Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Яким чином подавати податковий розрахунок за ф. № 1ДФ за не уповноважений відокремлений підрозділ та який порядок подання копій податкових розрахунків до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу у разі коли податковий агент подає податковий розрахунок у паперовому вигляді?

Яким чином подавати податковий розрахунок за ф. № 1ДФ за не уповноважений відокремлений підрозділ та який порядок подання копій податкових розрахунків до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу у разі коли податковий агент подає податковий розрахунок у паперовому вигляді?

Відповідно до пп. «б» п.176.2 ст.176 р. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 № 1020 (далі – Порядок).
Окремого порядку подання копій розрахунку за ф. № 1ДФ даним Порядком не встановлено.
При цьому, податкова звітність подається платником податку до органів ДПС згідно із ст. 49 р. ІІ ПКУ.
Відповідно до п. 49.3 ст.49 р. ІІ ПКУ податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Враховуючи вищевикладене, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, то податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу у порядку, встановленому п. 49.3 ст. 49 р. ІІ ПКУ.
Тобто, юридична особа, яка подає податковий розрахунок за ф. № 1ДФ на паперових носіях, надсилає копію розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням не уповноваженого відокремленого підрозділу поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
При цьому, копія податкового розрахунку за ф. № 1ДФ повинна дублювати дані, зазначені у поданому розрахунку до податкового органу за місцезнаходженням юридичної особи. Інших умов щодо подання копії податкового розрахунку за ф. № 1ДФ не встановлено.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям