Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


 • Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмівЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"   
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 15, ст.117 )


    Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

    I. Внести зміни до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 11, ст.150; 1993 р., N 23, ст.251; 1995 р., N 1, ст.3), виклавши його в такій редакції:

    "ЗАКОН УКРАЇНИ

    Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

    Цим Законом встановлюється податок з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

    Стаття 1. Платники податку

    Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - фізичні особи), які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 цього Закону є об'єктами оподаткування.

    Стаття 2. Об'єкти оподаткування

    Об'єктами оподаткування є:

    трактори (колісні) - код за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (далі - код) - 87 01, крім тих, що на гусеничному ходу, - код 87 01 30;

    автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, - код 87 02;

    автомобілі легкові - код 87 03;

    автомобілі вантажні - код 87 04;

    автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, - код 87 05 (крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних);

    мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном - код 87 11, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 см3, - код 87 11 10;

    яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) - код 89 03 91;

    човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), - код 89 03 92;

    інші човни (крім спортивних) - код 89 03 99.

    Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:

    трактори на гусеничному ходу - код 87 01 30;

    мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 см3 - код 87 11 10;

    тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні - код 87 05;

    транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - код 87 09;

    машини і механізми для сільськогосподарських робіт - коди 84 32; 84 33;

    тільки яхти, судна парусні і човни спортивні - коди 89 03 91; 89 03 92; 89 03 99.

    Стаття 3. Ставки і зарахування податку

    Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується в таких розмірах:

——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код    | Опис об'єктів оподаткування | Ставки податку
       |               | на рік (з 100 см3
       |               | об'єму циліндрів
       |               | двигуна, з 1 кВт
       |               | потужності двигуна
       |               | або 1 см довжини)
       |               |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
87 01     Трактори колісні 
(крім гусеничних - код
87 01 30) 0,32 екю з 100 см3
87 02 Автомобілі для
перевезення не менш як 10
осіб, включаючи водія 0,45 екю з 100 см3
87 03 Автомобілі легкові
(крім автомобілів з електро-
двигуном - код 87 03 90100)
З об'ємом циліндрів двигуна:
до 1000 см3 0,68 екю з 100 см3
від 1001 см3 до 1500 см3 1,14 екю з 100 см3
від 1501 см3 до 1800 см3 1,36 екю з 100 см3
від 1801 см3 до 2500 см3 1,81 екю з 100 см3
від 2501 см3 і більше 4,55 екю з 100 см3

87 03 90100 автомобілі з
електродвигуном 0,22 екю з 1 кВт
87 04 Автомобілі вантажні 0,45 екю з 100 см3
87 05 Автомобілі спеціального
призначення (крім пожежних
і швидкої допомоги) 0,45 екю з 100 см3
87 11 Мотоцикли (мопеди),
велосипеди з двигуном (крім
тих, що мають об'єм циліндра
двигуна до 50 см3, - код
87 11 10) 0,45 екю з 100 см3
Яхти і судна парусні з
допоміжним двигуном
або без нього (крім
спортивних):
89 03 91100 морські 0,03 екю з 1 см
довжини 89 03 91910, інші з масою до 100 кг;
89 03 91930 інші з довжиною корпусу 0,01 екю з 1 см
до 7,5 м довжини
89 03 91990 інші з довжиною корпусу 0,02 екю з 1 см
більше 7,5 м довжини
Човни моторні і катери, крім
човнів з підвісним двигуном
(крім спортивних):
89 03 92100 морські 0,03 екю з 1 см
довжини
89 03 92910 інші з довжиною корпусу
до 7,5 м 0,01 екю з 1 см
довжини
89 03 92990 інші з довжиною корпусу 0,02 екю з 1 см
більше 7,5 м довжини
Інші човни
(крім спортивних): 89 03 99100, з масою до 100 кг; інші з 0,01 екю з 1 см
89 03 99910 довжиною корпусу до 7,5 м довжини
89 03 99990 інші з довжиною корпусу 0,02 екю з 1 см
більше 7,5 м довжини

    Податок з визначених цим Законом власників наземних і водних транспортних засобів, що сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб, зараховується до бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських). З цієї суми 90 відсотків використовується на покриття витрат з експлуатації та утримання автомобільних доріг, у тому числі підприємствами Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (Укравтодор), на проведення природоохоронних заходів на водоймищах, а 10 відсотків - для зміцнення матеріально-технічної бази органів, які здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд цих транспортних засобів.

    Стаття 4. Пільги щодо податку

    Від сплати податку звільняються:

    а) підприємства автомобільного транспорту загального користування - щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах;

    б) установи та організації, що фінансуються з Державного бюджету України, а саме: установи та організації Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Прокуратури України за умови цільового використання цих транспортних засобів у службових справах та в межах встановлених лімітів кількості транспортних засобів;

    в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), статті 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2200 см3 (ГАЗ-24 до 2500 см3), а також інваліди I і II груп - щодо одного автомобіля з ручним керуванням;

    г) особи, зазначені у пунктах 3 і 4 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2200 см3 (ГАЗ-24 до 2500 см3) до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю;

    д) на 50 відсотків - сільськогосподарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти.

    Стаття 5. Строки сплати податку

    Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується перед реєстрацією, перереєстрацією або технічним оглядом транспортних засобів. Сплата податку провадиться за період до наступного технічного огляду.

    Власники транспортних засобів зобов'язані пред'являти органам Державної автомобільної інспекції або іншим органам, що здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд, квитанції, платіжні доручення про сплату податку, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідну довідку (документ), що дає право на користування цими пільгами.

    У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

    Стаття 6. Порядок обчислення і сплати податку

    Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів - виходячи з довжини транспортного засобу за ставками, зазначеними у статті 3 цього Закону. Податок сплачується у валюті України і розраховується за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на перший день кварталу, в якому здійснюється сплата податку, і залишається незмінним протягом кварталу.

    Перерахунки юридичними особами розміру податку у зв'язку з перереєстрацією транспортних засобів, визначених цим Законом, протягом даного року не провадяться.

    У порядку і строки, визначені податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження до державної податкової інспекції, але не пізніше 15 березня року, наступного за звітним, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердженою Головною державною податковою інспекцією України.

    Сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачується фізичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статті 3 цього Закону. Якщо транспортні засоби придбано у другому півріччі, то податок сплачується в половинному розмірі встановленої суми.

    У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вони зобов'язані сплатити податок не більш як за два попередніх роки.

    Перерахування неправильно сплаченого податку допускається не більш як за два попередніх роки.

    Стаття 7. Відповідальність платників

    У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з юридичних осіб у доход відповідного бюджету податковими органами стягуються вся сума прихованого (заниженого) податку і штраф у двократному розмірі тієї ж суми. Сума прихованого (заниженого) податку і штраф вносяться до відповідного бюджету за рахунок прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні підприємств.

    За відсутність обліку об'єктів оподаткування або ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також за неподання, несвоєчасне подання податковим органам розрахунків та інших документів, необхідних для нарахування і сплати податку, юридичні особи сплачують до відповідного бюджету додатково 50 відсотків належних сум податку.

    Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

    Недоїмки по податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно з законодавством.

    Стаття 8. Оскарження дій посадових осіб податкових органів

    Оскарження дій посадових осіб податкових органів, пов'язаних із справлянням податку та застосуванням фінансових санкцій, провадиться відповідно до законодавства України".

    II. Заключні положення

    1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України "Про ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 34-93 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст.251; 1995 р., N 30, ст.229).

    Президент України Л.КУЧМА

    м. Київ, 18 лютого 1997 року N 75/97-ВР

   

фото автора В фокусе
Виталина Мирошниченко Отчет по ЕСВ ФЛП за 2021 год: примеры заполнения ...
74065 101
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям