________________________________

Резидентність клієнта/користувача: резидент/нерезидент
                                                     (непотрібне закреслити)

Код банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей ___________________________________________________________________
                                                          Єдиний ідентифікатор Національного банку України, а у разі його відсутності - код
                                                     небанківської фінансової установи, відповідно до Державного реєстру фінансових установ

Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи _________________________________________

Найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей ____________________________________________________________

Рахунок / електронний гаманець клієнта/користувача N ______________________________________

Валюта рахунку / електронного гаманця ___________________________________________________

Тип операції** __________________________________ Дата операції "___" ____________ 20__ року

Відповідальна особа банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Повідомлення отримано "___" ____________ 20__ року

Рахунок / електронний гаманець узято на облік "___" ____________ 20__ року

Відповідальна особа контролюючого органу ________________ ______________________________
                                                                                                                     (підпис)                               (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

____________
* Для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті).

** Тип операції: 1 - відкрито рахунок / електронний гаманець, 3 - закрито рахунок / електронний гаманець, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта).

Корінець повідомлення
про відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця платника податків у національній та іноземній валютах

(надається банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей у разі відкриття рахунку / електронного гаманця)

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) клієнта/користувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролюючий орган __________________________________________________________________
                                                                                                                              (район, місто)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи) клієнта/користувача
_____________________________________________________________________________________

Код банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей ___________________________________________________________________
                                                            Єдиний ідентифікатор Національного банку України, а у разі його відсутності - код
                                                      небанківської фінансової установи, відповідно до Державного реєстру фінансових установ

Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи _________________________________________

Найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей ____________________________________________________________

Відкрито рахунок / електронний гаманець N _______________________________________________

Валюта рахунку / електронного гаманця ___________________________________________________

Дата операції "___" ____________ 20__ року

Повідомлення від "___" ____________ 20__ року отримано "___" ____________ 20__ року.

Рахунок / електронний гаманець узято на облік "___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа контролюючого органу

___________________
(підпис)

____________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

____________________
(телефон)

Дозволяю розпочати операції на рахунку / електронному гаманці.

Відповідальна особа банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей _________________       _____________________________________
                                                                                  (підпис)                                                        (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

"___" ____________ 20__ року

Форма N П8

До банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей ___________________________________________________________________
                                                                               (найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського
                                                           надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, код фінансової установи*)

Податкова адреса ______________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ N 0000000
про припинення (зняття з обліку) платника податків

Контролюючий орган __________________________________________________________________
                                                                                                              (найменування контролюючого органу)

повідомляє, що стосовно платника податків
та номер паспорта**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер / серія (за наявності)

_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (податкова адреса платника податків)

проведені процедури припинення.
Реєстр, якому належить податковий номер*** ______________________________________________

Дата запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі або дата вилучення з ЄДРПОУ
"___" ____________ 20__ року

Номер запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі
N ____________

Дата зняття з обліку в контролюючому органі
"___" ____________ 20__ року

У зв'язку з цим надає відомості про незакриті рахунки / електронні гаманці платника податків у банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей для проведення заходів щодо їх закриття.****

N
з/п

Код банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей

Код за ЄДРПОУ банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей

Рахунок / електронний гаманець за стандартом IBAN

Рахунок у цінних паперах

Кореспондентський рахунок за стандартом IBAN

Код валюти

Дата відкриття рахунку / електронного гаманця

Посадова особа контролюючого органу

_____________________
(підпис)

_________________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_______________________
(телефон)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Єдиний ідентифікатор Національного банку України, а у разі його відсутності - код небанківської фінансової установи, відповідно до Державного реєстру фінансових установ.

** Для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті).

*** Реєстр, якому належить податковий номер: 1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта**.

**** Заповнюється у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всі незакриті рахунки / електронні гаманці платника податків у банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей.

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям