Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (наказ Мінфіну від 31.08.2023 р. № 469)

Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (наказ Мінфіну від 31.08.2023 р. № 469)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2023

м. Київ

N 469

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2023 р. за N 1619/40675

Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до статті 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, частини п'ятої статті 16 розділу II, пунктів 2, 5 частини першої статті 27 розділу V Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України "Про захист персональних даних", пункту 4 Положення про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 627, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року N 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за N 278/26723, та з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації про доходи фізичних осіб

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В., Голову Державної податкової служби України та Голову Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського І. Б.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

 

Порядок
електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму взаємодії єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та інформаційно-комунікаційних систем ДПС (далі - інформаційні ресурси) під час надання інформації про доходи фізичних осіб.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законі України "Про електронні довірчі послуги", Положенні про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 627.

3. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є ДПС та Держфінмоніторинг.

4. В електронній інформаційній взаємодії задіяно такі інформаційні ресурси:

ДПС - державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр);

Держфінмоніторингу - єдина державна інформаційна система у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ЄДІС).

5. У разі відсутності технічної можливості для забезпечення інформаційної взаємодії за принципом запит - відповідь відповідно до глави 1 розділу III цього Порядку Держфінмоніторинг складає та подає до ДПС запити на отримання з Державного реєстру інформації, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, віднесені до компетенції Держфінмоніторингу, у паперовій формі з дотриманням вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статті 16 Закону України "Про захист персональних даних".

6. Суб'єкти інформаційних відносин є відповідальними за своєчасну та в повному обсязі передачу достовірної інформації у межах компетенції згідно із законодавством України.

II. Вимоги щодо організації електронної інформаційної взаємодії

1. Взаємодія інформаційних систем суб'єктів інформаційних відносин здійснюється в електронному вигляді на рівні центральних апаратів суб'єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" або з використанням інших державних інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством України, з дотриманням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", Положення про систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року N 606, шляхом:

автоматизованого обміну інформацією між інформаційними ресурсами за принципом запит - відповідь;

регулярного надання змін інформаційних ресурсів ДПС для їх оновлення в ЄДІС.

2. Обсяг, формат та структура даних, якими обмінюються суб'єкти інформаційних відносин через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію згідно із законодавством України та/або протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

3. Суб'єкти інформаційних відносин забезпечують ведення електронних журналів обліку взаємодії інформаційних ресурсів, у тому числі запитів та відповідей на запити.

4. Електронна інформаційна взаємодія суб'єктів інформаційних відносин здійснюється з дотриманням вимог законодавства України щодо електронних довірчих послуг.

5. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти інформаційних відносин інформують про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення цих обставин.

III. Відомості, що передаються у порядку електронної інформаційної взаємодії

1. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Держфінмоніторинг у разі необхідності формує та подає до ДПС в електронній формі запити на отримання інформації про:

джерела та суми доходів, нарахованих/виплачених фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи;

суми доходу, нарахованого/виплаченого на користь фізичних осіб податковим агентом;

суми нарахованого/перерахованого податку на доходи фізичних осіб;

суми нарахованого/перерахованого військового збору.

2. Запит на отримання інформації про джерела та суми доходів, нарахованих/виплачених фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, суми нарахованого/перерахованого податку на доходи фізичних осіб, суми нарахованого/перерахованого військового збору формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис. Запит містить такі дані:

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

дату народження фізичної особи (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта);

задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи (за наявності);

період, за який запитується інформація;

локальний номер та номер позиції у переліку уповноважених осіб Держфінмоніторингу, які формують запит.

3. Запит на отримання інформації про суми доходу, нарахованого/виплаченого податковим агентом на користь фізичних осіб, формується виключно щодо одного податкового агента та містить такі дані:

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) податкового агента;

назву або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) податкового агента;

період, за який запитується інформація;

локальний номер та номер позиції в переліку уповноважених осіб Держфінмоніторингу, які формують запит.

4. Для забезпечення конфіденційності даних про уповноважених посадових осіб, які формують запити, Держфінмоніторинг присвоює таким особам локальні номери, забезпечує ведення їх обліку та несе відповідальність згідно із законодавством України за достовірність і відповідність даних.

5. ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

6. Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про доходи за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

суму доходу, нарахованого/виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі джерел й ознак доходу та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою;

суму нарахованого/перерахованого податку з доходів фізичних осіб;

суму нарахованого/перерахованого військового збору;

загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності);

період, за який надається інформація.

7. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:

інформація про податкового агента та суму доходу, нарахованого / виплаченого на користь фізичних осіб податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, чи загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, за визначений у запиті період у Державному реєстрі відсутня;

у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або фізична особа за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта чи прізвищем, власним іменем, по батькові (за наявності), датою народження та задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), що зазначені у запиті, на обліку в Державному реєстрі не перебуває;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру закрито або фізичну особу за серією (за наявності) та номером паспорта, що зазначені у запиті, знято з обліку в Державному реєстрі;

не заповнено або некоректно заповнено поля, обов'язкові для заповнення;

реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта і прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;

у запиті зазначено більше одного запису щодо однієї фізичної особи;

за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу;

некоректно вказано період, за який запитується інформація;

некоректно заповнено поля про уповноважену особу, яка формує запит.

8. Після отримання запитів або відповідей суб'єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленим пунктами 2 та 3 цієї глави, вимогам щодо формату та структури, встановленим у спільних рішеннях щодо обміну інформацією відповідно до пункту 2 розділу II цього Порядку.

9. Запити або відповіді вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо такі запити або відповіді не пройшли перевірки згідно з пунктом 8 цієї глави або надані повторно.

10. Про виявлені помилки суб'єкти інформаційних відносин протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.

Суб'єкт інформаційних відносин, якого повідомлено про неприйняття запиту чи відповіді до оброблення, зобов'язаний протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення, подати коректно сформований файл замість раніше поданого.

2. Порядок надання змін інформаційних ресурсів ДПС

1. Для оновлення відповідно до пункту 6 Положення про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 627, в інформаційній системі Держфінмоніторингу інформаційних ресурсів ДПС формує та подає до Держфінмоніторингу в електронній формі інформацію про джерела та суми доходів, нарахованих/виплачених податковим агентом керівникам юридичних осіб, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи.

2. ДПС забезпечує формування змін інформаційного ресурсу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Інформація, що передається, містить такі відомості:

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);

суму доходу, нарахованого/виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі джерел й ознак доходу та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою;

суму нарахованого/перерахованого податку з доходів фізичних осіб;

суму нарахованого/перерахованого військового збору;

загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності);

період, за який надається інформація.

4. У разі виявлення помилок в отриманих згідно з пунктом 3 цієї глави відомостях Держфінмоніторинг протягом двох робочих днів в електронній формі інформує ДПС про виявлені помилки шляхом направлення повідомлення.

5. ДПС протягом двох робочих днів, що настають після дня отримання відповідного повідомлення, інформує про причини помилок і узгоджує з Держфінмоніторингом терміни їх усунення та надання коректно сформованої інформації замість раніше наданої.

IV. Захист інформації під час електронної інформаційної взаємодії

1. Електронна інформаційна взаємодія в межах цього Порядку здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту інформації, встановлених законодавством України, рівень захисту якої має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.

Під час електронної інформаційної взаємодії згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційних відносин відповідно до законодавства України у сфері захисту інформації здійснюють організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист та порядок доступу до інформації, яка обробляється.

2. Для захисту інформації під час її передачі відповідно до цього Порядку застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства України про захист персональних даних та використовується Держфінмоніторингом виключно з метою виконання обов'язків, покладених на Держфінмоніторинг відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законодавством України.

Про випадки розголошення такої інформації суб'єкти інформаційних відносин невідкладно повідомляють один одного, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям