Отключить рекламу

Подпишитесь!


1507 Печатать

Случаи, когда проведение инвентаризации является обязательным согласно Положения об инвентаризации активов и обязательств (приказ Минфина от 02.09.2014 г. № 879 )

Випадки, коли проведення інвентаризації є обов’язковим Дата проведення
Перед складанням річної фінансової звітності До дати балансу у строки, визначені в п. 9 Положення
У разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду На дату передачі
У разі приватизації майна державного підприємства
У разі перетворення державного підприємства
У разі передачі державного підприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління
Інвентаризація може не проводитися у разі передачі майна в межах одного органу управління, в інших випадках, визначених законодавством.
У разі зміни матеріально відповідальних осіб На день приймання-передачі справ в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні
У разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності
У разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей На день встановлення таких фактів в обсязі, визначеному керівником установи
За судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих органів, але не раніше дня отримання відповідного документа
У разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха На день після закінчення явищ в обсязі, визначеному керівником установи
У разі припинення діяльності установи
Конкретну дату, на яку необхідно проводити інвентаризацію у цьому випадку, у Положенні не визначено, але логічно припустити, що інвентаризацію слід провести на дату прийняття рішення про ліквідацію.
У разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами На дату такого переходу
В інших випадках, передбачених законодавством Що це за випадки, у Положенні не зазначено. Фактично це означає: якщо нормативно-правовим актом передбачено проведення інвентаризації, то її необхідно провести у порядки та строки, визначені у такому акті

Джерело: buhgalter.com.ua

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться