Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Який порядок зміни виду діяльності приватним підприємцем - платником єдиного податку?

Який порядок зміни виду діяльності приватним підприємцем - платником єдиного податку?


Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98 №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ) встановлює, що фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом придбання Свідоцтва про сплату єдиного податку.
Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва (за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий) період, термін сплати яких настав на дату подання заяви) фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, подає до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації письмову заяву за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 №599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та порядку його видачі". У заяві зазначається вид діяльності (види діяльності), який (які) буде здійснювати фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, оскільки саме від виду (видів) діяльності залежить розмір єдиного податку, який така особа повинна сплачувати.
Після отримання заяви та за наявності платіжного документа про сплату єдиного податку орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи протягом десяти робочих днів зобов'язаний видати йому Свідоцтво про сплату єдиного податку або надати вмотивовану відмову. У Свідоцтві про сплату єдиного податку на підставі поданої заяви зазначається вид або види діяльності, які здійснюватимуться фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності протягом дії Свідоцтва про сплату єдиного податку. Свідоцтво про сплату єдиного податку надається на календарний рік.
Нормативні документи, якими регулюється порядок справляння єдиного податку з фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, не містять застережень щодо зміни видів діяльності протягом дії Свідоцтва про сплату єдиного податку.
Статтею 4 Указу для платників єдиного податку, в тому числі для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, звітним податковим періодом установлено квартал, у разі виникнення протягом календарного року необхідності внесення змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку, зокрема, щодо видів здійснюваної діяльності (за умови встановлення місцевими радами ставок єдиного податку на ці види діяльності), внесення таких змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку провадиться податковим органом на підставі письмової заяви фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, наданої ним не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу.
Зазначене

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
112853 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно