Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


УКТВЕД

Код Наименование товара
3824810000 -- з вмістом оксирану (етиленоксиду)
3824820000 -- з вмістом поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих терфенілів (PCTs) або полібромованих біфенілів (PBBs)
3824830000 -- з вмістом три(2,3-дибромпропіл)фосфату
3824840000 -- з вмістом альдрину (ISO), камфехлору (ISO) (токсафен), хлордану (ISO), хлордекону (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотану (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс(п-хлорфеніл) етану), диелдріну (ISO, INN), ендосульфану (ISO), ендріну (ISO), гептахлору (ISO) або мірексу (ISO)
3824850000 -- з вмістом 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексану (HCH) (ISO), включаючи ліндан (ISO)
3824860000 -- з вмістом пентахлорбензолу (ISO) або гексахлорбензолу (ISO)
3824870000 -- з вмістом перфтороктансульфонової кислоти, її солей, перфтороктансульфонамідів або перфтороктансульфонілфториду
3824880000 -- з вмістом тетра-, пента-, гекса-, гепта- або октабромдифенілових простих ефірів
3824890000 -- з вмістом коротколанцюгових хлорованих парафінів
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям