Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322 (наказ Мінфіну від 01.02.2024 р. № 45)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322 (наказ Мінфіну від 01.02.2024 р. № 45)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2024

м. Київ

N 45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2024 р. за N 252/41597

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322

Відповідно до частин першої та чотирнадцятої статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року N 537, і з метою якісного запровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування повідомлень з питань фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року за N 1035/36657, такі зміни:

в абзаці п'ятому пункту 4 розділу I слова "іншими інформаційно-телекомунікаційними" замінити словами "інформаційно-комунікаційними";

абзац четвертий пункту 4 розділу II викласти у такій редакції:

"можливості збереження поданих та прийнятих повідомлень в автоматизованій системі суб'єкта (в XML та/або PDF форматі);";

у тексті цього Порядку слова "інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках замінити словами "інформаційна система" у відповідних відмінках;

у заголовках додатків до цього Порядку слова "інформаційно-телекомунікаційна система" замінити словами "інформаційна система";

у примітці "*" додатка 2 до цього Порядку слова "інформаційно-телекомунікаційна система" замінити словами "інформаційна система".

2. Затвердити Зміни до Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року за N 1036/36658, що додаються.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Заступник Голови Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Олександр ПОТІЙ

Голова Національного
банку України

Андрій ПИШНИЙ

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Руслан МАГОМЕДОВ

Заступник Міністра
цифрової трансформації України

Георгій ДУБИНСЬКИЙ

Заступник директора-розпорядника
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб

Наталія РУДУХА

 

Зміни
до Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року за N 1036/36658

1. В абзаці п'ятому пункту 4 розділу I слова "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" замінити словами "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".

2. У розділі II:

абзац десятий пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати абзацами десятим - п'ятнадцятим відповідно.

у пункті 8 цифри та слово "10 мегабайт" замінити цифрами та словом "50 мегабайт".

3. Розділ III викласти в такій редакції:

"III. Правила формування найменувань файлів-повідомлень

1. Найменування файлу-повідомлення формується з урахуванням ідентифікаційних даних суб'єкта або його відокремленого підрозділу, типу інформації, дати його формування.

2. Імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

ft0XXXXXXXXXXYYYYMMDD.nnn,

де

f

- ознака належності файлу фінансового моніторингу:

 

Z

- для суб'єктів, які не є банками;

 

X

- для суб'єктів які є банками;

 

U

- для суб'єктів які є банками (тестові файли);

 

Y

- для повідомлень поданих суб'єктом у паперовому вигляді та внесених Держфінмоніторингом до єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету

 

t

- тип файлу згідно з Довідником типів файлів-повідомлень K_DFM25;

 

0

- Резерв;

 

XXXXXXXXXX

- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП, доповнюється зліва символом "0" до 10 символів;

 

YYYY

- рік формування файлу;

 

MM

- місяць формування файлу;

 

DD

- день формування файлу;

 

nnn

- порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня.

Файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім'я файлу-квитанції формується з імені файлу повідомлення, що квитується, шляхом заміни символу "тип файлу" на відповідний тип файлу-квитанції.

3. Для суб'єктів, які є банками, операторами платіжних систем, що є банками, філіями іноземних банків (далі - банки), що використовують Автоматизовану транспортну систему Національного банку, підписані КЕП файли-повідомлення (контейнер з розширенням .p7s) архівуються архіватором ZIP. Отриманому файлу-архіву надається ім'я файлу, що використовується в інформаційному обміні через Автоматизовану транспортну систему Національного банку (далі - транспортний файл) та має таку структуру:

Xt0RxxMD.Ynn,

де

X

- ознака належності транспортного файлу фінансового моніторингу банкам (може приймати значення U для тестових файлів);

 

t

- тип файлу згідно з Довідником типів файлів-повідомлень K_DFM25;

 

0

- константа;

 

Rxx

- трибайтний унікальний ідентифікатор банку в системі захисту інформації Національного банку;

 

M

- місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення;

 

D

- день формування файлу в 36-знаковій системі числення;

 

Y

- рік формування файлу (указується остання цифра року);

 

nn

- порядковий номер файлу - повідомлення зазначеного типу протягом дня, що міститься в транспортному файлі, перерахований у 36-знакову систему числення.

Транспортний файл має містити лише один файл-повідомлення.

Програмне забезпечення "АРМ-НБУ-інформаційний" у разі виявлення помилки під час обробки транспортного файлу формує технологічний файл. Для інформування абонента Автоматизованої транспортної системи Національного банку, який є відправником транспортного файлу, щодо виявленої помилки абонент-отримувач формує транспортний файл, який містить архівований технологічний файл.".

4. У пункті 2 розділу VII слова "Інформаційно-телекомунікаційної системи" замінити словами "інформаційної системи".

5. У додатках до цього Порядку:

1) рядки з позначенням G-FM та Y-FM додатка 1 виключити;

2) у додатку 2:

у пункті 1:

у підпункті 1.1:

рядок 22 викласти у такій редакції:

"

22.

3.3

1

структура addr

 

Відомості про місцезнаходження

";

у підпункті 1.2:

рядок 28 викласти у такій редакції:

"

28.

3.2.15

1

opr-status

C (2)

Ознака здійснення фінансової операції

";

рядок 71 викласти у такій редакції:

"

71.

3.5.5

0-1

cl-uniq-edr

C (14)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

";

рядки 77 - 122 викласти у такій редакції:

"

77.

3.5.11

0-1

cl-state-res

C (3)

Країна реєстрації / громадянства (підданства)

78.

3.5.12

0-1

структура cl-juridical-addr

 

Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника

79.

3.5.12.1

1

addr-state-id

C (3)

Країна

80.

3.5.12.2

0-1

addr-obl-id

C (2)

Область

81.

3.5.12.3

0-1

addr-postal-code

C (10)

Поштовий індекс

82.

3.5.12.4

0-1

addr-city

C (256)

Населений пункт

83.

3.5.12.5

0-1

addr-streat

C (256)

Вулиця

84.

3.5.12.6

0-1

addr-bud

C (7)

Будинок

85.

3.5.12.7

0-1

addr-kor

C (7)

Корпус (споруда)

86.

3.5.12.8

0-1

addr-ofis

C (5)

Офіс (квартира)

87.

3.5.12.9

0-1

addr-no-str

C (256)

Місцезнаходження або місце проживання

88.

3.5.13

0-1

структура cl-actual-addr

 

Відомості про місце тимчасового перебування учасника

89.

3.5.13.1

1

addr-state-id

C (3)

Країна

90.

3.5.13.2

0-1

addr-obl-id

C (2)

Область

91.

3.5.13.3

0-1

addr-postal-code

C (10)

Поштовий індекс

92.

3.5.13.4

0-1

addr-city

C (256)

Населений пункт

93.

3.5.13.5

0-1

addr-streat

C (256)

Вулиця

94.

3.5.13.6

0-1

addr-bud

C (7)

Будинок

95.

3.5.13.7

0-1

addr-kor

C (7)

Корпус (споруда)

96.

3.5.13.8

0-1

addr-ofis

C (5)

Офіс (квартира)

97.

3.5.13.9

0-1

addr-no-str

C (256)

Місце тимчасового перебування

98.

3.5.14

0-1

структура cl-doc

 

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

99.

3.5.14.1

1

doc-type

C (2)

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

100.

3.5.14.2

0-1

doc-ser

C (7)

Серія документа

101.

3.5.14.3

1

doc-id

C (20)

Номер документа

102.

3.5.14.4

1

doc-date

D (8)

Дата видачі документа

103.

3.5.14.5

1

doc-authority

C (256)

Повне найменування органу, який видав документ

104.

3.5.15

0-1

структура cl-bank-account

 

Відомості про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок, що використовується для здійснення фінансової операції

105.

3.5.15.1

1

bank-vid-acc

C(2)

Вид рахунку

106.

3.5.15.2

1

bank-acc-no

C (34)

Номер рахунку учасника

107.

3.5.15.3

0-1

num-card

C (50)

Номер електронного платіжного засобу

108.

3.5.15.4

1

bank-name

C (256)

Найменування банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку

109.

3.5.15.5

0-1

bank-mfo

C (12)

Код банку (філії)

110.

3.5.15.6

0-1

bank-id

C (8)

Код за ЄДРПОУ банку (філії)

111.

3.5.15.7

0-1

структура bank-addr

 

Відомості про місцезнаходження банку (філії)

112.

3.5.15.7.1

1

addr-state-id

C (3)

Країна

113.

3.5.15.7.2

0-1

addr-obl-id

C (2)

Область

114.

3.5.15.7.3

1

addr-no-str

C (256)

Адреса банку / філії / відокремленого підрозділу банку

115.

3.5.16

0-1

структура cl-cor-bank

 

Відомості про кореспондентський рахунок

116.

3.5.16.1

1

bank-acc-no

C (34)

Номер рахунку

117.

3.5.16.2

1

bank-name

C (256)

Найменування фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок

118.

3.5.16.3

0-1

bank-mfo

C (12)

Код фінансової установи - кореспондента

119.

3.5.16.4

0-1

bank-id

C (8)

Код за ЄДРПОУ банку (філії)

120.

3.5.16.5

0-1

структура bank-cor-addr

 

Відомості про місцезнаходження фінансової установи - кореспондента

121.

3.5.16.5.1

1

addr-state-id

C (3)

Країна

122.

3.5.16.5.2

1

addr-no-str

C (256)

Адреса фінансової установи - кореспондента

123.

3.6

0-1

pidozr-comment

C (4000)

Обґрунтований висновок

";

у підпункті 1.3:

рядки 52 - 68 викласти у такій редакції:

"

52.

3.7.9

0-1

cl-uniq-edr

C (14)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

53.

3.7.10

0-1

cl-state-res

C (3)

Країна реєстрації / громадянства (підданства)

54.

3.7.11

0-1

структура cl-doc

 

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

55.

3.7.11.1

1

doc-type

C (2)

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

56.

3.7.11.2

0-1

doc-ser

C (7)

Серія документа

57.

3.7.11.3

1

doc-id

C (20)

Номер документа

58.

3.7.11.4

1

doc-date

D (8)

Дата видачі документа

59.

3.7.11.5

1

doc-authority

C (256)

Повне найменування органу, який видав документ

60.

3.7.12

1

структура cl-addr

 

Місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування

61.

3.7.12.1

1

addr-state-id

C (3)

Країна

62.

3.7.12.2

0-1

addr-obl-id

C (2)

Область

63.

3.7.12.3

0-1

addr-postal-code

C (10)

Поштовий індекс

64.

3.7.12.4

0-1

addr-city

C (256)

Населений пункт

65.

3.7.12.5

0-1

addr-streat

C (256)

Вулиця

66.

3.7.12.6

0-1

addr-bud

C (7)

Будинок

67.

3.7.12.7

0-1

addr-kor

C (7)

Корпус (споруда)

68.

3.7.12.8

0-1

addr-ofis

C (5)

Офіс (квартира)

69.

3.7.12.9

0-1

addr-no-str

C (256)

Місцезнаходження або місце проживання

";

у підпункті 1.6 рядок 30 викласти у такій редакції:

"

30.

3.3.7

0-1

cl-uniq-edr

C (14)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

";

у підпункті 1.7 рядок 28 викласти у такій редакції:

"

28.

3.3.7

0-1

cl-uniq-edr

C (14)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

";

підпункт 1.8 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 1.9 вважати підпунктом 1.8, а підпункти 1.9.1 - 1.9.9 вважати підпунктами 1.8.1 - 1.8.9 відповідно;

у підпункті 1.8.1 підпункту 1.8 рядок 11 викласти у такій редакції:

"

11.

4.1.6.3

0-1

count-zup-act-lst10

N (19)

Кількість зупинених активів

";

абзаци перший та другий пункту 3 викласти у такій редакції:

"Опис структури та реквізитів файлу-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файлу-квитанції) про результат обробки - повідомлення V-FM, B-FM, P-FM, Q-FM, R-FM, T-FM, W-FM, F-FM, I-FM, X-FM, K-FM (тип файлу V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, K) наведено нижче (ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлів типу V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, K - fm_kv_30.dtd)";

3) у додатку 3:

у розділі I:

доповнити пункт 7 підпунктом 1 такого змісту:

"1) під час заповнення розділу 3.3 "Відомості про місцезнаходження" суб'єкт первинного фінансового моніторингу вказує для юридичної особи фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку, та/або місце проживання фізичної особи, яка провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи;".

У зв'язку з цим підпункти 1 - 6 вважати підпунктами 2 - 7 відповідно;

у пункті 8 рядок 3.3 викласти у такій редакції:

"

3.3

Відомості про місцезнаходження

";

у розділі II:

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Розділи 3.3 "Відомості про зупинені або заморожені активи", 3.3.4 "Відомості про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені або заморожені" Повідомлення про ФО заповнюються суб'єктом згідно з частиною першою статті 22 Закону або частиною першою статті 23 Закону.";

у пункті 8 рядки 3.5.11 - 3.5.15.5.2 викласти у такій редакції:

"

3.5.11

Країна реєстрації / громадянства (підданства)

Указується для нерезидентів код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, до Довідника країн світу K_DFM002

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12

Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника (указуються відомості щодо адреси, за якою зареєстровано юридичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця реєстрації фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції)

Обов'язково
для учасника - клієнта, контрагента, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників - обов'язково у разі наявності

3.5.12.1

Країна

Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, до Довідника країн світу K_DFM002

Обов'язково

3.5.12.2

Область

Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12.3

Поштовий індекс

Указується індекс відділення поштового зв'язку

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12.4

Населений пункт

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12.5

Вулиця

Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12.6

Будинок

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "18"; будинок N 18-А заповнюється як "18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "18/12")

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12.7

Корпус (споруда)

Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "8")

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12.8

Офіс (квартира)

Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "6"; офіс N 6-А заповнюється як "6А"; квартира N 127 заповнюється як "127")

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12.9

Місцезнаходження або місце проживання

У цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля

Обов'язково
у разі наявності

3.5.13

Відомості про місце тимчасового перебування учасника (указується інформація щодо поштової адреси юридичної особи, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця проживання фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції)

Обов'язково
для учасника - клієнта, контрагента, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників - обов'язково у разі наявності

3.5.13.1

Країна

Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, до Довідника країн світу K_DFM002

Обов'язково

3.5.13.2

Область

Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11

Обов'язково
у разі наявності

3.5.13.3

Поштовий індекс

Указується індекс відділення поштового зв'язку

Обов'язково
у разі наявності

3.5.13.4

Населений пункт

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов'язково
у разі наявності

3.5.13.5

Вулиця

Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов'язково
у разі наявності

3.5.13.6

Будинок

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "18"; будинок N 18-А заповнюється як "18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "18/12")

Обов'язково
у разі наявності

3.5.12.7

Корпус (споруда)

Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "8")

Обов'язково
у разі наявності

3.5.13.8

Офіс (квартира)

Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "6"; офіс N 6-А заповнюється як "6А"; квартира N 127 заповнюється як "127")

Обов'язково
у разі наявності

3.5.13.9

Місце тимчасового перебування

У цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля

Обов'язково
у разі наявності

3.5.14

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

Зазначена інформація заповнюється обов'язково
у разі наявності

3.5.14.1

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

Указується код виду документа, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з Довідником видів документів, що посвідчує фізичну особу K_DFM04

Обов'язково

3.5.14.2

Серія документа

Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ

Обов'язково
у разі наявності

3.5.14.3

Номер документа

Обов'язково

3.5.14.4

Дата видачі документа

Обов'язково

3.5.14.5

Повне найменування органу, який видав документ

Обов'язково

3.5.15

Відомості про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок, що використовується для здійснення фінансової операції

Зазначена інформація заповнюється обов'язково якщо фінансова операція здійснюється з використанням рахунку

3.5.15.1

Вид рахунку

Указується вид рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі заповнюється відповідно до Довідника видів рахунків K_DFM13

Обов'язково

3.5.15.2

Номер рахунку учасника

Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі

Обов'язково

3.5.15.3

Номер електронного платіжного засобу

Указується номер електронного платіжного засобу (платіжна картка, електронний гаманець тощо)

Обов'язково
у разі наявності

3.5.15.4

Найменування банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку

Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи

Обов'язково

3.5.15.5

Код банку (філії)

Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T BIC. (чи Non-S.W.I.F.T BIC.) код для банківської установи - нерезидента

Обов'язково
у разі наявності

3.5.15.6

Код за ЄДРПОУ банку (філії)

Заповнюється ЄДРПОУ для банківської установи

Обов'язково
у разі наявності

3.5.15.7

Відомості про місцезнаходження банку (філії)

Зазначена інформація заповнюється обов'язково
у разі наявності

3.5.15.7.1

Країна

Указуються код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, до Довідника країн світу K_DFM002

Обов'язково

3.5.15.7.2

Область

Указуються код області якщо країна розташування банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку Україна заповнюється згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11

Обов'язково
у разі наявності

3.5.15.7.3

Адрес банку / філії / відокремленого підрозділу банку

У цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля

Обов'язково

3.5.16

Відомості про кореспондентський рахунок

Зазначена інформація заповнюється обов'язково
у разі наявності

3.5.16.1

Номер рахунку

Указується номер кореспондентського рахунку, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті

Обов'язково

3.5.16.2

Найменування фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок

Указується повне найменування фінансової установи, в якій відкрито кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті

Обов'язково

3.5.16.3

Код фінансової установи - кореспондента

Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T BIC. (чи Non-S.W.I.F.T BIC.) код для банківської установи - нерезидента

Обов'язково
у разі наявності

3.5.16.4

Код за ЄДРПОУ банку (філії)

Заповнюється ЄДРПОУ для банківської установи

Обов'язково
у разі наявності

3.5.16.5

Відомості про місцезнаходження фінансової установи - кореспондента

Зазначена інформація заповнюється обов'язково
у разі наявності

3.5.16.5.1

Країна

Указуються код країни розташування фінансової установи - кореспондента відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, до Довідника країн світу K_DFM002

Обов'язково

3.5.16.5.2

Адреса фінансової установи - кореспондента

У цьому полі заповнюються дані про адресу фінансової установи - кореспондента

Обов'язково

";

у розділі III рядки 3.7.10 - 3.7.11.9 викласти у такій редакції:

"

3.7.10

Країна реєстрації / громадянства (підданства)

Указується для нерезидентів код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, до Довідника країн світу K_DFM002

Обов'язково
у разі наявності

3.7.11

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

Зазначена інформація заповнюється обов'язково
у разі наявності

3.7.11.1

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

Указується код виду документа, який посвідчує фізичну особу, яка задіяна у підозрілій фінансовій діяльності, згідно з Довідником кодів документів, що посвідчують фізичну особу K_DFM04

Обов'язково

3.7.11.2

Серія документа

Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка задіяна у підозрілій фінансовій діяльності, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ

Обов'язково
у разі наявності

3.7.11.3

Номер документа

Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій діяльності, а саме: номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ

Обов'язково

3.7.11.4

Дата видачі документа

Обов'язково

3.7.11.5

Повне найменування органу, який видав документ

Обов'язково

3.7.12

Місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування

3.7.12.1

Країна

Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, до Довідника країн світу K_DFM002

Обов'язково

3.7.12.2

Область

Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України K_DFM11

Обов'язково
у разі наявності

3.7.12.3

Поштовий індекс

Указується індекс відділення поштового зв'язку

Обов'язково
у разі наявності

3.7.12.4

Населений пункт

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов'язково
у разі наявності

3.7.12.5

Вулиця

Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов'язково
у разі наявності

3.7.12.6

Будинок

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "18"; будинок N 18-А заповнюється як "18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "18/12")

Обов'язково
у разі наявності

3.7.12.7

Корпус (споруда)

Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "8")

Обов'язково
у разі наявності

3.7.12.8

Офіс (квартира)

Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "6"; офіс N 6-А заповнюється як "6А"; квартира N 127 заповнюється як "127")

Обов'язково
у разі наявності

3.7.12.9

Місцезнаходження або місце проживання

У цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля

Обов'язково
у разі наявності

";

розділ VIII виключити.

У зв'язку з цим розділи IX - XII вважати розділами VIII - XI відповідно;

4) у пункті 2 додатка 4:

у підпункті 2.2 таблицю "Зміст K_DFM02" викласти у такій редакції:

"Зміст K_DFM02

K_DFM02_CODE

K_DFM02_NAME

Фінансові операції, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
(у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави), або якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції), або якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України:

21

фінансові операції, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави);

22

фінансові операції, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (юрисдикції), що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави);

23

фінансові операції, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами:

31

фінансові операції політично значущих осіб;

32

фінансові операції членів сімей політично значущих осіб;

33

фінансові операції осіб, пов'язаних із політично значущими особами.

Платіжні операції із переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон):

41

переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

42

переказ коштів на рахунок за кордон (крім переказу коштів, коли використовується код ознаки 41).

Фінансові операції з готівкою:

51

фінансові операції із внесення коштів готівкою;

52

фінансові операції з переказу коштів готівкою без відкриття рахунку;

53

фінансові операції з отримання коштів готівкою (крім валютно-обмінних операцій);

54

фінансові операції з отримання коштів готівкою, за результатами валютно-обмінних операцій;

55

готівкові фінансові операції із прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів), обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти;

61

фінансові операції електронного резидента (е-резидента).

";

у підпункті 2.5 таблицю "Зміст K_DFM05" викласти у такій редакції:

"Зміст K_DFM05

K_DFM05_CODE

K_DFM05_NAME

1

2

100

Банк

101

Банки, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації

3110

Страховик, перестраховик

3120

Страховий (перестраховий) брокер

3210

Оператори платіжних систем

3310

Ломбард

3410

Кредитна спілка

3510

Товарні біржі

3710

Адміністратор недержавного пенсійного фонду

3810

Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу

3910

Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

3920

Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу

3930

Небанківська фінансова установа, що надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

3940

Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій

3980

Інші небанківські фінансові установи

3995

Управителі, які здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

4120

Центральний депозитарій цінних паперів

4130

Депозитарна установа

4230

Особа, яка провадить клірингову діяльність

4310

Інвестиційна фірма

4610

Компанія з управління активами

7130

Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном

7210

Нотаріуси

7220

Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально

7221

Адвокатське об'єднання

7222

Адвокатське бюро

7230

Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги

7240

Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи

7310

Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

7320

Аудитори

7330

Аудиторські фірми

7340

Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

7350

Бухгалтери

7360

Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

7370

Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності

9110

Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

9111

Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет

9112

Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

9113

Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

9114

Суб'єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет

9210

Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї

9310

Оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій

9410

Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів

9610

Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги

9710

Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України

9810

Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

";

підпункт 2.10 викласти у такій редакції:

"2.10. Довідник ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)

Структура K_DFM10

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM10_CODE

C (2)

Код

K_DFM10_NAME

C (160)

Значення

Зміст K_DFM10

K_DFM10_CODE

K_DFM10_NAME

1

Операцію здійснено

3

Операцію не здійснено у зв'язку з відмовою суб'єкта первинного фінансового моніторингу в її проведенні

6

Операцію зупинено у зв'язку з дорученням Держфінмоніторингу на запит уповноваженого органу іноземної держави

7

Операцію зупинено у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу

8

Операцію не здійснено у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спробою її проведення)

9

Операцію не здійснено з інших причин

10

Операцію зупинено у зв'язку з тим, що містить ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України

11

Операцію зупинено у зв'язку з тим, що вона є підозрілою

";

рядок 7160 таблиці "Зміст K_DFM12" підпункту 2.12 виключити;

у таблиці "Зміст K_DFM18" підпункту 2.18:

рядок 01 викласти у такій редакції:

"

01

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

";

рядок 04 викласти у такій редакції:

"

04

Міжнародні санкції, або спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції"

";

доповнити таблицю "Зміст K_DFM24" підпункту 2.24 рядком такого змісту:

"

3

Е-резидент

";

рядки G, Y таблиці "Зміст K_DFM25" підпункту 2.25 виключити;

підпункт 2.34 викласти у такій редакції:

"2.34. Довідник типів вкладень (K_DFM34)

Структура K_DFM34

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM34_CODE

C (2)

Код

K_DFM34_NAME

C (100)

Значення

Зміст K_DFM34*

K_DFM34_CODE

K_DFM34_NAME

1

2

01

txt (текстові файли Windows)

02

rtf (міжплатформений формат зберігання відформатованих текстових документів)

03

doc (Документ Word 97-2003)

04

xls (Книга Excel 97-2003)

05

jpg (формат зберігання зображень з втратою якості1)

06

tiff (формат зберігання зображень без втрати якості (фотографій, штрихових ілюстрацій)2)

07

pdf (міжплатформений відкритий формат електронних документів3)

08

rar (файли архівної структури)

09

arj (файли архівної структури)

10

zip (файли архівної структури)

11

docx (Документ Word)

12

xlsx (Книга Excel)

31

Виписка за рахунком клієнта (RUHA)

32

Виписка за рахунком клієнта, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки (RUHC)

51

Анкета клієнта - юридичної особи - резидента

52

Анкета клієнта - юридичної особи - нерезидента (трасту або іншого подібного правового утворення)

53

Анкета клієнта - представництва юридичної особи - нерезидента

54

Анкета клієнта - фізичної особи

55

Анкета клієнта - фізичної особи - підприємця

56

Анкета клієнта - фінансової установи - нерезидента-кореспондента

____________
* Файли відповідних форматів мають бути сумісні з прикладним програмним забезпеченням Microsoft Office 2010 та вище, Adobe Reader 8.0 та вище, WinRar 5.00 та вище.

1 Кольорові або чорно-білі зображення з розподільчою здатністю не більше 300 dpi 24 bit RGB.

2 Кольорові або чорно-білі зображення зі стисненням без втрати якості та розподільчою здатністю не більше 300 dpi 24 bit RGB.

3 У разі наявності у файлі цього типу вкладених зображень форматів jpg та tiff, до таких зображень мають бути застосовані обмеження, зазначені вище.";

5) у додатку 5:

у формі "Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу" рядок 3.3 викласти у такій редакції:

"

3.3

Відомості про місцезнаходження

";

у формі "Повідомлення про фінансові операції":

у назві форми літери "А-ФМ" замінити літерами "A-FM";

рядки 3.5.11 - 3.5.15.5.2 викласти у такій редакції:

"

3.5.11

Країна реєстрації / громадянства (підданства)

 

3.5.12

Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника

3.5.12.1

Країна

 

3.5.12.2

Область

 

3.5.12.3

Поштовий індекс

 

3.5.12.4

Населений пункт

 

3.5.12.5

Вулиця

 

3.5.12.6

Будинок

 

3.5.12.7

Корпус (споруда)

 

3.5.12.8

Офіс (квартира)

 

3.5.12.9

Місцезнаходження або місце проживання

 

3.5.13

Відомості про місце тимчасового перебування учасника

3.5.13.1

Країна

 

3.5.13.2

Область тимчасового перебування

 

3.5.13.3

Поштовий індекс

 

3.5.13.4

Населений пункт

 

3.5.13.5

Вулиця

 

3.5.13.6

Будинок

 

3.5.13.7

Корпус (споруда)

 

3.5.13.8

Офіс (квартира)

 

3.5.13.9

Місце тимчасового перебування

 

3.5.14

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

3.5.14.1

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.5.14.2

Серія документа

 

3.5.14.3

Номер документа

 

3.5.14.4

Дата видачі документа

 

3.5.14.5

Повне найменування органу, який видав документ

 

3.5.15

Відомості про банк / філію, у якому (якій) відкрито рахунок. що використовується для здійснення фінансової операції

3.5.15.1

Вид рахунку

 

3.5.15.2

Номер рахунку учасника

 

3.5.15.3

Номер електронного платіжного засобу

 

3.5.15.4

Найменування банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку

 

3.5.15.5

Код банку (філії)

 

3.5.15.6

Код за ЄДРПОУ банку (філії)

 

3.5.15.7

Відомості про місцезнаходження банку (філії)

3.5.15.7.1

Країна

 

3.5.15.7.2

Область

 

3.5.15.7.3

Адреса банку / філії / відокремленого підрозділу банку

 

3.5.16

Відомості про кореспондентський рахунок

3.5.16.1

Номер рахунку

 

3.5.16.2

Найменування фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок

 

3.5.16.3

Код фінансової установи - кореспондента

 

3.5.16.4

Код за ЄДРПОУ банку (філії)

 

3.5.16.5

Відомості про місцезнаходження фінансової установи - кореспондента

3.5.16.5.1

Країна

 

3.5.16.5.2

Адреса фінансової установи - кореспондента

 

";

у формі "Повідомленні про підозрілу діяльність" рядки 3.7.10 - 3.7.11.9 викласти у такій редакції:

"

3.7.10

Країна реєстрації / громадянства (підданства)

 

3.7.11

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу

3.7.11.1

Вид документа, що посвідчує фізичну особу

 

3.7.11.2

Серія документа

 

3.7.11.3

Номер документа

 

3.7.11.4

Дата видачі документа

 

3.7.11.5

Найменування органу, який видав документ

 

3.7.12

Місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування

3.7.12.1

Країна

 

3.7.12.2

Область

 

3.7.12.3

Поштовий індекс

 

3.7.12.4

Населений пункт

 

3.7.12.5

Вулиця

 

3.7.12.6

Будинок

 

3.7.12.7

Корпус (споруда)

 

3.7.12.8

Офіс (квартира)

 

3.7.12.9

Місцезнаходження

 

";

форму "Повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників" виключити.

після назви форми "Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки" рядок "Загальні відомості про повідомлення" виключити;

примітку "*" викласти у такій редакції:

"* - форми візуалізації V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, K";

6) у таблиці додатка 6:

рядок 8 виключити.

У зв'язку з цим рядки 9 - 13 вважати рядками 8 - 12 відповідно;

рядок 12 таблиці викласти у такій редакції:

"

12.

V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, K

fm_kv_30.dtd

".

 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям