Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


7631 Печатать

Перечень приоритетных видов экономической деятельности для создания новых рабочих мест субъектами малого предпринимательства

   

      Згідно із Постановою КМУ від 15.04.2013 р. №347 (із змінами внесеними постановою КМУ від 10.09.2014 р. №437) суб’єкти малого підприємництва, які за направленням центру зайнятості працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менш ніж на два роки, мають право на компенсацію єдиного соціального внеску.

   
ПЕРЕЛІК
   пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва

   
Найменування виду економічної діяльності Код згідно з КВЕД
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО A
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 01
Вирощування однорічних і дворічних культур 01.1
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13
Вирощування багаторічних культур 01.2
Вирощування винограду 01.21
Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24
Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 01.25
Тваринництво 01.4
Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41
Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42
Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43
Розведення овець і кіз 01.45
Розведення свиней 01.46
Розведення свійської птиці 01.47
Змішане сільське господарство 01.5
Змішане сільське господарство 01.50
Лісове господарство та лісозаготівлі 02
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 02.1
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 02.10
Лісозаготівлі 02.2
Лісозаготівлі 02.20
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 02.4
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 02.40
Рибне господарство 03
Рибальство 03.1
Морське рибальство 03.11
Прісноводне рибальство 03.12
Рибництво (аквакультура) 03.2
Морське рибництво (аквакультура) 03.21
Прісноводне рибництво (аквакультура) 03.22
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ C
Виробництво харчових продуктів 10
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 10.1
Виробництво м'яса 10.11
Виробництво м'яса свійської птиці 10.12
Виробництво м'ясних продуктів 10.13
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 10.2
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 10.20
Перероблення та консервування фруктів і овочів 10.3
Виробництво фруктових і овочевих соків 10.32
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 10.39
Виробництво олії та тваринних жирів 10.4
Виробництво олії та тваринних жирів 10.41
Виробництво молочних продуктів 10.5
Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 10.6
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 10.61
Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 10.62
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 10.7
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 10.71
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 10.72
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 10.73
Виробництво інших харчових продуктів 10.8
Виробництво цукру 10.81
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 10.82
Виробництво готової їжі та страв 10.85
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 10.86
Виробництво готових кормів для тварин 10.9
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 10.91
Виробництво готових кормів для домашніх тварин 10.92
Виробництво напоїв 11
Виробництво виноградних вин 11.02
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 11.07
Виробництво одягу 14
Виробництво одягу, крім хутряного 14.1
Виробництво робочого одягу 14.12
Виробництво іншого верхнього одягу 14.13
Виробництво спіднього одягу 14.14
Виробництво іншого одягу й аксесуарів 14.19
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 15
Виробництво взуття 15.2
Виробництво взуття 15.20
Оброблення деревини і виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 16
Лісопильне та стругальне виробництво 16.1
Лісопильне та стругальне виробництво 16.10
Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 16.2
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 16.23
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 20.2
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 20.20
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21
Виробництво основних фармацевтичних продуктів 21.1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів 21.10
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 21.2
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 21.20
Виробництво гумових і пластмасових виробів 22
Виробництво пластмасових виробів 22.2
Виробництво будівельних виробів із пластмас 22.23
Виробництво інших виробів із пластмас 22.29
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 23
Виробництво виробів із бетону, гіпсу та цементу 23.6
Виготовлення виробів із бетону для будівництва 23.61
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 23.7
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 23.70
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 25
Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів 25.6
Механічне оброблення металевих виробів 25.62
Виробництво електричного устатковання 27
Виробництво батарей і акумуляторів 27.2
Виробництво батарей і акумуляторів 27.20
Виробництво машин і устатковання, не віднесено до інших угруповань 28
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 28.3
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 28.30
Виробництво меблів 31
Виробництво меблів 31.0
Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 31.01
Виробництво кухонних меблів 31.02
Виробництво інших меблів 31.09
ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ D
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 35
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 35.3
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 35.30
ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ E
Забір, очищення та постачання води 36
Забір, очищення та постачання води 36.0
Забір, очищення та постачання води 36.00
Каналізація, відведення й очищення стічних вод 37
Каналізація, відведення й очищення стічних вод 37.0
Каналізація, відведення й очищення стічних вод 37.00
Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 38
Збирання відходів 38.1
Збирання безпечних відходів 38.11
Оброблення та видалення відходів 38.2
Оброблення та видалення безпечних відходів 38.21
Інша діяльність щодо поводження з відходами 39
Інша діяльність щодо поводження з відходами 39.0
Інша діяльність щодо поводження з відходами 39.00
БУДІВНИЦТВО F
Будівництво будівель 41
Організація будівництва будівель 41.1
Організація будівництва будівель 41.10
Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.2
Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20
Будівництво споруд 42
Будівництво доріг і залізниць 42.1
Будівництво доріг і автострад 42.11
Будівництво мостів і тунелів 42.13
Будівництво комунікацій 42.2
Будівництво трубопроводів 42.21
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.22
Будівництво інших споруд 42.9
Будівництво водних споруд 42.91
Будівництво інших споруд, не віднесено до інших угруповань 42.99
Спеціалізовані будівельні роботи 43
Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.1
Знесення 43.11
Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.12
Розвідувальне буріння 43.13
Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 43.2
Електромонтажні роботи 43.21
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.22
Інші будівельно-монтажні роботи 43.29
Роботи із завершення будівництва 43.3
Штукатурні роботи 43.31
Установлення столярних виробів 43.32
Покриття підлоги й облицювання стін 43.33
Малярні роботи та скління 43.34
Інші роботи із завершення будівництва 43.39
Інші спеціалізовані будівельні роботи 43.9
Покрівельні роботи 43.91
Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесено до інших угруповань 43.99
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ G
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 45
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.2
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20
Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.3
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 45.4
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 45.40
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 47
Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 47.2
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 47.21
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 47.22
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 47.23
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 47.24
ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ H
Інший пасажирський наземний транспорт 49.3
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.31
Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесено до інших угруповань 49.39
Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг щодо перевезення речей 49.4
Вантажний автомобільний транспорт 49.41
ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ I
Тимчасове розміщування 55
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 55.1
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 55.10
Постачання готових страв 56.2
Постачання інших готових страв 56.29
ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ J
Видавнича діяльність 58
Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 58.1
Видання книг 58.11
Видання довідників і каталогів 58.12
Видання газет 58.13
Видання програмного забезпечення 58.2
Видання іншого програмного забезпечення 58.29
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 62
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 62.0
Комп'ютерне програмування 62.01
Консультування з питань інформатизації 62.02
Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням 62.03
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.09
Надання інформаційних послуг 63
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали 63.1
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 63.11
Веб-портали 63.12
ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ M
Ветеринарна діяльність 75
Ветеринарна діяльність 75.0
Ветеринарна діяльність 75.00
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ N
Обслуговування будинків і територій 81
Комплексне обслуговування об'єктів 81.1
Комплексне обслуговування об'єктів 81.10
Діяльність із прибирання 81.2
Загальне прибирання будинків 81.21
Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 81.22
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ Q
Охорона здоров'я 86
Медична та стоматологічна практика 86.2
Стоматологічна практика 86.23
МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК R
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 90
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 90.0
Індивідуальна мистецька діяльність 90.03
Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 91
Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 91.0
Функціонування музеїв 91.02
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури 91.03
Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників 91.04
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 93
Діяльність у сфері спорту 93.1
Функціонування спортивних споруд 93.11
Діяльність спортивних клубів 93.12
НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ S
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 95
Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 95.2
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 95.21
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 95.22
Ремонт взуття та шкіряних виробів 95.23
Ремонт меблів і домашнього начиння 95.24


фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
118068 324
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно