Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (наказ Мінфіну від 06.03.2024 р. № 111)

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (наказ Мінфіну від 06.03.2024 р. № 111)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 06.03.2024 р. № 111

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 2024 р. за № 429/41774

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, Закону України від 21 листопада 2023 року № 3474-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр
Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної
податкової служби України
Тетяна КІРІЄНКО
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ
Голова Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
Руслан МАГОМЕДОВ
Голова Національного
банку України
Андрій ПИШНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06 березня 2024 року № 111

Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101)

1. Доповнити примітку 5 цієї Податкової декларації новим абзацом такого змісту:

“Банки зазначають базову (основну) ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пунктом 136.11 статті 136 розділу III Податкового кодексу України або пунктом 68 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.”.

2. У додатках до цієї Податкової декларації:

1) доповнити примітку 2 додатка АВ до рядка 20 АВ цієї Податкової декларації та додатка ВП до цієї Податкової декларації (рядки 29 – 32, 34 – 36, 38 – 40, 42) новим абзацом такого змісту:

“Банки зазначають базову (основну) ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пунктом 136.11 статті 136 розділу III Податкового кодексу України або пунктом 68 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.”;

2) у додатку ЗП до рядка 16 ЗП цієї Податкової декларації:

рядок 16.5 викласти в такій редакції:

Сума нарахованих та сплачених протягом звітного (податкового) періоду авансових внесків з податку на прибуток підприємств, що зменшує податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, розрахована за результатами такого звітного (податкового) періоду за базовою (основною) ставкою, визначеною статтею 136 розділу III Податкового кодексу України1, у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період (підпункт 141.13.3 пункту 141.13 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)2 16.5  

“;

примітку 1 викласти в такій редакції:

1 Банки застосовують базову (основну) ставку податку на прибуток, визначену пунктом 136.11 статті 136 розділу III Податкового кодексу України або пунктом 68 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.”;

доповнити приміткою 2 такого змісту:

2 Значення рядка 16.5 додатка ЗП не перевищує позитивне значення:

рядок 06 + рядок 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств – рядок 16.4.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.”;

3) у рядку 3.1.6 розділу 3 “Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)” додатка РІ до рядка 03 РІ цієї Податкової декларації слова “бюджетних установ” замінити словами “бюджетних установ,”;

4) доповнити примітку 6 додатка КІК до рядка 06.1 КІК цієї Податкової декларації новим абзацом такого змісту:

“Банки зазначають базову (основну) ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пунктом 136.11 статті 136 розділу III Податкового кодексу України або пунктом 68 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.”.

Директор Департаменту
податкової політики
Віктор ОВЧАРЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям