Отключить рекламу

Подпишитесь!


1480 Печатать

Перелік електронних форматів фінансової звітності

Ідентифікатор форми Назва форми звітності Документ, що регламентує впровадження Терміни подання до ДФСУ Терміни подання до ДССУ
1 S0100112 Баланс (Звіт про фінансовий стан) №1 Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013  №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
2 S0100212 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) №2 Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток у терміни визначені, у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
3 S0100308 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) №3 Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013  №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
4 S0103352 Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) №3-н Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
5 S0104007 Звіт про власний капітал №4 Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27 червня 2013 року №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
6 J0901702 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27 червня 2013 року №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
7 J0901801 Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013  №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
8 J0901902 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013  №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
9 J0902002 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013  №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
10 J0902102 Консолідований звіт про власний капітал Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06. 2013  №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
11 J0902201 Звіт про фінансовий стан банку (Баланс) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за №1288/20026 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
12 J0902301 Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за №1288/20026 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
13 J0902401 Звіт про прибутки і збитки банку Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за №1288/20026 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
14 J0902501 Звіт про сукупний дохід банку Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за №1288/20026 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
15 J0902601 Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за №1288/20026 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
16 J0902701 Звіт про рух грошових коштів банку (за прямим методом) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за №1288/20026 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
17 J0902801 Звіт про рух грошових коштів банку (за непрямим методом) Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за №1288/20026 у терміни подання декларації з податку на прибуток ___
18 S0110010 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000  за № 161/4382, із змінами від 27.06.2013 №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
№1-м, 2-м
19 S0111002 Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000  № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 за №161/4382, із змінами від 27.06.2013 №627 у терміни подання декларації з податку на прибуток у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
№1-мс, 2-мс
20 S0105006 Примітки до річної фінансової звітності №5 Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000  № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.2000 за №904/5125, із змінами від 9.12.2011 №1591 у терміни подання декларації з податку на прибуток у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
21 S0106004 Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" №6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. №412 ___ у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419
22 S0200201 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" ___ у терміни, визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ України від 28.02.2000 р. №419

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться