Отключить рекламу

Подпишитесь!


5756 Печатать

Перелік форм статистичної звітності та фінансової звітності, які можуть прийматись в електронному вигляді у 2016 році

№ з/п Назва форми Коротка назва форми Код шаблону форми Звітний період дії шаблону форми
Освіта
1 Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року № 2-3 нк (один раз на рік) S2202305 для звіту за 2015 рік
2 Звіт про роботу аспірантури та докторантури № 1-НК (річна) S2204104 для звіту за 2015 рік
Cоціальний захист
3 Звіт про надання населенню субсидій  готівкою на відшкодування  витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива № 1-субсидії (паливо) (місячна) S0800306 зі звіту за січень 2016 року
Охорона здоров'я
4 Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році № 7-тнв (річна) S0300106 для звіту за 2015 рік
Населені пункти та житло
5 Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) S0800107 зі звіту за січень 2016 року
Культура
6 Звіт про діяльність музею № 8-нк (річна) S2000806 для звіту за 2015 рік
7 Звіт про діяльність театру № 9-нк (річна) S2000905 для звіту за 2015 рік
8 Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу № 12-нк (річна) S2000005 для звіту за 2015 рік
Економічна діяльність
9 Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами № 1-Б (річна, квартальна) S0210109 для звіту за 2015 рік
10 Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів № 2-Б (річна) S0200308 для звіту за 2015 рік
11 Структурне обстеження підприємства № 1-підприємництво (річна) S0400116 для звіту за 2015 рік
12 Структурне обстеження підприємства № 1-підприємництво (коротка) (річна) S0403417 для звіту за 2015 рік
13 Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства № 3-торг (квартальна, річна) S0600314 для звіту за 2015 рік
14 Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства № 7-торг (річна) S0600715 для звіту за 2015 рік
15 Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них № 12-торг (річна) S0601214-юр. для звіту за 2015 рік
(юр.особи), (фіз.особи) S0601224-фіз.
16 Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі № 1-опт (квартальна, річна) S0601312 зі звіту за І квартал 2016 року
17 Звіт про обсяг оптового товарообороту № 1-опт (місячна) S0603205 зі звіту за січень 2016 року
18 Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів № 2-інвестиції (річна) S1002007 для звіту за 2015 рік
19 Капітальні інвестиції № 2-інвестиції (квартальна) S1000212 зі звіту за І квартал 2016 року
20 Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію № 11-ОЗ (річна) S0401111 для звіту за 2015 рік
21 Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__року № 4-сг (річна) S2700410 для звіту про посіви під урожай 2016 року
22 Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__року № 9-б-сг (річна) S2702009 для звіту за 2015 рік
23 Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року № 24-сг (місячна) S2702410 зі звіту за січень 2016 року
24 Стан тваринництва за  20__р № 24 (річна) S2702310 для звіту за 2015 рік
25 Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__року № 29-cг (річна) S2702908 для звіту за 2015 рік
26 Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__року № 29-сг (меліорація) (річна) S2702806 для звіту за 2015 рік
27 Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__році № 10-мех (річна) S2702610 для звіту за 2015 рік
28 Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" _______20___року № 1-зерно (піврічна) S2701506 для звіту за 2015 рік (останній період подання звіту)
29 Ведення мисливського господарства за 20__ р. № 2-тп (мисливство) (річна) S1100209 для звіту за 2015 рік
30 Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти № 4-мтп (місячна) S1904107 зі звіту за січень 2016 року
31 Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти № 4-мтп (річна) S1904412 для звіту за 2015 рік
32 Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії № 11-мтп (річна) S1901110 для звіту за 2015 рік
33 Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії № 11-ер (річна) S1901210 для звіту за 2015 рік
34 Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт № 11-мтп (паливо) (річна) S1911108 для звіту за 2015 рік
35 Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів № 11-мтп (вер) (річна) S1921109 для звіту за 2015 рік
36 Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами № 1-ПЕ (місячна) S0400408 зі звіту за січень 2016 року
37 Звіт про роботу електростанції № 6-тп (ес) (річна) S0400802 для звіту за 2015 рік
38 Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт № 1-буд (квартальна S0700610 зі звіту за І квартал 2016 року
39 Звіт про виконання будівельних робіт № 1-кб (місячна) S0701111 зі звіту за січень 2016 року
40 Звіт про роботу міського електротранспорту № 2-етр (місячна) S1600211 зі звіту за січень 2016 року
41 Звіт про роботу автотранспорту № 2-тр (річна) S1600311 для звіту за 2015 рік
42 Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом № 51-авто (місячна) S1605108 зі звіту за січень 2016 року
43 Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення № 31-авто (квартальна) S1616006 зі звіту за І квартал 2016 року
44 Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) № 25-вод (місячна) S1802507 зі звіту за січень 2016 року
45 Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських  (річкових) портах (причалах) Додаток до форми S1802606 для звіту за 2015 рік
№ 25-вод (піврічна)
46 Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом № 31-вод (квартальна) S1803107 зі звіту за І квартал 2016 року
47 Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації № 51-вод (місячна) S1805106 зі звіту за січень 2016 року
48 Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства № 51-ЦА (місячна) S2105108 зі звіту за січень 2016 року
Державні фінанси, податки та публічний сектор
49 Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1-торги (квартальна) S1900610 зі звіту за І квартал 2016 року
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
50 Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування № 5-ЗЕЗ (місячна) S0500509 зі звіту за січень 2016 року
51 Звіт про експорт (імпорт) послуг № 9-ЗЕЗ (квартальна) S0500908 зі звіту за І квартал 2016 року
52 Звіт про прямі іноземні інвестиції № 10-зез (квартальна) S1001011 зі звіту за І квартал 2016 року
53 Звіт про прямі інвестиції за кордон № 13-зез (квартальна) S1001309 зі звіту за І квартал 2016 року
Ціни
54 Звіт про ціни виробників промислової продукції № 1-ціни (пром) (місячна) S0401207 зі звіту за січень 2016 року
55 Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві № 1-ціни (буд) (місячна) S0700408 зі звіту за січень 2016 року
56 Звіт про ціни на ринку житла № 1-ціни (житло) (квартальна) S0700503 зі звіту за І квартал 2016 року
Наука, технології та інновації
57 Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт № 1-наука (піврічна) S1500208 для звіту за 2015 рік
58 Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт № 3-наука (річна) S1500111 для звіту за 2015 рік
59 Картка обліку доктора наук ДН (річна) S1502007 для звіту за 2015 рік
60 Список змін до картки доктора наук Додаток № 1 S1500605 для звіту за 2015 рік
до форми № ДН (річна)
61 Список докторів наук, які вибули у звітному періоді Додаток № 2 S1500655 для звіту за 2015 рік
до форми № ДН (річна)
62 Картка обліку кандидата наук КН (річна) S1501007 для звіту за 2015 рік
63 Список змін до картки кандидата наук Додаток № 1 S1500405 для звіту за 2015 рік
до форми № КН (річна)
64 Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді Додаток № 2 до форми № КН (річна) S1500705 для звіту за 2015 рік
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться