Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Порядку та умов складання, виконання індивідуальних планів надання послуг і працевлаштування (наказ Мінсоцполітики від 19.12.2018 р. № 1913)

Про затвердження Порядку та умов складання, виконання індивідуальних планів надання послуг і працевлаштування (наказ Мінсоцполітики від 19.12.2018 р. № 1913)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018

м. Київ

№ 1913

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2018 р. за N 1516/32968

Про затвердження Порядку та умов складання, виконання індивідуальних планів надання послуг і працевлаштування

Відповідно до пунктів 11 та 26 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 792, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови складання, виконання індивідуальних планів надання послуг і працевлаштування, що додається.

2. Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Савенко О. Л.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Заступник Голови
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)

Р. Криган

 

Порядок та умови
складання, виконання індивідуальних планів надання послуг і працевлаштування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови та процедуру складання, виконання індивідуальних планів надання послуг для осіб, які шукають роботу, та індивідуальних планів працевлаштування для зареєстрованих безробітних.

II. Індивідуальний план надання послуг та умови його складання, виконання

1. Індивідуальний план надання послуг (далі - План надання послуг) складається кар'єрним радником разом із особою, яка шукає роботу, за результатами первинного профілювання.

2. При розробленні Плану надання послуг кар'єрний радник ознайомлює особу, яка шукає роботу, з його структурою, допомагає визначитись щодо переліку послуг та заходів зі сприяння працевлаштуванню.

3. У Плані надання послуг зазначаються результати профілювання, індивідуальні особливості працевлаштування, перелік заходів та послуг щодо сприяння працевлаштуванню (із зазначенням строків та результатів їх проведення), які мають вжити кар'єрний радник та особа, яка шукає роботу, зобов'язання сторін щодо виконання Плану надання послуг.

4. Кар'єрний радник спільно з особою, яка шукає роботу, визначають заходи щодо працевлаштування, які зазначаються у Плані надання послуг.

5. У Плані надання послуг зазначаються підприємства, установи, організації, які особа, що шукає роботу, повинна відвідати до наступного візиту до центру зайнятості / філії, джерела інформації про вакансії, які особа, що шукає роботу, повинна опрацювати, та роботодавці, яким потрібно направити резюме, а також визначаються інші заходи, що допоможуть особі працевлаштуватися.

6. За спільною згодою кар'єрного радника та особи, яка шукає роботу, строк надання послуг згідно з Планом надання послуг може бути змінено.

7. План надання послуг складається у двох примірниках та підписується безпосередньо особою, яка шукає роботу, та кар'єрним радником.

Один примірник підписаного обома сторонами Плану надання послуг видається особі, яка шукає роботу.

8. У разі зміни центру зайнятості / філії План надання послуг розробляється та підписується з урахуванням раніше складеного плану за попереднім місцем обліку особи, яка шукає роботу.

9. Дія Плану надання послуг припиняється з підстав припинення обліку особи, яка шукає роботу, передбачених Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 792.

III. Індивідуальний план працевлаштування та умови його складання, виконання

1. Індивідуальний план працевлаштування (далі - План працевлаштування) розробляється кар'єрним радником разом із зареєстрованим безробітним на основі отриманих результатів поглибленого профілювання.

2. При розробленні Плану працевлаштування кар'єрний радник ознайомлює зареєстрованого безробітного з його структурою, допомагає визначитись, яка робота для нього є підходящою згідно із Законом України "Про зайнятість населення", та з'ясовує всі деталі й обставини, які мають значення для визначення найефективнішого шляху працевлаштування.

3. У Плані працевлаштування зазначаються комплекс заходів та послуг, які повинні вжити кар'єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості (із зазначенням строків та результатів їх проведення), зокрема умови внесення змін та обов'язки кожної зі сторін.

4. Кар'єрний радник спільно із зареєстрованим безробітним визначають заходи щодо працевлаштування, які зазначаються у Плані працевлаштування.

5. У Плані працевлаштування зазначаються підприємства, установи, організації, які зареєстрований безробітний повинен відвідати до наступного візиту до центру зайнятості / філії, джерела інформації про вакансії, які зареєстрований безробітний повинен опрацювати, та роботодавці, яким потрібно направити резюме, а також визначаються інші заходи, що допоможуть зареєстрованому безробітному працевлаштуватися.

6. Зареєстрований безробітний і кар'єрний радник власними підписами підтверджують доцільність кожного з обраних заходів та строки їх виконання.

7. При відвідуванні центру зайнятості / філії зареєстрований безробітний та кар'єрний радник аналізують виконання запланованих заходів, про що у разі виконання зареєстрованим безробітним запланованих заходів кар'єрний радник робить відповідну відмітку про їх виконання ("виконано"), що підтверджується їхніми підписами.

8. Кар'єрний радник разом із зареєстрованим безробітним на підставі аналізу змісту запланованих заходів й отриманих результатів коригує перелік заходів безробітного шляхом внесення змін та доповнень до Плану працевлаштування.

9. Якщо один із запропонованих заходів не виконано до кінця і в ході співбесіди кар'єрний радник та зареєстрований безробітний визнають його подальшу реалізацію недоцільною, виконання заходу припиняється, про що робиться відповідна відмітка у Плані працевлаштування, яка підтверджується підписами сторін, та визначаються інші заходи.

10. План працевлаштування складається у двох примірниках та підписується безпосередньо зареєстрованим безробітним та кар'єрним радником протягом трьох робочих днів.

Один примірник підписаного обома сторонами Плану працевлаштування видається зареєстрованому безробітному.

План працевлаштування підлягає коригуванню у разі зміни обставин, які впливають на можливості інтеграції зареєстрованого безробітного до ринку праці.

11. Дія Плану працевлаштування припиняється з підстав припинення реєстрації безробітного, передбачених Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 792.

 

Генеральний директор Директорату
розвитку ринку праці та зайнятості

О. Савенко

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
113135 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно