Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (наказ Мінфіну від 26.12.2023 р. № 717)

Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (наказ Мінфіну від 26.12.2023 р. № 717)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2023

м. Київ

№ 717

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 січня 2024 р. за N 53/41398

Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Відповідно до частини другої статей 45 та 78 Бюджетного кодексу України, Закону України від 10 серпня 2023 року N 3317-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року N 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1650/24182, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього пункту 1 Змін, який набирає чинності одночасно з введенням в дію підпункту 2 пункту 3 розділу I Закону України від 13 липня 2023 року N 3223-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
митної служби України

Сергій ЗВЯГІНЦЕВ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Голова Державної
казначейської служби України

Тетяна СЛЮЗ

 

Зміни
до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року N 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1650/24182

1. У пункті 5 розділу I:

доповнити після абзацу п'ятого абзацом шостим такого змісту:

"Помилково та/або надміру зараховані до бюджету податки, збори, пеня та платежі, контроль за якими покладено на органи ДПС, митні та інші платежі, пеня, контроль за справлянням яких покладено на органи Держмитслужби, не підлягають поверненню платникам, щодо яких у порядку, встановленому Законом України "Про санкції", прийнято рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), протягом строку застосування таких санкцій.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати абзацами сьомим - чотирнадцятим відповідно;

в абзаці десятому слово "восьмому" замінити словом "дев'ятому";

доповнити після абзацу дванадцятого абзацами тринадцятим - шістнадцятим такого змісту:

"У разі скасування у судовому порядку рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про накладання на платника грошового стягнення за адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України (крім порушення податкових та митних правил), яке було перераховано до відповідного бюджету органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем у порядку виконавчого провадження за виконавчим документом, визначеним Законом України "Про виконавче провадження", такі кошти повертаються платнику за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, на підставі поданої ним заяви.

Платник подає заяву про повернення коштів з бюджету з обов'язковим зазначенням інформації, наведеної в абзаці дев'ятому цього пункту (крім причини повернення коштів з бюджету), та номера відповідного судового рішення, копію відповідного судового рішення, засвідчену належним чином, та копію платіжної інструкції, згідно з якою органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем перераховано грошове стягнення за адміністративні правопорушення до бюджету, або відповідну інформацію, зазначену в такій платіжній інструкції.

Орган, що контролює справляння надходжень бюджету, заповнює реквізити рядків 6 - 9 Форми подання на повернення (перерахування) помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету (додаток 1) даними, наведеними у відповідній платіжній інструкції (інформації) органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Представництво законних інтересів платника з питань повернення (перерахування) помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів (зборів), що визначені відповідним законодавством (крім платежів (зборів), контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби), у тому числі для отримання коштів, може здійснювати уповноважена особа на підставі закону або довіреності відповідно до Цивільного кодексу України (далі - уповноважена особа) з обов'язковим наданням документа, що підтверджує відповідні повноваження, оформленого відповідно до вимог законодавства, або копії такого документа, засвідченої належним чином, та копії паспорта уповноваженої особи.".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим відповідно;

абзац сімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Під час подання заяви про повернення (перерахування) коштів з бюджету в електронній формі одночасно подається копія з обов'язковим накладанням електронного підпису платника або уповноваженої особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги": платіжної інструкції, яка підтверджує перерахування коштів до бюджету, судового рішення, засвідчена належним чином (у разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) та грошового стягнення за адміністративні правопорушення), документа, що підтверджує відповідні повноваження уповноваженої особи, засвідчена належним чином, паспорта уповноваженої особи.".

2. У тексті цього Порядку слово "інформаційно-телекомунікаційні" у всіх відмінках замінити словом "інформаційно-комунікаційні" у відповідних відмінках.

3. У додатку 1 до цього Порядку:

у графі 2 рядка 6 після слова "Номер" доповнити словами ", дата та сума";

рядок 7 виключити.

У зв'язку з цим рядки восьмий - тридцятий вважати рядками сьомим - двадцять дев'ятим відповідно;

рядок 11 виключити.

У зв'язку з цим рядки дванадцятий - двадцять дев'ятий вважати рядками одинадцятим - двадцять восьмим відповідно;

у примітці 4 слова "інформація не заповнюється" замінити словами "заповнюється інформація таких платіжних інструкцій".

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету

Юрій РОМАНЮК

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям